Opakowania od A do Z

A

Antystatyczna tektura falista (ESD)

Antystatyczna tektura falista (ESD) chroni podzespoły elektroniczne i wrażliwe urządzenia elektryczne przed wyładowaniem elektrostatycznym. Specjalna tektura falista ESD zapobiega zarówno naładowaniu, jak i szybkiemu wyładowaniu elektrostatycznemu.

 

B

Badanie przebicia aparatem wahadłowym (DIN 53142- 1)

Badanie przebicia aparatem wahadłowym to metoda testowa, która za pomocą wahadła sprawdza odporność opakowania na przebicie. 


Bibuła do pakowania

Szary, miękki papier pochodzący z recyklingu, który można wykorzystać do wstępnego pakowania przedmiotów o wrażliwej powierzchni. 


Box Compression Test (BCT) / test wytrzymałości opakowania na obciążenie stosu (DIN ISO 55440-1)

Test wytrzymałości opakowania na obciążenie stosu (BCT) (próba stosu) to metoda pomiaru stabilności opakowań. Test wytrzymałości opakowania na obciążenie stosu bądź wartość BCT podaje siłę w kiloniutonach, jaką może wytrzymać opakowanie, zanim ulegnie zgnieceniu. W laboratorium testowym wartość BCT jest określana w maszynie do badania siły rozciągania/ściskania lub uniwersalnej maszynie testowej. 


BRC-IoP 

Standard BRC IoP dotyczący opakowań i materiałów opakowaniowych to globalna norma zapewnienia jakości materiałów opakowaniowych, której celem jest zagwarantowanie ochrony zdrowia i higieny w branży opakowaniowej. Norma dotyczy w szczególności branży spożywczej i została opracowana przez British Retail Consortium (BRC) oraz Institute of Packaging (IoP) zgodnie z dyrektywą (WE) 2023/2006.

 

C

Circular Economy

Circular Economy (gospodarka obiegowa) jest modelem regeneracyjnym, w którym surowce są jak najczęściej ponownie wykorzystywane, naprawiane, przetwarzane i/lub poddawane recyklingowi. W ten sposób wydłuża się cykl życia, aby uniknąć marnotrawstwa cennych surowców. Przykładem gospodarki obiegowej jest cykl recyklingu papieru i tektury falistej. Przeciwieństwo: Gospodarka liniowa/gospodarka generująca odpady.
 

CMYK

CMYK to subtraktywny model kolorystyczny, który stanowi techniczną podstawę druku w czterech kolorach. Z kolorów Cyan, Magenta, Yellow i Key (czarny) tworzone są wszystkie inne kolory. 
 

Code of Conduct (CoC) / Kodeks postępowania

Zbiór zasad postępowania nawiązujących do wartości etycznych, ustaw prawnych oraz innych aspektów odpowiedzialności przedsiębiorczej. Kodeks postępowania stanowi swego rodzaju „samozobowiązanie”. Przestrzeganie Kodeksu postępowania kontrolowane jest w ramach audytów, a w przypadku stwierdzenia odchyleń mogą zostać zarządzone działania korygujące lub sankcje. Znane kodeksy postępowania: BSCI Code of Conduct, UN Global Compact. Istnieją dwa rodzaje Kodeksu postępowania w THIMM. CoC dla pracowników oraz THIMM CoC dla dostawców i partnerów biznesowych. 
 

ComBa® Liner

Papier w podkładce ComBa® Liner jest powlekany lakierem na bazie wody za pomocą specjalnej metody drukowania. Powstaje bariera, która zmniejsza przepuszczalność wody i jest odporna na parę wodną. Ponadto powlekany papier ma zmniejszoną przepuszczalność tłuszczu, dzięki czemu przez określony czas przez barierę nie przenikają oleje. Patrz również strona informacyjna „Opakowania na artykuły spożywcze”.
 

Computer Aided Design (CAD)

Computer Aided Design (CAD) (projektowanie wspomagane komputerowo) to oprogramowanie komputerowe, za pomocą którego opakowania i inne przedmioty mogą być konstruowane cyfrowo w 2D i 3D. 
 

Computer to Plate (CTP)

Computer to Plate jest nadrzędnym pojęciem, obejmującym liczne różne metody ilustrowania płyt do druku offsetowego. Metody różnią się w zależności od rodzaju naświetlarek (naświetlarki z bębnem wewnętrznym, zewnętrznym lub płaskie), używanego źródła światła (lasery fioletowe i termiczne, źródła światła UV), powłoki płyt i opracowania zilustrowanej płyty.
 

Czas cyklu

Opisuje okres, który upływa podczas produkcji wyrobu między rozpoczęciem pierwszego etapu pracy a zakończeniem ostatniego etapu pracy. W związku z tym można obliczyć czas realizacji zlecenia poprzez zsumowanie czasów przetwarzania, oczekiwania i wysyłki wszystkich etapów produkcji. 

 

D

Desktop Publishing (DTP)

Desktop Publishing (DTP) określa komputerowe przygotowanie do druku wysokiej jakości dokumentów, składających się z elementów tekstowych i obrazowych oraz przetwarzanych później na publikacje (np. magazyny, książki itp.). Do tego celu najczęściej używa się profesjonalnego oprogramowania (graficznego).
 

Druk arkuszowy

W przypadku druku arkuszowego nie jest zadrukowywana rolka papieru, lecz pojedyncze, wcześniej przycięte arkusze papieru lub tektury falistej.
 

Druk cyfrowy

Druk cyfrowy polega na bezdotykowej metodzie wydruku. Oznacza to, że nie jest konieczny oddzielny nośnik druku / forma drukowa. Drukowany obraz jest przesyłany bezpośrednio z komputera do maszyny drukarskiej. W porównaniu z innymi technikami jak np. druk offsetowy lub fleksograficzny nie jest tu wymagana pracochłonna konfiguracja maszyn drukarskich. 
 

Druk fleksograficzny

Druk fleksograficzny jest bezpośrednią techniką drukowania wypukłego, w której elastyczne płyty drukarskie składają się z fotopolimeru lub gumy oraz stosowane są farby drukarskie o niskiej lepkości. W wyniku techniki drukowania wypukłego powstają wypukłe miejsca na formie drukarskiej i są one nośnikiem obrazów. 
 

Druk offsetowy

Druk offsetowy jest pośrednią techniką drukowania płaskiego, podczas której zadrukowywane i niezadrukowywane miejsca leżą niemal w jednej płaszczyźnie. Oddzielenie zadrukowywanych i niezadrukowywanych miejsc odbywa się za pomocą fizycznej zasady odtrącania tłuszczu i wody. Stosowane są farby drukarskie o dużej lepkości, które są przenoszone na zadrukowywany materiał za pomocą cylindra form drukarskich i cylindra gumowego.
W druku offsetowym (do 100 linii/cm) na zadrukowywanym materiale można nadrukować więcej linii/cm niż w druku fleksograficznym (od 18 do 54 linii/cm). Im większa liczba linii, tym wyraźniejszy obraz druku obserwowany z bliska.  Typowymi obszarami zastosowania druku offsetowego są kartony ozdobne, ulotki, plakaty i materiały wizytówkowe. 
 

Druk rolowy

W przypadku druku rolowego zadrukowywany materiał (np. folia / papier) jest ciągle odwijany z rolki i zadrukowywany. W przypadku dużych nakładów druk rolowy jest zazwyczaj bardziej wydajny niż druk arkuszowy (np. drukowanie gazet). W ten sposób materiał jest dostosowywany do formatu końcowego dopiero po zadrukowaniu.

 

E

EcoVadis

EcoVadis to platforma internetowa oferująca globalny rating zrównoważonego rozwoju. Rating obejmuje szeroki zakres niefinansowych systemów zarządzania, wraz z wpływem na środowisko, prawa pracownicze i prawa człowieka, etykę oraz zrównoważone zaopatrzenie. Każde przedsiębiorstwo jest oceniane pod kątem kryteriów tematycznych istotnych dla jego wielkości, lokalizacji i branży. Celem EcoVadis jest ocena i porównywanie jakości systemów zarządzania CR w przedsiębiorstwach.
 

Efficient Consumer Response (ECR)

Pojęcie Efficient Consumer Response (ECR) opisuje wspólną inicjatywę, która skupia poddostawców, producentów, hurtowników i detalistów. Jej celem jest podejmowanie wspólnych wysiłków w celu poprawy łańcucha logistycznego oraz możliwości zaoferowania konsumentom optymalnej jakości, usług i różnorodności produktów po optymalnych kosztach.
 

Ekwiwalenty CO(CO2e)

Ekwiwalent Co2to porównywalny wymiar określający, jak bardzo gaz w określonym czasie w porównaniu z taką samą ilością dwutlenku węgla (CO2) przyczynia się do nagrzewania atmosfery ziemskiej. W przypadku kalkulacji CO2e można zatem uwzględnić cały łańcuch procesowy produktu, dzięki czemu wysokość CO2e można dokładnie obliczyć i wykryć marnotrawstwo.
 

Elektroniczna wymiana danych (EDI)

Elektroniczna wymiana danych (EDI) to przekazywanie ustrukturyzowanych danych za pomocą zdefiniowanych elektronicznych standardów informacyjnych z jednego systemu ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) do innego systemu z minimalną liczbą ingerencji ręcznych. 
 

Europejski numer artykułu (EAN)

Europejski numer artykułu składa się z 13 cyfr i służy do uproszczenia procesów logistycznych, automatyzacji i zwiększenia bezpieczeństwa. Jest on odczytywany i kodowany maszynowo (kraj produkcji, producent i produkt). 

 

F

Farby specjalne

Farby specjalne to specjalnie wytwarzane farby drukarskie, które nie powstają z czterech standardowych kolorów (CMYK), dzięki czemu stanowią własne, dodatkowe kolory podczas drukowania. Służą one przede wszystkim do celów marketingowych. HKS i Pantone są najbardziej znanymi producentami farb specjalnych w branży opakowań. 
 

FEFCO-ESBO-Code

Kody FEFCO-ESBO to uznany na całym świecie system klasyfikacji opakowań wykonanych z tektury litej i falistej. Kody składają się z czterocyfrowych liczb, które opisują daną formę opakowania niezależnie od języka. FEFCO to skrót od Féderation Européenne des Fabricants du Carton Ondulé. 


Flexo - HighQualityPostPrint (HQPP)

HighQualityPostPrint (HQPP) to fleksograficzny druk bezpośredni o najwyższym poziomie jakości, umożliwiający rentowną produkcję małych nakładów.
 

Flexo - postprint

Postprint (bezpośredni nadruk na tekturze falistej) to rodzaj druku fleksograficznego, w którym drukuje się bezpośrednio na tekturze falistej. Metoda ta nadaje się do druku prostych obrazów bez wysokich wymagań jakościowych.
 

Flexo - Preprint

W preprincie (poddruk tektury falistej) najpierw jest zadrukowywany arkusz zewnętrzny tektury falistej, a następnie kaszerowany na falę z arkuszem wewnętrznym. Określa się to mianem poddruku rolki. 
 

Folia bąbelkowa

Folia bąbelkowa składa się zasadniczo z dwóch sklejonych folii polietylenowych zawierających małe pęcherzyki powietrza. Służy ona jako wyściółka do ochrony towarów lub izolacji. 
 

Folia stretch

Folie stretch to cienkie folie, które ze względu na swoją dużą elastyczność nadają się do różnych zastosowań opakowaniowych. Rolki folii stretch z PE umożliwiają też pakowanie towarów wielkogabarytowych oraz całych palet. 
 

foodWave®

THIMM foodWave® to gatunek tektury falistej, wytwarzany w 100% ze świeżych włókien, przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością. 
 

Forest Stewardship Council® (FSC®)

FSC®  to skrót od nazwy systemu certyfikacji „Forest Stewardship Council®”. Certyfikat ten wyróżnia produkty z drewna i papieru, pochodzące z odpowiedzialnie gospodarowanych lasów. 

 

G

Global Trade Item Number (GTIN/EAN 13)

Za pomocą globalnego numeru artykułu GTIN (ang.: Global Trade Item Number, dawniej EAN) można jednoznacznie zidentyfikować każdy artykuł, produkt lub wariant produktu na całym świecie. GTIN ma 13 znaków (kod krajowy, numer przedsiębiorstwa, numer artykułu, cyfra kontrolna), które zawierają informacje o produkcie, takie jak nazwa, waga, wielkość opakowania lub grupa towarowa, w formie równoległych jasnych i ciemnych kresek, odczytywanych elektronicznie i przechowywanych w bazie danych. GTIN jest używany wszędzie tam, gdzie wymagana jest identyfikacja produktu (cały cykl życia produktu: magazyn, produkcja, transport, punkt sprzedaży). 
 

Gramatura

Gramatura to masa w odniesieniu do powierzchni [g/m2]. Dokładniej mówiąc, jest to jednostka miary papieru, kartonu i tektury, która określa masę na jednostkę powierzchni (m2).

 

I

Identyfikacja częstotliwości radiowej (RFID)

Technologia bezdotykowej identyfikacji obiektów. Za pomocą fal radiowych dane są wysyłane przez transponder RFID do odbiornika i tam analizowane. Technologia RFID oferuje korzystne uzupełnienie kodów kreskowych i powinna znaleźć zastosowanie w całym łańcuchu dostaw.
 

Inliner (linia do składanych skrzynek)

Inliner to obrabiarka, w której tektura falista / papier są zadrukowywane, wykrawane, sklejane i składane. Częstym obszarem zastosowania jest produkcja składanych skrzynek.
Istnieją trzy różne rodzaje stopni wykorzystania objętości: 

1. Stosunek pakowanego produktu do opakowania, 
2. Stosunek opakowania do jednostki ładunkowej i 
3. Stosunek jednostki ładunkowej do przestrzeni ładunkowej. 

Im wyższy stopień wykorzystania objętości, tym lepiej, ponieważ mniej „powietrza” jest magazynowane lub transportowane. 


Internet of Packs (IoP)

Podobnie jak w przypadku pojęcia „Internet of Things”, Internet of Packs polega na łączeniu w sieć przedmiotów lub maszyn w środowisku przemysłowym za pomocą Internetu – lecz dotyczy właśnie opakowań. Internet of Things (IoT) już teraz w wielu branżach umożliwia coraz szerzej zakrojoną automatyzację procesów produkcyjnych. Komputery i maszyny są połączone w sieć i komunikują się ze sobą. Również w branży tektury falistej istnieje wiele możliwości zastosowania sieciowych i autonomicznych procesów. THIMM upatruje w cyfryzacji branży opakowaniowej klucz do przyszłego sukcesu, ujmując to przy tym w konkretną wizję cyfryzacji: Internet of Packs (IoP).

 

J

Jednostronna tektura falista

Tektura falista z tylko jedną stroną pokrycia, dzięki czemu fala jest widoczna z jednej strony. 
 

Jednowarstwowa tektura falista

Jednowarstwowa tektura falista składa się z jednej warstwy falistego papieru (fali), przyklejonej między dwiema warstwami papieru lub kartonu (pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne). 

 

K

Karton

Płaskie tworzywo składające się głównie z włókien roślinnych, powstające poprzez odwodnienie osadu surowca włóknistego na sicie. Gramatura kartonu wynosi między 150-600 g/m².
 

Kaszerowanie

Oczyszczenie wstępnie przygotowanych płaszczyzn przy pomocy środka do kaszerowania lub na podstawie termoplastycznego zachowania przetwarzanego materiału. Cel: Poprawa możliwości obróbki i przetwarzania materiału, łączenie podstawowych tworzyw i wykorzystanie zalet poszczególnych tworzyw oraz skompensowanie wad.
 

Klejarka do składanych pudełek (FKM)

FKM to obrabiarka służąca w dalszym procesie obróbki do wytwarzania płaskich pudełek z wykrojów za pomocą klejenia.
 

Klimat normalny

Klimat normalny to zdefiniowany obszar o kontrolowanej temperaturze i względnej wilgotności powietrza, wymagany do badania materiałów w celu zapewnienia porównywalności tych badań. Norma DIN EN ISO 20187 określa klimat normalny o temperaturze 23°C (±1°C) i 50% (±2%) względnej wilgotności powietrza do badania papieru i tektury falistej. 
 

Klisza

Klisze to elastyczne formy drukarskie do fleksodruku. Obecnie są one często wykonane z fotopolimeru. 
 

Kod Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opakowań z Kartonu (kod ECMA) (DIN EN14054)

Kod ECMA jest techniczno-logistycznym katalogiem standardów dla przemysłu pudełek składanych i jego partnerów. Jest on preferowany do opakowań pierwotnych z kartonu. Kod ECMA obejmuje wiele znanych i powszechnie stosowanych form pudełek składanych oraz przedstawia je jako wykrój oraz widok 3D.
 

Kod FEFCO/ESBO

Kod FEFCO/ESBO jest techniczno-logistycznym katalogiem standardów dla przemysłu opakowań i jego partnerów. Odnosi się on głównie do opakowań magazynowych i transportowych z tektury falistej i litej. Dzięki zastosowaniu prostych, obowiązujących międzynarodowo symboli zamiast skomplikowanych definicji kod FEFCO/ESBO przełamuje bariery językowe. Obejmuje on ponadto wiele znanych i powszechnie stosowanych form pudełek oraz przedstawia je jako przekroje lub wykroje. 
 

Kod kreskowy

Optyczny nośnik danych do oznaczania obiektów. Dane można odkodować tylko za pomocą czytników optycznych. Kody kreskowe składają się z równoległych linii o różnej szerokości. Umożliwiają one sterowanie przepływem towarów, automatyzację magazynowania, optymalizację procesów w przedsiębiorstwie, śledzenie towarów lub wysyłek oraz weryfikację identyfikatorów i biletów.  
 

Kod QR

Kod QR to indywidualny dwuwymiarowy kod składający się z białych i czarnych punktów graficznych. QR oznacza „quick response” (szybka odpowiedź), co odnosi się do funkcjonalności kodu. Można go zeskanować za pomocą skanera QR – kod szybko kieruje użytkownika do żądanego adresu URL. Kody QR są często wykorzystywane do celów marketingowych i drukowane na produktach. Mogą być na przykład powiązane z adresami internetowymi, numerami telefonu, SMS lub dowolnymi tekstami.
 

Komisjonowanie

Opisuje proces kompletacji towarów zgodnie z określonymi (mniejszymi) zleceniami z całego asortymentu towarów. Rozróżnia się dwa centralne rodzaje komisjonowania: System „towar do człowieka” (towar jest przekazywany przez przenośnik do osoby) lub system „człowiek do towaru” (osoba odbiera towar z miejsca magazynowania). 
 

Kraftliner

Papier pokryciowy składający się z masy siarczanowej celulozowej z drewna drzew iglastych – udział włókien z recyklingu wynosi maks. 20 %. Dzięki dużej zawartości długich włókien kraftliner posiada najwyższą wytrzymałość wśród wszystkich papierów z tektury falistej. Kraftliner jest odporny na działanie wilgoci i preferowany do stosowania w opakowaniach transportowych. 

 

L

Lakier antypoślizgowy

Powłoka papieru/tektury falistej, której celem jest zwiększenie przyczepności i tarcia ślizgowego opakowania.


Lakier drukarski

Bezbarwna warstwa lakieru nanoszona w maszynie drukarskiej. Lakier drukarski poprawia właściwości powierzchni, takie jak odporność na ścieranie i połysk.
 

Lakierowanie punktowe Spot

Częściowe lakierowanie, nazywane też lakierowaniem typu spot lub lakierowaniem 3D, to metoda uszlachetniania papieru, w której lakier jest tylko częściowo nanoszony na zadrukowywany materiał. W ten sposób można uzyskać punktowe akcenty oraz różne efekty, takie jak relief, struktury i połysk/matowy efekt.

 

M

Makulatura

Makulatura to papier, który został uszkodzony w trakcie dalszej obróbki wskutek ustawienia maszyny, nieprawidłowego zadruku lub cięcia, i dlatego nie nadaje się do dalszego użytku. 
 

Maszyna do produkcji tektury falistej

Tektura falista jest wytwarzana w maszynie do produkcji tektury falistej. Duże rolki papieru (z nadrukiem lub bez) są w maszynie mocowane, podgrzewane i nawilżane parą wodną. Pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze papier jest prowadzony pomiędzy dwoma walcami ryflowanymi, przypominającymi zachodzące na siebie koła zębate. Fale są w ten sposób "wprasowywane" w papier. 
 

Materiał falisty

Materiał falisty składa się z recyklingowanych włókien z określoną ilością dodatków (np. skrobi).
 

Materiał opakowaniowy

Norma DIN 55404 określa materiał opakowaniowy jako tworzywo, z którego wytwarzane są pomocnicze środki opakowaniowe i środki opakowaniowe,np. karton, papier, tektura lub tworzywo sztuczne.
 

Materiał wyściełający/wyściółka

Materiały wyściełające chronią wrażliwe produkty w opakowaniu transportowym przed wpływem czynników zewnętrznych (np. uderzeniami, wahaniami temperatury, ześlizgiwaniem się lub zadrapaniem). Jako materiał wyściełający można zastosować na przykład papier, folię bąbelkową lub chipsy do paczek. 
 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)

ISO to międzynarodowa organizacja zajmująca się normalizacją, która zrzesza instytucje normalizacyjne z ponad 150 krajów. Jest to stowarzyszenie funkcjonujące według prawa szwajcarskiego (art. 60 ZGB). Stanowione przez stowarzyszenie normy ISO tworzą system zapewnienia jakości towarów i usług. UE wdrożyła normy regulacji ISO do norm europejskich EN 29000-29004. Natomiast normy DIN (Niemiecki Instytut Normalizacyjny) bazują wprawdzie na podobnych podstawach, ale obowiązują wyłącznie w Niemczech. 

 

O

Odporność na zgniatanie płaskie (FCT) (DIN EN ISO 3035)

Test FCT (Flat Crush Test) to metoda badania odporności jednowarstwowej tektury falistej na zgniatanie płaskie [kPa]. 
 

Odporność na zgniatanie przy krótkim wpięciu (SCT) (DIN 54518)

SCT na poziomie arkusza jest maksymalną siłą docisku odnoszącą się do szerokości próbki, poddającą próbkę określonemu odkształceniu przy ściskaniu. 
 

Opakowanie

Opakowania to wyroby wyprodukowane z dowolnych materiałów, służące do mocowania, ochrony, obsługi, dostawy lub prezentacji towarów – od surowców aż po produkt przetworzony – przekazywane przez producenta dystrybutorowi lub konsumentowi końcowemu (patrz VerpackG § 3 ust. 1).
 

Opakowanie handlowe

Opakowania, które przekazywane jest konsumentowi końcowemu, lub opakowania handlu detalicznego, gastronomii i innych usługodawców, które umożliwiają i ułatwiają przekazanie towarów konsumentowi końcowemu. Często opakowanie handlowe jest jednocześnie opakowaniem zbiorczym (zewnętrznym).


Opakowanie modułowe

System wymiarów opakowań utworzony na podstawie wymiaru modułu (wg ISO 3637), np. opakowania, z których można utworzyć moduł podstawowy ISO (600 x 400 mm) na podstawie europalety.
 

Opakowanie neutralne dla klimatu

Opakowanie jest określane jako neutralne dla klimatu, gdy obliczona emisja CO2e w trakcie jego cyklu życia jest kompensowana przez wsparcie projektów ochrony klimatu. 
 

Opakowanie pierwotne

Zgodnie z normą DIN 55404 opakowanie pierwotne ma bezpośredni kontakt z zawartością. Dlatego musi ono odpowiadać wymaganiom prawa żywnościowego i farmaceutycznego. Stanowi ono pierwszą barierę zapewniającą ochronę i jakość zapakowanych produktów.
 

Opakowanie serwisowe

Opakowania serwisowe to opakowania handlowe, które są napełniane dopiero u dystrybutora finalnego w celu umożliwienia lub ułatwienia przekazania towarów konsumentowi końcowemu (patrz § 3 ust. 1 nr 1 b) (np. folia u rzeźnika).
 

Opakowanie transportowe

Opakowania ułatwiające transport towarów, chroniące przed ich bezpośrednim dotknięciem i szkodami transportowymi, które zazwyczaj nie są przeznaczone do przekazania konsumentowi końcowemu (§ 3 ust. 1 pkt 3 VerpackG).
 

Opakowanie trzeciorzędowe

Zgodnie z normą DIN 55404 opakowanie trzeciorzędowe służy do ochrony przed szkodami transportowymi. Opakowania są często dostosowane do wymiarów ciężarówki lub kontenera w celu optymalnego wykorzystania. Opakowania trzeciorzędowe składają się z różnych materiałów, takich jak tektura falista, drewno lub tworzywa piankowe, dzięki czemu chronią zapakowany towar przed uderzeniami i wpływami zewnętrznymi.
 

Opakowanie wtórne

Zgodnie z normą DIN 55404 opakowanie wtórne jest opakowaniem zbiorczym lub dodatkowym, które zawiera określoną liczbę jednostek sprzedażowych. Obejmuje ono opakowanie/opakowania pierwotne i jest wydawane w punkcie sprzedaży konsumentowi końcowemu lub służy do uzupełniania regałów handlowych. Opakowanie to można usunąć z towaru bez wpływu na jego właściwości.
 

Opakowanie wysyłkowe / opakowanie e-commerce

Opakowania wysyłkowe są opakowaniami handlowymi, które są napełniane dopiero u dystrybutora finalnego, aby umożliwić lub ułatwić wysyłkę towarów do konsumenta końcowego (VerpackG § 3 ust.1 nr 1 a).
 

Opakowanie zbiorcze

Patrz opakowanie wtórne.

 

P

Paczka

DIN 55405 określa paczkę jako połączenie wypełniaczy i opakowania.
 

Pakiet

Zgodnie z normą DIN 55404 pakiet jest jednostką wysyłkową lub transportową, np. paleta, skrzynia, kontener na kółkach lub skrzynia kratowa itp. 
 

Paleta

Paleta to płaska konstrukcja z drewna, tworzywa sztucznego lub metalu, na której można układać / kompletować towary. Ułatwia to środkom transportu poziomego (np. wózkom widłowym) zbiorcze podnoszenie i transportowanie towarów. Do tego celu służą przede wszystkim europalety (1200 x 800 mm), palety przemysłowe (1200 x 1000 mm) oraz 1⁄2-palety typu Düsseldorf (800 x 600 mm). 
 

Papier z trawy / tektura falista z trawy

Papier z trawy to produkt na bazie celulozy, składający się w około 30% z granulatu trawy i w 70% z drewna lub makulatury. Używana trawa jest pozyskiwana kilka razy w roku z wydzielonych ustawowo gruntów kompensacyjnych niewykorzystywanych do produkcji rolniczej. Papier z trawy nadaje się do recyklingu i kompostowania. 
 

Papiery specjalne

Papier specjalny to papier o specjalnych właściwościach, takich jak wysoka odporność na rozrywanie, odporność na tłuszcz, bariera przed wilgocią i odporność na wysokie temperatury. Przykładami papierów specjalnych są: THIMMStarliner®, THIMMMultiflute®, foodWave®, Impress, GlossGD2, papier z trawy i papier z PE.
 

