Compliance & reporting

Transparentní firemní praxe v souladu s právními předpisy.

Směrnice, normy a závazky v oblasti ekologické udržitelnosti

Náš Kodex chování

Zajišťujeme, aby všechny naše zaměstnankyně a všichni naši zaměstnanci byli informováni o platných předpisech a směrnicích a při své každodenní práci dodržovali Kodex chování. Na pravidelných školeních zprostředkováváme chápání etických norem, a tím podporujeme kultury integrity a odpovědného jednání.

Více informací o našich etických standardech

Náš reporting

Pravidelně vypracováváme zprávy o trvalé udržitelnosti, ve kterých transparentně prezentujeme naše udržitelné aktivity.

Zprávy se týkají celé řady témat, včetně našeho jednání v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a postupů správy a řízení. Dokumentují se zde pokrok, cíle, opatření a ukazatele. Zprávy tak poskytují ucelený přehled o tom, co podnikáme v oblasti ekologické udržitelnosti.

Přečtěte si naše zprávy o trvalé udržitelnosti

Řízení kvality

Nejvyšší standardy ve všech oblastech: Snažíme se neustále zlepšovat a zajišťovat, aby naše výrobky a služby splňovaly vysoké standardy kvality, které od nás naši zákazníci očekávají. Naše systémy řízení kvality splňují požadavky mezinárodních norem a pravidelně je kontrolují externí certifikační orgány.

Přejít na naše certifikáty a standardy

Externí hodnocení

Naše aktivity v oblasti ekologické udržitelnosti a systémy řízení necháváme pravidelně přezkoumávat nezávislými auditory a uznávanými platformami. Tímto způsobem můžeme zajistit, že budou rozpoznána, vyloučena nebo snížena potenciální podnikatelská rizika.

Přejít na naše hodnocení

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz