Ustawa o łańcuchu dostaw

Korporacyjny obowiązek zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw

Przestrzeganie obowiązków w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska

Zgodnie z ustawą o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) przedsiębiorstwa są zobowiązane do przestrzegania w swoim łańcuchu dostaw obowiązku zachowania należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska w celu zapobiegania zagrożeniom dla praw człowieka lub środowiska, minimalizowania ich lub zaprzestania naruszania obowiązków związanych z prawami człowieka lub ochroną środowiska.

Przestrzeganie obowiązków należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska w łańcuchu dostaw miało dla nas duże znaczenie jeszcze przed wejściem w życie ustawy LkSG.

Oprócz jakości i ceny uwzględniamy również aspekty bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska, standardów społecznych i uczciwych praktyk biznesowych. W tym celu wykorzystaliśmy między innymi Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ jako ramy działania.

Dla nas jako przedsiębiorstwa o wielkości <3 000 pracowników ustawowe obowiązki z tytułu ustawy LkSG wchodzą w życie od 01.01.2024 r. Do tego momentu oczywiście wdrożymy i opublikujemy wszystkie zobowiązania prawne.

Deklaracje dostawców w sprawie zrównoważonego rozwoju

Tylko wspólnie z naszymi dostawcami możemy promować odpowiedzialne działania w łańcuchu dostaw i kształtować nasz łańcuch tworzenia wartości na przyszłość.

Oprócz zapewnienia praw człowieka i obowiązków związanych z ochroną środowiska, opieramy się odpowiednio na współpracy z naszymi dostawcami w celu osiągnięcia celów klimatycznych. Ponad 90% emisji CO2e generowanych przez THIMM powstaje w poprzedzającym łańcuchu dostaw.

 

Z pomocą usługodawcy gromadzimy i analizujemy wszystkie informacje na temat zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to m.in. takie obszary jak przeciwdziałanie korupcji, ochrona środowiska, prawa człowieka i pracowników, bezpieczeństwo pracy, ślad węglowy CO2e i minerały konfliktowe.

Na podstawie tych danych sporządzamy konkretną analizę ryzyka naszych dostawców i wspólnie opracowujemy strategie na rzecz osiągnięcia naszych celów klimatycznych.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Centrala THIMM w Northeim

THIMM (Polska)
+48 327933 300
office@top-packaging.pl