Perforacja

Perforacja to regularnie przerywana linia cięcia. Służy ona do przygotowania miejsc zgięcia oraz jako pomoc przy otwieraniu (zrywana perforacja).
 

Plotter

Plottery to wielkoformatowe urządzenia drukujące, które wizualizują kolorowo cyfrowe grafiki funkcjonalne i wektorowe oraz rysunki techniczne na różnych materiałach. Dostępne są też plottery do wycinania. W przypadku plotterów do wycinania zamiast markerów stosuje się noże do precyzyjnego przycinania materiałów na podstawie grafiki (wektorowej) bez uszkodzenia znajdującego się pod spodem papieru nośnikowego. Plottery tnące są używane do wycinania wzorów opakowań lub precyzyjnych konturów w materiale (np. naklejek). Cięcie odbywa się za pomocą noża, sprężonego powietrza lub wiązki laserowej. 
 

Podwójna fala

Tektura falista z podwójną falą; produkowana z połączeń takich samych lub różnych form fali. Na przykład fala EB lub fala BC. 


Pokrycie wewnętrzne

Papier po wewnętrznej stronie tektury falistej. 
 

Pomocniczy środek opakowaniowy 

Pomocniczy środek opakowaniowy tworzy wraz ze środkiem opakowaniowym opakowanie, np. taśma klejąca (DIN 55405). 
 

POS (Point-of-Sale)/ POP (Point-of-Purchase)

POS (ang Point-of-Sale) to miejsce, w którym produkt lub towar jest sprzedawany przez sprzedawcę (np. w supermarkecie). POP (ang. Point-of-Purchase) oznacza to samo miejsce, jednakże tym razem z perspektywy nabywcy. W związku z tym oba pojęcia są często używane synonimicznie.

 

Postprint

W przypadku postprintu gotowa tektura falista jest zadrukowywana bezpośrednio. Może przy tym dojść do tzw. „efektu tarki”, który powstaje z powodu falowania tektury podczas drukowania. 
 

Powłoki

Podczas powlekania cząsteczki bezkształtnego materiału są nanoszone na płaszczyznę, w wyniku czego powstaje zamknięta warstwa. Służy uszlachetnienie powierzchni w celu poprawy obróbki i przetwarzania materiału oraz łączenia tworzyw podstawowych. W ten sposób wykorzystuje się zalety poszczególnych materiałów i kompensuje ich wady. 
 

Półbłonnik

Półbłonnikiem nazywany jest papier falisty pozyskiwany chemicznie z celulozy (ok. 65%) o zawartości włókna pochodzącego z recyklingu (maksymalnie 35%). Charakteryzuje on się lepszą odpornością na wilgoć niż materiał falisty, a także wysoką sztywnością, i dlatego jest droższy niż materiał falisty.
 

Preprint

Podczas preprintu (druku wstępnego) najpierw zadrukowywana jest strona pokrycia tektury falistej, a następnie odbywa się proces kaszerowania na tekturze falistej. 
 

Proof

Proof jest drukiem próbnym, zbliżonym do danej techniki drukarskiej. Proof służy jako środek kontrolny do dostosowania barw i odbywa się przeważnie w stosunku 1 : 1.
 

Przeładunek (logistyka)

Przeładunek jest oprócz magazynowania i transportu jednym z trzech głównych procesów logistycznych. Odnosi się on do procesu, w którym towar w trakcie wysyłki zmienia środek transportu (np. z samochodu ciężarowego na statek). Przeładunek może się odbywać w kilku miejscach łańcucha transportowego i ze względu na czas i logistykę często wiąże się z dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstwa – celem jest ograniczenie do minimum liczby przeładunków. Przeładunek może odbywać się ręcznie, maszynowo lub automatycznie. 
 

Przepuszczalność powietrza

Przepuszczalność powietrza to parametr papieru, który określa ilość powietrza przepływającego przez powierzchnię papieru. Jest to ważny parametr określający zachowanie opakowań na pakowarkach wykorzystujących podciśnienie.
 

Pudełko z dnem wtykanym

Pudełko z dnem wtykanym to kartonik ze składanym dnem, w którym klapki zazębiają się ze sobą – praktyczna funkcja samozamykania. W normie FEFCO 0215 - 0217 zdefiniowano różne warianty pudełek z dnem wtykanym.
 

Pudełko z pokrywką (FEFCO 03)

Jest to opakowanie składające się z dna i pokrywki, gdzie pokrywka ma nieco większy rozmiar, dzięki czemu można ją nałożyć na dno. Istnieją różne standardowe opakowania FEFCO, przy czym pokrywka ma identyczną wysokość jak dno bądź skróconą wysokość.

 

R

Raster

Raster to regularny układ punktów w strukturze siatkowej. Dokładność rastra (wielkość punktów rastrowych i odstęp między poszczególnymi punktami) nazywana jest szerokością rastra (raster 80 ma zatem 80 punktów rastrowych na cm).


Recykling

Recykling to dalsze przetwarzanie odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych. Decydujące znaczenie ma przy tym ponowne włączenie tych odpadów do obiegu gospodarczego, a tym samym wykorzystanie ich do wytwarzania nowych produktów. Celem recyklingu jest zmniejszenie zużycia świeżych surowców oraz ilości odpadów.
 

Retail Ready Packaging (RRP)

Opakowanie do przechowywania w regałach odpowiednie do zastosowań w handlu z uwzględnieniem istotnych wymagań w ważnym dla opakowań łańcuchu tworzenia wartości w dystrybucji od magazynu do miejsca sprzedaży lub utylizacji bądź zwrotu produktu.
 

Rodzaje fal

Wymiary tektury falistej różnią się w zależności od rodzaju fali. 
 

Rysunek przekrojowy 

Rysunek (rysunek narzędziowy) jako wzór do produkcji narzędzia wykrawającego i utworzenia drukowanego obrazu. Rysunek przekrojowy jest również stosowany jako część dokumentacji zamówienia w celu zapewnienia jakości.

 

S

Sedex

Uznana na całym świecie platforma internetowa Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) oferuje swoim członkom możliwość szczegółowego i transparentnego prezentowania klientom i partnerom informacji o aspektach społecznych i etycznych. Audyty umożliwiają kontrolę ocenę zaangażowania przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 

Shelf Ready Packaging (SRP)

Shelf Ready Packaging (SPR) to opakowania handlowe gotowe na półkę z uwzględnieniem istotnych wymagań stawianych przez punkt sprzedaży (POS). Opakowania SRP są zazwyczaj łatwo otwierane bez użycia narzędzi, mają dużą zdolność ekspozycyjną na regale (Shelf-Impact) i po sprzedaży produktów można je łatwo zutylizować.
 

Składana skrzynka/pudełko

Składane skrzynki składają się z jednego kawałka. Krawędź fabryczna jest łączona z odpowiednią stroną za pomocą pasków kleju, łączenia drutem lub metodą klejenia zakładkowego. Przyłączone klapy pokrywki i dna umożliwiają później zamknięcie składanej skrzynki (pudełka). 
 

Stopień wykorzystania objętości / gęstość opakowania
Stopień wykorzystania powierzchni

Stosunek wykorzystywanej powierzchni do istniejącej powierzchni. Im większy stopień wykorzystania powierzchni, tym lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej / powierzchni paletowej i mniej marnowanego miejsca. 
 

Supplier managed inventory (SMI)

W przypadku systemu SMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę) dostawca przejmuje odpowiedzialność za stany magazynowe klienta. Aby to umożliwić, dostawca otrzymuje dostęp do danych dotyczących zapasów magazynowych i popytu klienta. 
 

Supply Chain (łańcuch logistyczny)

Wszystkie czynności, które są niezbędne, aby zaspokoić popyt na produkt lub usługę, począwszy od popytu na materiały surowe lub dane aż po dostawę gotowego produktu do konsumenta końcowego.
 

Ślad węglowy biznesu (CCF)

Bilans CO2e pozwala na określenie emisji gazów cieplarnianych przedsiębiorstwa. Uwzględniane są przy tym wszystkie bezpośrednie i pośrednie emisje przedsiębiorstwa związane z produkcją, zarządzaniem infrastrukturą (prąd, woda, ...), dojazdem i podróżami służbowymi. CCF służy do identyfikowania możliwości lub obszarów działania, aby przedsiębiorstwo działało w sposób bardziej przyjazny dla klimatu. 
 

Ślad węglowy produktu (PCF)

PCF identyfikuje, analizuje i określa ilościowo emisje gazów cieplarnianych produktu (np. opakowania), uwzględniając przy tym wszystkie skutki klimatyczne, począwszy od pozyskiwania surowców aż po recykling lub utylizację. Mierzone są przy tym wszystkie gazy istotne dla klimatu (metan, gaz rozweselający, fluorowęglowodory, heksafluorek siarki), które są wyrażane w ekwiwalentach CO2.
 

Środek opakowaniowy

Zgodnie z normą DIN 55405 środek opakowaniowy składa się z materiału opakowaniowego i służy do osłaniania pakowanego towaru. W zależności od rodzaju środka opakowaniowego składa się on z różnych części i elementów opakowaniowych, np. pudełek lub worków.

 

T

Tacka / opakowanie regałowe

Tacki to opakowania z kartonu lub tektury (falistej) z otworem skierowanym do góry, w związku z czym nadają się idealnie np. do przechowywania puszek, butelek i słoików na regałach supermarketowych.
 

Tektura

Płaskie tworzywo składające się głównie z włókien roślinnych, powstające poprzez odwodnienie osadu surowca włóknistego na sicie. Gramatura tektury wynosi > 225 g/m².
 

Tektura falista

Tektura falista jest materiałem opakowaniowym, składającym się z jednej lub kilku warstw fal. Te warstwy fal są przyklejone na górnej i dolnej stronie papierów pokryciowych. 
 

Tektura falista odporna na wilgoć

Tektura falista odporna na wilgoć powstaje, gdy zwykła tektura falista jest optymalizowana specjalnymi dodatkami (np. żywice syntetyczne, lakiery), tak aby zachować jej odporność na obciążenia mechaniczne również w warunkach wilgoci.
 

Tektura lita

Płaskie tworzywo składające się głównie z włókien roślinnych, powstające poprzez odwodnienie osadu surowca włóknistego na sicie. Gramatura tektury litej wynosi > 220 g/m².
 

Test upadku / pionowa próba uderzeniowa

Test upadku symuluje swobodny upadek opakowania na narożniki, krawędzie i powierzchnie. W tym celu opakowanie jest napełniane przewidzianym dla niego produktem i zrzucane ze ściśle określonej wysokości. W ten sposób symuluje się rzeczywiste warunki transportowe.
Oprócz tej pionowej próby udarowej można również wykonać próbę poziomą, aby na przykład wykonać symulację hamowania pojazdu i obciążeń podczas przeładunku. 
 

