Ekologická udržitelnost v THIMM

Komplexní odpovědnost v celém procesu tvorby hodnot

Přemýšlíme a jednáme v souladu s našimi ekonomickými, ekologickými a sociálními cíly.

Firemní odpovědnost a náš přínos k udržitelnému podnikání je pro nás důvěrně známé téma. Komplexní myšlení a předvídavé jednání je pro nás, rodinný podnik ve třetí generaci, důležitý již od založení v roce 1949. Dodnes se řídíme naším závazkem být spolehlivým a odpovědným partnerem pro naše zákazníky, zaměstnance, dodavatele, životní prostředí i společnost.

Udržitelná vlnitá lepenka

Už více než 70 let vyrábíme obaly a prodejní stojany - velké, malé, speciální a standardizované. Přírodním a obnovitelným základním materiálem pro naši vlnitou lepenku je papír. Původ papíru zase leží v lese, který rozhodujícím způsobem spoluutváří naše klima. Používáme výhradně papír s certifikací FSC®: Dřevo pochází z lesů, které jsou obhospodařovány podle zvláštních ekologických a sociálních kritérií.

 

Environment, Social, Governance

Jsme přesvědčeni o tom, že úspěšní můžeme být pouze tehdy, když jsou všechny tři oblasti ekologické udržitelnosti, tedy environmentální a sociální oblast a správa a řízení (ESG) v souladu. Za tímto účelem neustále zkoumáme a kontrolujeme naše procesy, systémy řízení a soulad s pravidly.

Compliance a reporting

Odpovědné opatřování materiálu

Ekologickou udržitelnost jsme začlenili do celého našeho nákupu. Komunikace s našimi dodavateli a obchodními partnery je přitom zásadní, protože pouze společně můžeme prosazovat odpovědné jednání a respektování lidských práv, ochranu životního prostředí a boj proti korupci v našich dodavatelských řetězcích.

Odpovědné opatřování materiálu

Zacházení se zdroji

Naše recyklovatelné obaly vyrábíme pomocí zelené elektřiny s nulovou uhlíkovou stopou. Recyklovaný papír je pro obaly nejdůležitější součástí oběhového hospodářství a je základním materiálem řešení z vlnité lepenky. Vlnitá lepenka je přírodní, ekologicky udržitelná, recyklovatelná a šetří přírodní zdroje.

Zacházení se zdroji
Zásady pro dárcovství THIMM

Společenská angažovanost

Náš přínos pro společnost je pro nás velmi důležitý. Jako rodinný podnik neseme odpovědnost a aktivně se angažujeme v různých společenských projektech v regionu. Přečtěte si více o našich zásadách pro dárcovství.

Společenská angažovanost

Udržitelná obalová řešení

Udržitelná výroba ve všech závodech THIMM je důležitým stavebním kamenem naší vize trvalé udržitelnosti. Investujeme do nových technologií, abychom posílili svou inovační sílu. Náš přístup je přínosem i pro naše zákazníky. Zdroje používáme zodpovědně a transparentně je vracíme do recyklačního oběhu. Tím posilujeme naše ekologické jednání.

Udržitelná obalová řešení

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz

Kontakty k tématu ekologické udržitelnosti

Máte dotazy k našemu zacházení s přírodními zdroji, ke zprávám o udržitelnosti, k odpovědnému opatřování materiálu nebo k našim udržitelným obalovým řešením? V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tématu ekologické udržitelnosti se obraťte na tyto kontaktní osoby:

Stefanie Martin

Stefanie Martin

Senior Corporate Responsibility Manager

+49 5551 703 844

stefanie.martin@thimm.de

Michael Burkowski

Michael Burkowski

Head of Sustainable Packaging Solutions

+49 5551 703 815

michael.burkowski@thimm.de

Henriette Dittmann

Henriette Dittmann