THIMM podporuje projekty ve prospěch společnosti

Code of Conduct

Naše pojetí odpovědné spolupráce.

Kodex chování je důležitou součástí naší firemní kultury a je uplatňován v celé společnosti.

Orientace podle mezinárodních směrnic

Základy Kodexu chování se zakládají na mezinárodně uznávaných pravidlech, jako je UN Global Compact nebo konvence Mezinárodní pracovní organizace (ILO).

Zásady chování tvoří společný základ, který poskytuje orientaci pro spolehlivé, odpovědné a etické jednání.

Zásady chování jsou probírány na pravidelných školeních, která jsou nedílnou součástí procesu zapracování nových zaměstnankyň a zaměstnanců.

Kodex chování tvoří základ pro férové a odpovědné jednání v každodenním pracovním dni.

Náš Kodex pokrývá širokou škálu témat.

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Pracovní doby

 • Ochrana osobních údajů

 • Disciplinární opatření

 • Dodržování zákonů

 • Důvěrnost informací

 • Kartelové právo a hospodářská soutěž

 • Žádná práce dětí a mladistvých

 • Žádné podplácení

 • Žádná diskriminace

 • Žádná korupce

 • Žádná nucená práce

 • Svoboda shromažďování a ochrana práva odborově se organizovat

 • Ochrana životního prostředí

 • Odměňování

Postup v případě stížnosti

Zavedli jsme postup při řešení stížností v rámci celé skupiny. V případě podezření se interní a externí zainteresované osoby mohou anonymně obrátit na externě pověřené místo (ombudsmana).

Postup pro podávání stížností je známý všem zaměstnancům a umožňuje oznámit stížnosti nebo obavy bez disciplinárních opatření. Stížnosti jsou zaznamenávány a zpracovávány s ohledem na anonymitu zaměstnanců. Ombudsman se obrací na vedení THIMM v rámci regulovaného postupu.

Náš Kodex chování

Stáhnout PDF
Zásady chování a kontakt na ombudsmana 2.11 MB

Máte dotazy k našemu Kodexu chování nebo potřebujete další informace?

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz