Koupit klimaticky neutrální obaly u THIMM

Klimaticky neutrální obaly díky finanční kompenzaci CO2e

Používáním klimaticky neutrálních obalů a displejů díky finančnímu příspěvku k ochraně klimatu můžete své výrobky odlišit v místě prodeje (POS) a ukázat svůj jasný postoj k ekologické udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

Poptávka obalů zde

Jak vznikají obaly s nulovou uhlíkovou stopou?

Bilance CO2e vašich výrobků je stále důležitější. Ochrana klimatu je naprosto nezbytná a poptávka po klimaticky neutrálních obalech stoupá. V THIMM se vyvíjejí ekologicky udržitelná obalová řešení, která se s ohledem na zdroje a spotřebu materiálu optimalizují a vyrábějí přátelsky k životnímu prostředí:

Obaly s nulovou uhlíkovou stopou

Zkoumáme všechny nám známé zdroje CO2e ve výrobě obalů a pracujeme na snížení emisí skleníkových plynů. V současné době však nelze vyrábět obaly zcela klimaticky neutrálně, bez emisí CO2e. Emise CO2e, kterým se nelze vyhnout, vznikají od výroby až po expedici obalů.

Abychom tyto emise kompenzovali, ve spolupráci se společností ClimatePartner poskytujeme v rámci projektů na ochranu klimatu za emise CO2 finanční kompenzace. Díky tomu jsou vaše obaly a prodejní stojany klimaticky neutrální. Emise CO2e vaší zakázky vypočítáme na základě ověřených dat a nástrojů. Tyto emise CO2e lze kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu. Vy tak následně můžete používat klimaticky neutrální obaly.

Finanční příspěvek k ochraně klimatu znamená kompenzaci, nikoli nulové emise.

THIMM je výrobcem klimaticky neutrálních obalů

Objem CO2e, který má být kompenzován, je vždy různě velký a závisí kromě množství obalů i na dalších faktorech. Jako základ pro výpočet slouží certifikovaný nástroj CCF (Corporate/Company Carbon Footprint) společnosti THIMM.

Odborné znalosti a ekologicky udržitelná výroba v THIMM přispívají k minimalizaci emisí CO2e obalů.Profitujete z toho i vy: Čím více se již předem zabrání v THIMM vzniku emisí CO2e, tím méně CO2e pak zbývá pro kompenzaci.

Využijte know-how společnosti THIMM pro vaše klimaticky neutrální obaly!

Kolik stojí klimaticky neutrální obaly?

Dodatečné náklady na kompenzaci CO2e činí průměrně méně než jedno procento prodejní ceny obalu.

Poptávka obalů

Takto lze v současnosti balit klimaticky neutrálně!

Klimaticky neutrální obaly díky finanční kompenzaci CO2e

Transparentní komunikace na obalech

Kompenzované klimaticky neutrální obaly nabízejí vhodnou plochu pro umístění označení ClimatePartner „klimaticky neutrální obal“.

Zákazníci a spotřebitelé tak mají možnost dozvědět se o vašem klimaticky neutrálním obalu více informací. Získejte pro své obaly štítek včetně individuálního identifikačního čísla (číslo pro sledování) pro komunikaci. Naskenováním příslušného QR kódu nebo zadáním identifikačního čísla na webových stránkách ClimatePartner si lze kdykoli zobrazit příspěvek k ochraně klimatu online. Kompenzace CO2e je také certifikována. Všechny informace o kompenzaci emisí jsou tak transparentní.

Zabaleno klimaticky neutrálně: Učiňte prohlášení k životnímu prostředí a své značce!

Používáním klimaticky neutrálních obalů a displejů díky finančnímu příspěvku k ochraně klimatu můžete své výrobky odlišit v místě prodeje (POS) a ukázat svůj jasný postoj k ekologické udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

Podpořte globální ochranu klimatu

Je nesporné, že financování klimatických projektů je nezbytnou součástí obezřetné strategie ochrany klimatu. Společnost ClimatePartner má široký výběr uznávaných projektů na ochranu klimatu, které s různými stěžejními body fungují v mnoha zemích světa. Tyto klimatické projekty snižují, zabraňují nebo odstraňují skleníkové plyny z atmosféry. Jsou certifikovány podle mezinárodních norem (např. Verified Carbon Standard). Kromě toho poskytuje ClimatePartner individuální webovou stránku s identifikačním číslem, aby byly vaše investice do ochrany klimatu transparentní.

Finanční kompenzace emisí CO2e je vedle předcházení jejich vzniku a jejich snížení důležitým krokem v ochraně klimatu.

Pojďme společně bojovat proti klimatickým změnám!

Máte dotazy ke klimaticky neutrálním obalům prostřednictvím finanční kompenzace CO2e?

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz

Finanční kompenzace emisí CO2e je vedle předcházení jejich vzniku a jejich snížení důležitým krokem v ochraně klimatu.

Pojďme společně bojovat proti změně klimatu.

Nenašli jste, co jste hledali?