Zaangażowanie społeczne

Nasz wkład w społeczeństwo – sprawa, która leży nam na sercu.

Odpowiedzialność jako przedsiębiorstwa rodzinnego

Rozważny partner dla regionów

Jako przedsiębiorstwo rodzinne THIMM kładzie duży nacisk, aby oprócz naszej działalności biznesowej mieć również pozytywny wkład w nasze społeczeństwo. Od momentu założenia firmy THIMM ponad 70 lat temu przez Walter-Felixa Thimma przestrzegamy tej odpowiedzialności społecznej i aktywnie angażujemy się w różne projekty. Szczególnie ważne jest dla nas przy tym wspieranie regionów wokół naszych lokalizacji.

Kornelius THIMM o zaangażowaniu społecznym w THIMM

Sprawa, która leży nam na sercu

„Jako przedsiębiorstwo rodzinne bardzo zależy nam na tym, aby dać coś od siebie społeczeństwu. W szczególności wspieramy regiony wokół naszych zakładów THIMM”.

Kornelius THIMM, prezes zarządu THIMM

Zasady naszego zaangażowania społecznego

THIMM przywiązuje dużą wagę do wspierania jak największej liczby różnych projektów i instytucji. Warunkiem jest zawsze bliskie sąsiedztwo z jednym z naszych zakładów.

Naszymi darowiznami wspieramy:

  • organizacje charytatywne i humanitarne. Są to m.in. hospicja, domy dla kobiet, banki żywności, usługi dla osób z poważnymi chorobami lub niepełnosprawnością, a także pomoc dla dzieci i rodzin.
  • Placówki i projekty wspierające edukację, wychowanie i naukę. Są to na przykład przedszkola, szkoły i domy kultury.
  • Inicjatywy i projekty mające na celu poprawę jakości życia w regionach naszych zakładów: hale miejskie, wydarzenia kulturalne, praca w stowarzyszeniach, baseny publiczne itp.

Darowizny przekazujemy w formie środków finansowych lub materialnych, w formie papieru, tektury falistej lub opakowań.

Nasze wytyczne dotyczące darowizn

Wytyczne THIMM dotyczące darowizn

Kto otrzymuje od nas wsparcie?

Wybór naszych działań wsparcia zawsze opiera się na konkretnych kryteriach, które w przejrzysty sposób przedstawiamy w naszych wytycznych dotyczących darowizn. 

Przejdź do wytycznych dotyczących darowizn

Odpowiedzialność korporacyjna w THIMM

Trzy filary zrównoważonego rozwoju

Od 2014 roku opieramy się na trzech klasycznych filarach zrównoważonego rozwoju, które ugruntowały swoją pozycję w skali krajowej i międzynarodowej: ekonomia, ekologia i kwestie społeczne.

Dlatego też wykorzystujemy nasz sukces ekonomiczny do promowania projektów i inicjatyw społecznych z korzyścią dla społeczeństwa. W ramach ekologii przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – zarówno u nas, jak i w przypadku opakowań dla naszych klientów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu?

Valerie Hornig

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Valerie Hornig
Referentka ds. komunikacji i social recruiting
+49 5551 703 977
valerie.hornig@thimm.de