Oceny zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój i wydajność korporacyjna 

Oceny zrównoważonego rozwoju przyczyniają się do pozycjonowania przedsiębiorstwa.

W uzupełnieniu do własnych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju korzystamy z dwóch zewnętrznych platform do audytu naszego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem: SEDEX i EcoVadis

Oba narzędzia umożliwiają kompleksową analizę naszych praktyk zrównoważonego rozwoju. Wyniki tych ocen pomagają w ewaluacji naszych praktyk zrównoważonego rozwoju oraz określeniu potencjału i wymaganych działań naprawczych. Wyniki są transparentne. 

SEDEX

Transparentność, wymiana danych i audyty

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) wspiera przedsiębiorstwo w etycznym i odpowiedzialnym działaniu poprzez ocenę i weryfikację systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem w ramach audytów. Dzięki weryfikacji i monitorowaniu przez SEDEX naszej wydajności korporacyjnej ulepszamy nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

SEDEX w skrócie

 • Uznana na świecie platforma

  Ponad 74 000 członków SEDEX

 • Członkowstwo

  Od listopada 2008 r. THIMM jest członkiem B SEDEX (przynależność do grupy dostawców)

 • Nasz numer referencyjny SEDEX

  ZC1016320

 • Regularne audyty w naszych zakładach

  Stosowanie katalogu SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit).

 • Obszary objęte audytem

  Środowisko, warunki pracy, prawa pracownicze i etyka biznesowa

 • Transparentność

  Oceny zrównoważonego rozwoju SEDEX są dostępne dla naszych zarejestrowanych klientów poprzez platformę SEDEX.

Następujące lokalizacje THIMM są aktualnie zarejestrowane na platformie SEDEX:

EcoVadis

Kompleksowe oceny zrównoważonego rozwoju

EcoVadis to platforma kooperacyjna specjalizująca się w kompleksowych audytach zrównoważonego rozwoju. Ocenia przedsiębiorstwa w celu porównania jakości systemów zarządzania CR. 

Regularne audyty EcoVadis mają dla THIMM ważne znaczenie w celu oceny własnych praktyk zrównoważonego rozwoju oraz określenia standardów i planów działania na rzecz doskonalenia systemu. 

Jesteś klientem? Przyłącz się do nas na platformie EcoVadis   

EcoVadis w skrócie

Nasz pomyślny rating z ostatnich trzech lat

Masz pytania dotyczące naszych ocen?

Centrala THIMM w Northeim

THIMM (Polska)
+48 327933 300
office@top-packaging.pl