Dane firmowe

Odpowiedzialność/Sugestie

THIMM Group GmbH + Co. KG
Breslauer Straße 12
37154 Northeim
Niemcy
Tel.: +49 (0) 5551 703-0
Faks: +49 (0)5551 703-321
E-mail: web(at)thimm(dot)de

Sąd Rejonowy w Getyndze, nr w rejestrze handlowym HRA 130117
Nr VAT UE: DE 116 210 411

Komplementariusz:
THIMM Group Management GmbH, Wiedeń, Austria
Commercial Court Wiedeń FN 440007w 

Dyrektor Generalny: Holger Dunker, Kornelius Thimm

W przypadku pytań i sugestii dotyczących naszej strony internetowej proszę zwrócić się do: Osoba odpowiedzialna za treści zgodnie z § 19 ust. 2 MStV: Kornelius Thimm (Adres patrz wyżej)

Informacja o uwzględnianiu obojga płci w zwrotach

W celu zapewnienia lepszej przejrzystości tekstu rezygnujemy ze zwracania się do obojga płci. Nie stanowi to o wartościowaniu z naszej strony. Wszystkie określenia należy odczytywać jako neutralne.

Uczestnictwo w procedurach rozstrzygania sporów

THIMM nie jest zobowiązany do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym i nie uczestniczy w takich procedurach.

Zastrzeżenie

THIMM Group GmbH + Co. KG dokłada wszelkich starań, aby treści zawarte na niniejszych stronach internetowych były aktualne, kompletne i poprawne. Z uwagi na fakt, iż informacje podlegają ciągłym zmianom, treści te mogą nie zawsze być aktualne, poprawne i kompletne.
Strony te mogą zawierać linki do stron innych usługodawców, których treści nie są autoryzowane wzgl. kontrolowane przez THIMM. Dlatego THIMM nie ponosi odpowiedzialności za treści stron innych usługodawców.

Strony połączone linkami zostały w momencie publikacji sprawdzone pod względem ewentualnego złamania przepisów. W momencie linkowania stron nie stwierdzono żadnych treści niezgodnych z prawem. Nieprzerwana kontrola treści zamieszczonych na stronach połączonych linkami nie jest możliwa bez konkretnych podejrzeń złamania prawa. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów tego rodzaju łącza zostaną natychmiast usunięte Wszystkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, jak również ich rozmieszczenie na stronie www.thimm.com podlegają ochronie przepisami niemieckiego prawa autorskiego [niem. Urheberrecht], jak również innych ustaw o prawach ochronnych. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, zmieniania lub udostępniania osobom trzecim treści niniejszej strony do celów komercyjnych. Prosimy o kontakt z nami, jeżeli chcą Państwo uzyskać naszą zgodę na kopiowanie tych treści.