Srebrny medal EcoVadis: Grupa Thimm ponownie wyróżniona za osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Northeim, 09 września 2021 r.

Northeim, 09 września 2021 r. – Thimm został ponownie wyróżniony srebrnym medalem przez EcoVadis, niezależną platformę oceniającą osiągnięcia przedsiębiorstw w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Producent opakowań poprawił wynik z roku poprzedniego i uplasował się w czołówce 10 proc. najlepiej przedsiębiorstw z tej samej branży.


Grupa Thimm zwiększyła liczbę punktów w tegorocznym ratingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis
i została wyróżniona srebrnym medalem za uzyskanie 63/100 punktów (w ubiegłym roku 58/100). Wynik ten plasuje Thimm w czołówce 10 proc. najlepiej ocenionych przez EcoVadis przedsiębiorstw produkujących papier falisty i tekturę falistą oraz materiały opakowaniowe z papieru, kartonu i tektury. Ocenione osiągnięcia przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju dzielą się na cztery bloki tematyczne: środowisko, prawo pracy i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zaopatrzenie. We wszystkich czterech obszarach Grupa Thimm plasuje się znacznie powyżej średniej branży referencyjnej, i w szczególności poprawiła swoje wyniki w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego zaopatrzenia. Dzięki temu firma Thimm zalicza się do 25 proc. najwyżej ocenionych przez EcoVadis przedsiębiorstw na świecie spośród 75 000 firm.


"Wynik podkreśla rolę, jaką odgrywa odpowiedzialność korporacyjna w naszym przedsiębiorstwie. W ramach naszej wizji zrównoważonego rozwoju przewidujemy i rozwiązujemy wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne" – wyjaśnia Michael Weber, dyrektor ds. strategii korporacyjnej i marketingu Grupy Thimm. „Osiągnięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią ważny czynnik dla innowacyjnych przedsiębiorstw, podobnie jak transparentna komunikacja” – kontynuuje Weber. „Nasi klienci mogą dzięki informacjom, które udostępniamy na uznanych międzynarodowo platformach, uzyskać niezależny obraz firmy Thimm”. Informacje na temat zrównoważonego rozwoju są ponadto zebrane w raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju już od 2014 roku. „Oczekujemy, że również nasi dostawcy i partnerzy biznesowi będą wdrażać i przestrzegać standardów społecznych i ekologicznych. Dlatego też w Kodeksie Postępowania sformułowaliśmy kompleksowe wytyczne dotyczące kryteriów etycznych" – podsumowuje Weber.


EcoVadis to uznana i niezależna platforma weryfikacyjna, która ocenia społeczną odpowiedzialność biznesu zgodnie z międzynarodowymi standardami zrównoważonego rozwoju, np. konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (konwencje ILO) lub standard Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI). Ma to między innymi na celu zapewnienie transparentności osiągnięć przedsiębiorstw na rzecz Corporate Responsibility dla partnerów biznesowych. Jednocześnie EcoVadis wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach uczestniczących w programie.

EcoVadis  srebrny medal

Informacje o Grupie Thimm

Grupa Thimm jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie opakowań i dystrybucji towarów. Portfolio rozwiązań obejmuje opakowania transportowe i handlowe z tektury falistej, wysokiej jakości stojaki handlowe (ekspozytory), systemy opakowaniowe z różnych kompozytów materiałowych oraz produkty drukarskie do dalszego przetwarzania przemysłowego. Dzięki innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom Thimm pomaga swoim klientom wyróżnić się i zindywidualizować na rynku. W tym celu to rodzinne przedsiębiorstwo przewiduje i rozwiązuje wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w swojej Wizji Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dewizą Grupy Thimm jest oferowanie klientom zawsze najlepszego rozwiązania. To silne ukierunkowanie na klienta jest siłą napędową innowacyjności i pionierskiego ducha firmy. W tym celu konsekwentnie inwestujemy w rozszerzenie naszej obecności na rynku oraz w przyszłościowe technologie. Założona w 1949 roku firma rodzinna zatrudnia obecnie ponad 3300 pracowników w 21 lokalizacjach w Niemczech, Francji, Polsce, Rumunii i Czechach oraz wygenerowała w 2020 roku obroty w wysokości 605 milionów euro.

Materiały prasowe

PDF do pobrania
PDF 112.14 KB
EcoVadis  srebrny medal
JPG - 300dpi 277.39 KB
JPG - 300dpi 3.59 MB
JPG - 72dpi 262.83 KB

Mają Państwo pytania lub potrzebują więcej informacji?

Daniel Drozd

Daniel Drozd
Dyrektor Generalny
+48 327 933 340
daniel.drozd@top-packaging.pl