Zákon o dodavatelském řetězci

Povinnost náležité péče podniku v řízení dodavatelských řetězců

Dodržování povinností v oblasti lidských práv a ochrany životního prostředí

Podle německého zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG) jsou společnosti povinny vhodným způsobem dodržovat povinnosti náležité péče v oblasti lidských práv a životního prostředí ve svém dodavatelském řetězci s cílem předcházet rizikům v oblasti lidských práv nebo životního prostředí, minimalizovat je nebo ukončit porušování lidských práv nebo environmentálních povinností.

Dodržování povinností náležité péče v oblasti lidských práv a životního prostředí v dodavatelském řetězci má u nás vysokou prioritu již dlouho před vstupem zákona LkSG v platnost.

Kromě kvality a ceny dbáme také na bezpečnost, zdraví, životní prostředí, sociální standardy a férové obchodní postupy. Jako rámec pro jednání jsme k tomu mimo jiné použili cíle udržitelného rozvoje (SDGs) OSN.

Vzhledem k velikosti společnosti do 3 000 zaměstnanců pro nás zákonná povinnost LkSG nabude účinnosti 1. ledna 2024. Do tohoto okamžiku budeme samozřejmě dodržovat a zveřejňovat všechny zákonné povinnosti.

Zveřejňování informací o ekologické udržitelnosti ze strany dodavatelů

Pouze společně s našimi dodavateli můžeme prosazovat odpovědné chování v dodavatelském řetězci a zajistit, aby náš hodnotový řetězec byl připraven na budoucnost.

Kromě zajištění péče o lidská práva a životní prostředí jsme proto při dosahování našich klimatických cílů závislí na spolupráci s našimi dodavateli. Více než 90 % emisí CO2e THIMM vzniká v předcházejícím dodavatelském řetězci.

 

S pomocí poskytovatele služeb shromažďujeme a vyhodnocujeme všechny informace k tématu ekologické udržitelnosti. Mezi tyto oblasti patří boj proti korupci, ochrana životního prostředí, lidská a pracovní práva, bezpečnost práce, uhlíková stopa a konfliktní minerály.

Na základě těchto údajů vypracováváme konkrétní analýzu rizik našich dodavatelů a společně vyvíjíme strategie pro dosažení našich klimatických cílů.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz