Automatizace skladu a navýšení kapacity o 60%

Aktuality | 05.04.2020

Montáž regálů ve vsetínském závodě

S hrdostí tvrdíme, že se náš závod THIMM pack’n’display ve Všetatech řadí k nejmoderněji vybaveným ve svém oboru v České republice. Digitalizace, robotizace a automatizace výroby je již dnes na velmi vysoké úrovni. Pro zpracování zakázek se zde využívá digitální work flow. Dalším krokem na cestě k Průmyslu 4.0 je automatizace skladu hotových výrobků. THIMM zde investuje ca. 18 mil. Kč do jeho modernizace.

V THIMM pack’n’display ve Všetatech se automatizuje sklad hotových výrobků o ploše ca. 11.500 m2. V současné době se zde instaluje 30 řad regálů, které doplní 2 skladové vozíky.

Ve všetatském závodě se bude využívat moderní digitální technologie a moderní stroje pro skladování. Evidence skladovaného zboží bude probíhat zcela elektronicky. Přehled o uskladněném zboží se zlepší a zaskladnění i vyskladnění materiálu se urychlí a zpřesní.

Díky vysokým regálům bude možné palety se zbožím skladovat až do výšky 9 metrů. Celková kapacita automatizovaného skladu se navýší o 60 %! Max. kapacita skladu se navýší z dosavadních 6.500 kusů na 10.500 kusů palet. Vyrobené obaly se budou skladovat převážně přímo v závodě ve Všetatech. Sníží se tak počet převozů zboží do externích skladů a tím se minimalizujeme riziko poškození zboží, ke kterému by mohlo dojít při převozech. Manipulace s vyrobenými obaly se zefektivní - čím méně se naplněné palety přesouvají, tím menší je riziko poškození palet i přepravovaných obalů a zákazníkům mohou být doručeny palety s exaktně zarovnaným zbožím. (Přesně zarovnané sloupečky obalů jsou důležité zejména pro snadné skladování i rychlou automatickou výrobu.)

Čas nakládky zboží se zkrátí a zákazníkům tak budeme moci dodávat rychleji. Automatizovaný sklad v místě výroby logistické toky v THIMM pack’n’display ještě více zoptimalizuje a odvolávky zakázek tak bude možné zpracovat rychleji.

Díky příkladné angažovanosti zaměstnanců THIMM i externích pracovníků, kteří se tomuto projektu na místě ve Všetatech věnují s obrovskou motivací a nadšením i navzdory aktuální situaci a za ztížených podmínek, počítáme s tím, že automatizovaný sklad bude otevřen dle plánu již v květnu.

Máte dotazy nebo potřebujete další informace?

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM Group
+49 5551 703 0
info@thimm.de