Udržitelná obalová řešení

Ekologické obaly z vlnité lepenky od roku 1949

Udržitelnost je ústředním kritériem nákupu.

Ekologicky uvědomělí spotřebitelé vnímají udržitelné obaly a pozitivně si je spojují se značkou. Udržitelná obalová řešení jsou přitom v mnoha ohledech základem pro minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí. Vsaďte proto i vy na ekologické obaly, které přesvědčí vaše zákazníky a zároveň pomohou splnit vaše cíle v oblasti trvalé udržitelnosti!

Udržitelné obaly v oběhovém hospodářství

V THIMM utváříme své obchodní procesy s ohledem na životní prostředí a udržitelnost. Rovněž klademe velký důraz na recyklovatelnost našich výrobků. Proto se většina našich ekologicky udržitelných obalů skládá z vlnité lepenky. Jedná se o přírodní recyklovatelný produkt, který se vyrábí z obnovitelných surovin a skládá se převážně z recyklovaných vláken. Primární vlákna nezbytná pro výrobu jsou získávána z polámaných stromů a stromů z probírky udržitelně obhospodařovaných lesů.

Kromě toho se zbytky, které nevyhnutelně doprovázejí výrobu vlnité lepenky (odřezky, papírový prach apod.), vracejí do procesu recyklace. To ve společnosti THIMM zpravidla probíhá ve spolupráci s dodavateli papíru. Logistika je přitom optimalizována tak, aby při dodávce surového papíru byl zároveň odvážen sběrový papír a nedocházelo tak k jízdám naprázdno.

Papier im Wertstoff-Kreilauf

Dokonalý koloběh papíru

Udržitelné obaly vyrobené společností THIMM vracejí naši zákazníci z oblasti spotřebního a průmyslového zboží zpět do procesu recyklace.

Tento návrat materiálu cyklus uzavírá, neboť použitý papír opět slouží papírnám jako surovina pro výrobu papíru. Papírové vlákno přitom dokáže projít více než 20 životními cykly, než přestane být použitelné pro výrobu papíru.

Umweltfreundliche Verpackungen mit Sicherheitsverschluss

Bezpečná a udržitelná přeprava

Před poškozením chrání i bezpečnostní uzávěry. Uzavírací systémy z udržitelné vlnité lepenky jsou ekologickou alternativou k lepicím páskám. Bezpečnostní uzávěry chrání zasilatelské obaly před neoprávněným otevřením a poskytují vám jistotu před manipulací a plagiáty. Konstrukce sekundárních obalů s integrovaným uzavíracím systémem jsou optimálním řešením k ochraně vašich výrobků.

Právní rámcové podmínky pro obaly a obalové odpady

Dva nejdůležitější právní základy tvoří zákon o obalech (VerpackG) a platná směrnice EU. Zákon o obalech je základem úspěšného oběhového hospodářství v oblasti udržitelných obalů Oficiálně vstoupil v platnost k 1. 1. 2019 a nahradil tak dosud platné nařízení o obalech jako závazný právní rámec. Mezitím byl německý zákon o obalech částečně novelizován nebo revidován (naposledy v polovině roku 2021); od července 2022 se navíc registrační povinnosti budou vztahovat na koncové distributory servisních obalů.

Aktuálně platná směrnice EU naopak obsahuje především opatření k předcházení vzniku obalových odpadů a k podpoře opětovného použití a recyklace obalových odpadů. Tato opatření mají chránit lidské zdraví a zdroje, garantovat fungující vnitřní trh a přispívat tak k udržitelnému oběhovému hospodářství v členských státech EU.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz