Elektroniczna wymiana danych w branży opakowań

Elektroniczna wymiana danych (EDI) to przekazywanie ustrukturyzowanych danych za pomocą zdefiniowanych elektronicznych standardów informacyjnych z jednego systemu ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) do innego systemu z minimalną liczbą ingerencji ręcznych.

Electronic Data Interchange w THIMM

Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu wiadomości EDI zaleca się analizę procesów pomiędzy obiema firmami. Jako podstawowy warunek realizacji projektów EDI firma THIMM uzgadnia zasady kooperacji EDI (wraz z planem awaryjnym i zakresem obowiązków) między Tobą a Twoimi dostawcami. Analizowany jest stan zapasów i zapotrzebowanie, aby wykorzystać wiarygodne dane do sporządzenia planu działania.

Eliminując konieczność pisania, korespondencji oraz innych czynności administracyjnych i procedur ręcznych, EDI obniża koszty oraz redukuje liczbę usterek i błędów. Praktyczna korzyść i uniwersalne zastosowanie Efficient Consumer Response (ECR) wynikają ze standardowych specyfikacji wiadomości EANCOM.

Korzyści płynące z uproszczenia procedur między przedsiębiorstwami:

 • Poprawa wydajności

  Automatyczna wymiana dokumentów elektronicznych eliminuje konieczność wykonywania procedur ręcznych, takich jak drukowanie, wysyłanie i ręczna archiwizacja dokumentów papierowych.

 • Oszczędność kosztów

  Wyeliminowanie dokumentów papierowych, kosztów wysyłki i drukowania oraz zmniejszenie liczby godzin czynności ręcznych może przynieść znaczne oszczędności.

 • Krótsze czasy procedur

  Automatyczna wymiana dokumentów umożliwia szybsze przetwarzanie zamówień, faktur i innych dokumentów biznesowych. Skraca to terminy dostaw i zwiększa zadowolenie klientów.

 • Minimalizacja błędów

  Wymiana dokumentów odbywa się elektronicznie i automatycznie, co pozwala zminimalizować błędy ludzkie. Zmniejsza to liczbę reklamacji i zwrotów.

 • Lepsze planowanie

  Automatyczna wymiana dokumentów umożliwia klientom lepsze planowanie zamówień i dostaw dzięki informacjom o statusie zamówień w czasie rzeczywistym.

 • Lepsza jakość danych

  Dzięki elektronicznemu transferowi danych są one przesyłane bezpośrednio do systemu odbiorcy bez konieczności ręcznego rejestrowania. Pozwala to zminimalizować błędy danych i poprawić ich jakość.

Za pomocą naszego kwestionariusza EDI możesz nas poinformować o swoich wymaganiach stawianych elektronicznej wymianie danych z THIMM oraz istniejących procedurach w swoim przedsiębiorstwie.

Masz pytania dotyczące EDI?

Centrala THIMM w Northeim

THIMM (Polska)
+48 327933 300
office@top-packaging.pl