Grauer Hintergrund

Nekrolog Klause Thimma

Akce | 19.12.2020

Klaus Thimm

Loučíme se s naším senior partnerem Klausem Thimmem, který ve věku 83 let dne 9. prosince 2020 náhle a nečekaně zemřel.

Klaus Thimm se narodil 2. listopadu 1937 jako první syn Waltera Felixe Thimma a jeho manželky Herty v durynském Altenburgu. V letech 1943 až 1945 navštěvoval národní školu v Lucce, okres Altenburg, od konce roku 1945 pak národní školu v Groitzsch u Lipska. Poté, co v dubnu 1949 jeho rodina uprchla do britské okupační zóny, navštěvoval až do maturity v roce 1957 střední školu v Osterode am Harz.

Od roku 1957 studoval Klaus Thimm na strojírenské fakultě Technické vysoké školy v Darmstadtu a studium ukončil v roce 1964 na katedře papírenského inženýrství jako diplomovaný inženýr. Během svého studia pracoval v několika závodech na výrobu celulózy a papíru v Holandsku, Finsku a USA. 

V červnu 1964 nastoupil Klaus Thimm do firmy THIMM Wellpappen KG na pozici osoby odpovědné za výzkum a vývoj. V roce 1968 byl Klaus Thimm svým otcem pověřen obecnými manažerskými úkoly ve společnosti. V roce 1970 ho Walter Felix Thimm přijal v THIMM Wellpappen KG jako osobně ručícího společníka.

Po smrti svého otce v roce 1983 vedl firmu sám. Pod jeho vedením zažila společnost THIMM úctyhodný růst. Kromě závodu Northeim byly postaveny tři nové závody v Německu (Castrop-Rauxel, Alzey a Eberswalde) a čtvrtý v českých Všetatech. Kromě toho položil základy skupiny THIMM se svými pěti samostatnými divizemi THIMM pack‘n’display, THIMM Packaging Systems, Christiansen Print, KARTONARA® a corrugAid, které jsou dnes aktivní ve 20 pobočkách v Evropě. Přitom mu vždy leželo na srdci blaho a spokojenost zaměstnankyň i zaměstnanců.
 
V roce 1999 předal operativní řízení Mathiasu Schliepovi a nastoupil do správní rady založené v roce 1991 (dříve rady), kde až do poslední chvíle působil. Zároveň byl výkonným ředitelem společností THIMM Holding GmbH + Co. KG a CONPRINTA Printing Technology, kterou převzal ve Švýcarsku v roce 1993.

Vždy si velmi přál dovést rodinný podnik THIMM do třetí generace a na tomto svém předsevzetí až do poslední chvíle aktivně pracoval.  Své podíly ve skupině THIMM předal Klaus Thimm svým čtyřem dětem.

V průběhu svého pracovního života pracoval Klaus Thimm jako poradce nebo jako člen dozorčí rady v několika společnostech. Klaus Thimm se také angažoval v sociálních a kulturních projektech. Kromě toho zastával řadu funkcí ve svazech národního a mezinárodního průmyslu vlnité lepenky.

Jako osobnost byl Klaus Thimm kosmopolitním, cílevědomým a zcestovalým člověkem. Vážili si ho odborníci z odvětví vlnité lepenky a tiskového průmyslu na všech kontinentech. Díky své lásce k umění a kultuře zůstával aktivní a otevřené mysli. Byl odvážným podnikatelem, jehož prozíravost a rozvaha nás vždy provázely. Ztrácíme v něm vizionářskou osobnost a velmi váženého člověka.

Firma byla jeho životem.
 

Máte otázky?

Nicole Klein

Nicole Klein
Vedoucí firemní komunikace
+49 5551 703 423
nicole.klein@thimm.de