Rozšířená realita

Jedinečné zážitky z rozbalování.

Co to je rozšířená realita?

Rozšířená realita (AR) je technologie, která propojuje fyzický svět s digitálními informacemi a virtuálními objekty. Rozšířená realita umožňuje v reálném čase do reálného prostředí uživatele vkládat počítačem vytvořené prvky, jako jsou 3D modely, text, grafika nebo zvukový obsah. To se často provádí pomocí zařízení s podporou rozšířené reality, jako jsou chytré telefony, tablety, chytré brýle nebo náhlavní soupravy.

S rozšířenou realitu lze pracovat v rámci celé zákaznické cesty a zaměřovat přitom pozornost na různá klíčová místa. Tato technologie vzbuzuje zvědavost a touhu po interakci. Přidaná hodnota pro uživatele je vždy důležitá, ať už jako podpora při používání příslušného výrobku, nebo jako informační či hravý druhotný přínos obalu.

Jaké výhody ve vztahu k balení rozšířená realita nabízí?

Žena v obchodě skenuje obaly.

Interaktivní informace o výrobcích

Rozšířená realita umožňuje spotřebitelům získat další informace o výrobku pouhým namířením chytrého telefonu nebo tabletu na obal. Může jít o popisy výrobků, návody k použití, nutriční informace nebo zákaznické recenze. Tyto interaktivní prvky zlepšují zkušenosti spotřebitelů se značkou a mohou ovlivnit nákupní rozhodnutí.

Bezpečnost a autenticita

V některých odvětvích, například ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu, má klíčový význam autenticita a bezpečnost výrobků. Rozšířená realita může pomoci rozpoznat padělané výrobky tím, že spotřebitelům umožňuje zkontrolovat pravost výrobků naskenováním obalu.

Tablet virtuálně zobrazuje obal.

Předvádění výrobků

Rozšířená realita umožňuje společnostem poskytovat virtuální ukázky přímo z obalů výrobků. To je užitečné zejména u složitějších výrobků, jejichž koncept se obtížně vysvětluje. Spotřebitelé tak výrobek vidí v akci ještě před jeho koupí, což zvyšuje jejich jistotu při rozhodování.

Věrnost značce a zkušenosti s ní

Integrací rozšířené reality do obalů mohou značky vytvořit jedinečný a poutavý zážitek. Můžete vytvářet 3D animace, hry nebo příběhy, které přímo souvisejí s produktem a značkou. To podporuje věrnost značce a umožňuje spotřebitelům navázat s ní hlubší vztah.

Na vlnité lepence leží zelená větev.

Environmentální osvěta

Rozšířená realita může přispět k environmentální osvětě zefektivněním využití obalových materiálů. Společnosti mohou spotřebitelům poskytovat virtuální návody na recyklaci nebo zdůrazňovat udržitelné výrobní metody, a informovat je tak o vlivu svých výrobků na životní prostředí.

Průzkum trhu a analýza dat

Rozšířená realita umožňuje společnostem shromažďovat cenné údaje o chování spotřebitelů. Můžete sledovat, které části obalu jsou skenovány častěji a které informace jsou pro spotřebitele nejzajímavější. Tyto informace lze zahrnout do vývoje produktů a marketingových strategií.

Jaké výhody vám nabízí rozšířená realita?

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz