Zaangażowanie społeczne

Nasz wkład w społeczeństwo – sprawa, która leży nam na sercu.

Odpowiedzialność jako przedsiębiorstwa rodzinnego

Rozważny partner dla regionów

Jako przedsiębiorstwo rodzinne THIMM kładzie duży nacisk, aby oprócz naszej działalności biznesowej mieć również pozytywny wkład w nasze społeczeństwo. Od momentu założenia firmy THIMM ponad 70 lat temu przez Walter-Felixa Thimma przestrzegamy tej odpowiedzialności społecznej i aktywnie angażujemy się w różne projekty. Szczególnie ważne jest dla nas przy tym wspieranie regionów wokół naszych lokalizacji.

Zasady naszego zaangażowania społecznego

THIMM przywiązuje dużą wagę do wspierania jak największej liczby różnych projektów i instytucji. Warunkiem jest zawsze bliskie sąsiedztwo z jednym z naszych zakładów.

Naszymi darowiznami wspieramy:

  • organizacje charytatywne i humanitarne. Są to m.in. hospicja, domy dla kobiet, banki żywności, usługi dla osób z poważnymi chorobami lub niepełnosprawnością, a także pomoc dla dzieci i rodzin.
  • Placówki i projekty wspierające edukację, wychowanie i naukę. Są to na przykład przedszkola, szkoły i domy kultury.
  • Inicjatywy i projekty mające na celu poprawę jakości życia w regionach naszych zakładów: hale miejskie, wydarzenia kulturalne, praca w stowarzyszeniach, baseny publiczne itp.

Darowizny przekazujemy w formie środków finansowych lub materialnych, w formie papieru, tektury falistej lub opakowań.

Nasze wytyczne dotyczące darowizn

Kto otrzymuje od nas wsparcie?

Wybór naszych działań wsparcia zawsze opiera się na konkretnych kryteriach, które w przejrzysty sposób przedstawiamy w naszych wytycznych dotyczących darowizn. 

Przejdź do wytycznych dotyczących darowizn

Nasza odpowiedzialność jako przedsiębiorstwa rodzinnego

Podsumowanie Korneliusa Thimma

„Ponieważ jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym, bardzo zależy nam na tym, aby dać coś od siebie społeczeństwu. Jesteśmy przekonani, że jako firma ponosimy odpowiedzialność za nasze środowisko i ludzi żyjących w regionach wokół naszych zakładów THIMM. Szczególnie cieszymy się, że możemy wspierać inicjatywy, w które nasi pracownicy są osobiście zaangażowani. Włączyliśmy się w lokalne projekty promujące edukację i kulturę oraz inicjatywy charytatywne mające na celu poprawę dobra społecznego.

Nasza odpowiedzialność za środowisko naturalne jest od zawsze głęboko zakorzeniona w naszej firmie. Już ponad 75 lat temu, kiedy mój dziadek pracował w sklepie, nasze produkty były od podstaw zrównoważone ekologicznie. Działania biznesowe uwzględniające zrównoważenie środowiskowe postrzegamy jako wartość kardynalną i jako zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. Z tym przekonaniem stawiamy dzisiaj również na energię odnawialną i stale wdrażamy wydajne technologie, umożliwiające zrównoważoną i oszczędzającą zasoby produkcję. W ten sposób minimalizujemy nasz ślad ekologiczny i aktywnie współtworzymy zrównoważoną, zbilansowaną ekologicznie przyszłość.“

Kornelius Thimm, CEO

Odpowiedzialność korporacyjna w THIMM

Trzy filary zrównoważonego rozwoju

Od 2014 roku opieramy się na trzech klasycznych filarach zrównoważonego rozwoju, które ugruntowały swoją pozycję w skali krajowej i międzynarodowej: ekonomia, ekologia i kwestie społeczne.

Dlatego też wykorzystujemy nasz sukces ekonomiczny do promowania projektów i inicjatyw społecznych z korzyścią dla społeczeństwa. W ramach ekologii przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – zarówno u nas, jak i w przypadku opakowań dla naszych klientów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu?

Valerie Hornig

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Valerie Hornig
Referentka ds. komunikacji i social recruiting
+49 5551 703 977
valerie.hornig@thimm.de