Impresum

Odpovědnost/podněty

Odpovědný ve smyslu § 5 TMG (německý Zákon o telekomunikačních službách):
THIMM Group GmbH + Co. KG
Breslauer Str. 12
37154 Northeim
Německo
Tel.: +49 5551 703 0
Fax: +49 5551 703 321
E-mail: web(at)thimm(dot)de

AG Göttingen OR A 130117
DIČ: DE 116 210 411

Komplementář:
THIMM Group Management GmbH, Vídeň, Rakousko
Obchodní soud Vídeň FN 440007w

Jednatelé: Holger Dunker, Kornelius Thimm

V případě dotazů nebo podnětů k našim webovým stránkám kontaktujte prosím: Odpovědný za obsah ve smyslu § 19 odstavec 2 MStV: Kornelius Thimm (Viz výše uvedená adresa)

Upozornění týkající se používání tvarů obojího rodu

Za účelem lepší srozumitelnosti upouštíme v našich textech od používání tvarů obojího rodu. Toto však nepředstavuje žádné hodnocení. Všechna označení je třeba chápat jako genderově neutrální.

Neúčast při řešení sporů

Společnost THIMM není povinna být účastníkem řešení sporů před rozhodčím orgánem pro spotřebitelské spory a takového řízení před rozhodčím orgánem pro spotřebitelské spory se nebude účastnit.

Prohlášení o odmítnutí záruk

Společnost THIMM Group GmbH + Co. KG vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby obsah těchto webových stránek byl aktuální, úplný a přesný. Jelikož však informace mohou podléhat rychlým změnám, obsah není vždy nutně aktuální, přesný a úplný.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, jejichž obsah společnost THIMM neautorizuje, popř. nekontroluje. Proto za obsah cizích webových stránek nenese THIMM žádnou zodpovědnost.

Stránky, na něž odkazujeme, byly v okamžiku umístění odkazu zkontrolovány na případné protiprávní obsahy. V okamžiku umístění odkazu nebyly zjištěny žádné protiprávní obsahy. Stálá kontrola obsahu umístěných odkazů není bez konkrétních indicií o porušení práva možná. Na základě oznámení o porušení práva budou tyto odkazy okamžitě odstraněny.

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafy, zvuk, animace a videa a jejich uspořádání na www.thimm.com jsou chráněna autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn ani zpřístupněn třetím osobám ke komerčním účelům. Pokud chcete získat naše svolení k reprodukci obsahu, kontaktujte nás prosím.