Odpowiedzialne zaopatrzenie

Nasza polityka zakupów

Zaopatrzenie przyjazne dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki

THIMM jest przedsiębiorstwem działającym w sposób zrównoważony, które stawia dialog i współpracę z ludźmi w centrum swojej filozofii i działania. Wymiana informacji z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi ma dla nas zasadnicze znaczenie, ponieważ tylko wspólnie możemy wspierać odpowiedzialne działanie oraz poszanowanie praw człowieka, ochronę środowiska i walkę z korupcją w naszych łańcuchach dostaw.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszego działu zakupów – dostrzegamy tutaj kilka korzyści: Zrównoważone zaopatrzenie nie tylko pomaga w przestrzeganiu przepisów i wytycznych, ale wzmacnia jednocześnie odporność łańcucha dostaw i zwiększa naszą konkurencyjność.

Rozumiemy siebie jako integratora, innowatora i kreatora łańcuchów tworzenia wartości, za które wspólnie z naszymi partnerami przejmujemy odpowiedzialność. Dzięki zaufaniu i długofalowej współpracy w łańcuchu dostaw tworzymy podstawę do podejmowania transparentnych decyzji.

Podstawy naszego odpowiedzialnego zaopatrzenia

  • Transparentność

    Od wszystkich dostawców oczekujemy odpowiedzialnego postępowania zgodnego z naszymi wytycznymi dotyczącymi odpowiedzialnego zaopatrzenia.

  • Ocena ryzyka

    Oceniamy potencjalne zagrożenia dla ludzi i środowiska u wszystkich aktualnych i potencjalnych dostawców.

  • Wspólny rozwój

    Mamy bliskie partnerskie relacje z naszymi dostawcami i wspólnie pracujemy nad ciągłym doskonaleniem.

Wytyczne dotyczące odpowiedzialnego zaopatrzenia

W kwestii transparentności podejmujemy ważny krok w kierunku odpowiedzialnego zaopatrzenia i ujawniamy kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy doborze surowców i współpracy. Oprócz jakości i ceny uwzględniamy również kwestie bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska, standardów społecznych i uczciwych praktyk biznesowych.

Wytyczne dotyczące odpowiedzialnego zaopatrzenia

Odpowiedzialne zaopatrzenie dla zrównoważonej przyszłości

Tylko dzięki kompleksowej wiedzy o pochodzeniu, sposobach produkcji i dostaw stosowanych przez nas materiałów możemy zapewnić pozytywny wpływ naszego działania na społeczeństwo i środowisko.

Jakość dostawców

Dobieramy i oceniamy naszych dostawców pod kątem właściwego postępowania w takich kwestiach jak przestrzeganie praw człowieka i redukcja szkodliwego oddziaływania na środowisko. Niezawodność i jakość produktów kontrolujemy poprzez strategiczne zarządzanie dostawcami.

 

Nasze zobowiązanie w zakresie łańcucha dostaw

Prawie 4000 naszych dostawców jest rozproszonych na całym świecie, obejmując zarówno małe firmy lokalne, jak i duże koncerny międzynarodowe. Ściśle z nimi współpracujemy i będziemy nadal intensyfikować tę kooperację, aby jeszcze bardziej zakotwiczyć poszanowanie praw człowieka w całym naszym łańcuchu tworzenia wartości. Nasz obowiązek zachowania należytej staranności ma od wielu lat najwyższy priorytet.

 

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Centrala THIMM w Northeim

THIMM (Polska)
+48 327933 300
office@top-packaging.pl