Zrównoważone rozwiązanie opakowaniowe

Od 1949 roku ekologiczne opakowania z tektury falistej

Zrównoważony rozwój to centralne kryterium zakupów.

Zaangażowani w ochronę środowiska konsumenci końcowi świadomie postrzegają ekologiczne opakowanie i pozytywnie łączą je z marką. Dodatkowo zrównoważone rozwiązania opakowaniowe przyczyniają się pod wieloma względami do minimalizacji skażenia środowiska naturalnego. Dlatego wybierz ekologiczne opakowania, aby przekonać swoich klientów i jednocześnie osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju!

Ekologiczne opakowania w Gospodarce Obiegu Zamkniętego

W THIMM kształtujemy nasze procesy biznesowe w sposób przyjazny dla środowiska i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. W związku z tym kładziemy duży nacisk na możliwość recyklingu naszych produktów. Dlatego większość naszych ekologicznych opakowań jest wykonana z tektury falistej. Jest to naturalny produkt obiegowy, produkowany z surowców odnawialnych i głównie z włókien pozyskiwanych z recyklingu. Potrzebne dodatkowo świeże włókna pozyskiwane są z drewna odpadowego i trzebieży, które powstaje w ramach zrównoważonej gospodarce leśnej.

Dodatkowo, powstające przy wytwarzaniu tektury falistej odpady produkcyjne (ścinki, pył papierowy itp.) są ponownie kierowane do obiegu surowców wtórnych. Odbywa się to w THIMM przeważnie we współpracy z naszymi dostawcami papieru. Logistyka jest zoptymalizowana pod kątem odbioru makulatury przy dostawie papieru surowego i unikania pustych przebiegów.

Papier im Wertstoff-Kreilauf

Perfekcyjny obieg papieru

Po użyciu wyprodukowane przez THIMM ekologiczne opakowania są ponownie przekazywane do obiegu surowców wtórnych przez naszych klientów z branży konsumenckiej i przemysłowej.

Zwrot opakowań zamyka obieg, ponieważ zużyty papier służy ponownie jako surowiec do produkcji papieru w fabryce. Włókno papieru może przejść ponad 20 cykli życia, zanim nie będzie się nadawało więcej do produkcji papieru.

Umweltfreundliche Verpackungen mit Sicherheitsverschluss

Bezpieczna i ekologiczna wysyłka

Przed uszkodzeniami chronią również bezpieczne zamknięcia. Systemy zamknięć ze zrównoważonej tektury falistej są ekologiczną alternatywą dla taśm klejących. Bezpieczne zamknięcia chronią opakowania transportowe przed niepowołanym otwarciem i gwarantują zabezpieczenie przed manipulacjami i podrobieniem. Konstrukcje opakowań wtórnych ze zintegrowanym systemem zamykania stanowią optymalne rozwiązanie w celu ochrony Państwa produktów.

Prawne warunki ramowe dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych

Dwie najważniejsze podstawy prawne to niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG) oraz obowiązująca dyrektywa UE. Ustawa o opakowaniach to podstawa skutecznej gospodarki obiegowej w dziedzinie ekologicznych opakowań. Weszła ona oficjalnie w życie 01.01.2019 r., zastępując obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące opakowań jako wiążące ramy prawne. W międzyczasie nastąpiło częściowe uzupełnienie lub modyfikacja ustawy VerpackG (ostatnio w połowie 2021 r.), dodatkowo od lipca 2022 r. dla finalnych dystrybutorów opakowań serwisowych obowiązują obowiązki rejestracyjne.

Obowiązujące obecnie dyrektywy UE obejmują przede wszystkim działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów opakowaniowych. Działania te mają zapewnić ochronę zasobów i zdrowia ludzi, zagwarantować sprawnie funkcjonujący rynek wewnętrzny, a tym samym wspierać gospodarkę obiegową w państwach członkowskich UE zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Centrala THIMM w Northeim

THIMM (Polska)
+48 327933 300
office@top-packaging.pl