Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Przejrzysta sprawozdawczość od 2014 r.

Raport zrównoważonego rozwoju ujawnia ekonomiczny, ekologiczny i społeczny rezultaty naszej podstawowej działalności.

Przejrzyste informacje, komunikacja z interesariuszami i dokumentacja naszych osiągnięć – nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju spełnia wiele funkcji.

Nasze raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju obejmują najważniejsze zagadnienia z tego obszaru oraz kluczowe wskaźniki.

 • Zarządzanie odpadami

  Ilości odpadów, udział odpadów niebezpiecznych i nieszkodliwych

 • Emisja CO2e

  Ślad węglowy Grupy THIMM i emisje w trzech zakresach

 • Zamówienia

  Materiały i zaopatrzenie ilościowe

 • Wykorzystanie zasobów

  Energia, surowce i woda

 • Profil przedsiębiorstwa

  Lokalizacje, obroty handlowe i portfolio produktów

 • Różnorodność

  Struktura wiekowa, kobiety na stanowiskach kierowniczych i stażyści

Raportowanie celów, wyników i postępów

Raportowanie zrównoważonego rozwoju promuje odpowiedzialność korporacyjną w THIMM. Perspektywiczne myślenie, zrównoważone działanie i partnerska niezawodność – taka jest nasza dewiza.

W naszych raportach zrównoważonego rozwoju regularnie i przejrzyście przedstawiamy istotne informacje na temat naszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, sukcesów i wyzwań, wywieranego wpływu i działań firmy przemysłowej.

Pobierz nasze raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

O tym, jak ewoluowaliśmy w kontekście zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach, przeczytasz w naszych raportach zrównoważonego rozwoju.

Aktualizacja wskaźników THIMM 2022
Lata sprawozdawcze: 2020 i 2021 8.91 MB
Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju THIMM 2020
Lata sprawozdawcze: 2016, 2017, 2018 i 2019 7.02 MB
PDF do pobrania
Lata sprawozdawcze: 2016, 2017 i 2018 973.54 KB
PDF do pobrania
Lata sprawozdawcze: 2013, 2014 i 2015 6.73 MB
PDF do pobrania
Lata sprawozdawcze: 2011, 2012 i 2013 7.48 MB

To może Cię również zainteresować

Masz pytania dotyczące naszych raportów?

Centrala THIMM w Northeim

THIMM (Polska)
+48 327933 300
office@top-packaging.pl