Zgodność z przepisami i sprawozdawczość

Legalne i transparentne praktyki korporacyjne

Wytyczne, standardy i zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasz kodeks postępowania

Dbamy o to, aby wszyscy nasi pracownicy byli poinformowani o obowiązujących przepisach i wytycznych oraz przestrzegali kodeksu postępowania w codziennej pracy. Regularne szkolenia pomogą w zrozumieniu standardów etycznych w celu promowania kultury integralności i odpowiedzialnego działania.

Dowiedz się więcej o naszych standardach etycznych

Nasza sprawozdawczość

Regularnie sporządzamy raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, aby transparentnie prezentować nasze zrównoważone działania.

Sprawozdania obejmują szereg tematów, w tym nasz wkład w ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczna i praktyki ładu korporacyjnego. Postępy, cele, działania i wskaźniki są dokumentowane. W ten sposób raporty dostarczają pełnego obrazu naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj nasze raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie jakością

Najwyższe standardy we wszystkich obszarach: Dążymy do ciągłego doskonalenia i zapewniania, że nasze produkty i usługi spełniają wysokie standardy jakości, których oczekują od nas nasi klienci. Nasze systemy zarządzania jakością spełniają wymagania międzynarodowych norm i są regularnie weryfikowane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące.

Przejdź do naszych certyfikatów i standardów

Zewnętrzne audyty

Regularnie zlecamy niezależnym firmom audytorskim i uznanym platformom weryfikację naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i systemów zarządzania. W ten sposób możemy zagwarantować, że potencjalne ryzyko biznesowe jest rozpoznawane, unikane lub ograniczane.

Do naszych audytów

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Centrala THIMM w Northeim

THIMM (Polska)
+48 327933 300
office@top-packaging.pl