Společenská angažovanost

Náš přínos pro společnost – srdeční záležitost.

Odpovědnost jako rodinný podnik

Ohleduplný partner pro regiony

Jako pro rodinný podnik je pro nás v THIMM velmi důležité, abychom vedle svých obchodních aktivit pozitivně přispívali k rozvoji naší společnosti. Již více než 70 let, tedy od doby, kdy společnost THIMM založil Walter-Felix Thimm, naplňujeme tento smysl pro společenskou odpovědnost a aktivně se zapojujeme do různých sociálních projektů. Zvláštní pozornost věnujeme podpoře regionů v okolí našich poboček.

Kornelius THIMM o společenské angažovanosti v THIMM

Srdeční záležitost

„Jako rodinnému podniku nám velmi záleží na tom, abychom společnosti něco vrátili. Podporujeme zejména regiony v okolí našich poboček THIMM.“

Kornelius THIMM, předseda představenstva THIMM

Zásady naší sociální angažovanosti

THIMM klade velký důraz na podporu co největšího počtu různých projektů a zařízení. Předpokladem je vždy blízkost k jedné z našich poboček.

Prostřednictvím našich dárcovských aktivit podporujeme:

  • Charitativní organizace a zařízení pro humanitární péči. Patří sem hospice, azylové domy pro ženy, hnutí Tafel, služby pro osoby s těžkým onemocněním nebo zdravotním postižením a také organizace zajišťující pomoc pro rodiny a děti.
  • Zařízení a projekty, které podporují vzdělávání, výchovu a vědu. Jedná se například o školky, školy a centra podpory.
  • Iniciativy a projekty, které přispívají ke zvýšení kvality života v regionech našich poboček: městské haly, kulturní akce, práce ve spolcích, veřejné bazény a podobně.

Dary poskytujeme ve formě finančních příspěvků nebo materiálu, jako je papír, vlnitá lepenka nebo obaly.

Naše zásady týkající se dárcovství

Zásady pro dárcovství THIMM

Koho podporujeme?

Výběr našich aktivit v oblasti dárcovství se vždy řídí konkrétními kritérii, která transparentním způsobem uvádíme v našich zásadách pro dárcovství. 

K našim zásadám pro dárcovství

Odpovědnost společnosti při THIMM

Tři pilíře ekologické udržitelnosti

Od roku 2014 se zaměřujeme na klasické tři pilíře ekologické udržitelnosti, které se etablovaly v národním i mezinárodním prostředí: ekonomii, ekologii a sociální oblast.

Proto využíváme náš hospodářský úspěch k podpoře sociálních projektů a iniciativ ve prospěch společnosti. V rámci ekologie klademe velký důraz na trvalou udržitelnost a ochranu životního prostředí – jak u nás ve firmě , tak i u obalů pro naše zákazníky.

Více o firemní odpovědnosti ve společnosti THI

Chcete se dozvědět více o našem závazku?

Valerie Hornig

Neváhejte nás kontaktovat!

Valerie Hornig
Referentka podnikové komunikace a social recruiting
+49 5551 703 977
valerie.hornig@thimm.de