Testliner (TL)

Papier pokryciowy wytwarzany w 100% z włókien z recyklingu o zdefiniowanej wytrzymałości. Najczęściej wielowarstwowy, może być dostarczany z klejem lub bez kleju. W porównaniu z kraftlinerem jest bardziej wrażliwy na wilgoć i wykazuje niższą odporność na przepuklenie. W Niemczech w trzech grupach TL wyróżnia się T1, T2 i T3.
 

ThimmColor®

ThimmColor® jest nazwą handlową wstępnie zadrukowanych opakowań wysokiej jakości firmy THIMM THE HIGHPACK GROUP. Produkty ThimmColor® są drukowane przy użyciu naszej opatentowanej technologii Flexo-Preprint. 
 

Tolerancja ilościowa

Tolerancje w ilości zamówienia, na które duży wpływ mają czynniki związane z techniką produkcyjną. Nadwyżki i niedobory ilości dostawy, o ile nie ustalono inaczej, mieszczą się w obrębie zdefiniowanych granic tolerancji.


Towar niebezpieczny

Towary (materiał / tworzywo) stanowiące szczególne niebezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska. Opakowania na towary niebezpieczne muszą być dopuszczone do typu i podczas produkcji podlegają specjalnym wymaganiom jakościowym. 
 

Towar paczkowany

Zgodnie z normą DIN 55405 towar paczkowany to przedmiot, który należy zapakować.
 

Transponder identyfikacji częstotliwości radiowej

Przez pojęcie transpondera RFID rozumiany jest nadajnik radiowy odbierający sygnały z urządzenia odczytującego i przesyłający je z powrotem. Tego typu transponder zawiera przynajmniej jeden jednoznaczny kod produktu, ale często też informacje dodatkowe. Transpondery występują w różnych wersjach, np. jako etykiety lub karty plastikowe.
 

Tworzywo sztuczne

Tworzywem sztucznym (potocznie plastik) nazywany jest materiał składający się z (pół)syntetycznych polimerów n z grupami organicznymi. Ze względu na różne właściwości (formowalność, twardość, elastyczność, odporność na pękanie, odporność na temperaturę i obróbkę cieplną i odporność chemiczną) tworzywa sztuczne są wykorzystywane jako materiał opakowaniowy, dna, składniki kosmetyków do izolacji cieplnej oraz do wielu innych zastosowań.

 

U

Ustawa o opakowaniach

Niemiecka ustawa o opakowaniach stanowi prawną podstawę skutecznej gospodarki obiegowej dla ekologicznych opakowań. Weszła ona oficjalnie w życie 01.01.2019 r., zastępując obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące opakowań jako wiążące ramy prawne. W międzyczasie nastąpiło częściowe uzupełnienie lub modyfikacja ustawy VerpackG (ostatnio w połowie 2021 r.), dodatkowo od lipca 2022 r. dla finalnych dystrybutorów opakowań serwisowych obowiązują obowiązki rejestracyjne.

 

V

Vendor Managed Inventory (VMI)

Dostawca przejmuje odpowiedzialność za poziom zapasów klienta. Aby to umożliwić, dostawca otrzymuje dostęp do danych dotyczących zapasów magazynowych i popytu klienta.

 

Volatile Corrosion Inhibitor (VCI) – papiery

Papiery, które są powlekane lub impregnowane inhibitorem VCI (lotny inhibitor korozji). Poprzez emisję substancji czynnej VCI, która osiada na powierzchni metalicznego towaru pakowanego, uzyskiwana jest ochrona przed wodą i/lub tlenem.

 

W

Wielowarstwowa tektura falista

Papier falisty (fala) składający się z dwóch lub więcej warstw, które są ze sobą sklejone za pomocą jednej warstwy papieru lub kartonu (warstwa pośrednia), a ich wolna powierzchnia zewnętrzna jest również sklejona z jedną warstwą papieru lub kartonu (pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne). 
 

Wrap-Around

Opakowania Wrap-Around (z ang.: to wrap around – owijać) należą do opakowań, które są ustawiane, napełniane i zamykane przy pomocy automatów. Wyjątkowość tych opakowań automatowych polega na tym, że opisane trzy operacje robocze można wykonać w trakcie jednego przebiegu, tzn. mogą być one wykonane przy użyciu tylko jednej maszyny. W praktyce wykrój opakowania wrap-around jest formowany w kształcie litery „U”, do którego produkty są wkładane bokiem. Następnie opakowanie jest zamykane gorącym klejem. Przeciwciśnienie powstające podczas napełniania produktami zapewnia pewne sklejenie.
 

Wykrawanie

Podczas wykrawania za pomocą specjalnie przygotowanego wykrojnika wykrawana jest wybrana forma z zadrukowanego materiału. Dzięki tej metodzie można np. nadać opakowaniu lub ekspozytorowi indywidualny kształt.
 

Wykrawarka laserowa

Metoda cięcia, która podgrzewa materiał punktowo za pomocą wiązki laserowej w taki sposób, aby był w tym miejscu dokładnie „rozcinany”. Umożliwia ona obróbkę prawie każdego rodzaju podłoża. Ponieważ wykrawarka laserowa jest obrabiarką cyfrową, nie ma potrzeby przygotowywania wykrojników – wykrawanie można wykonywać indywidualnie.
 

Wykrawarka płaska

W wykrawarce płaskiej (autoplatine) arkusze tektury falistej są blokowane i wykrawane za pomocą płasko leżącego narzędzia podczas jednego ruchu skokowego. Wynikiem jest bardzo precyzyjne wykrawanie. Wykrawarkę płaską od rotacyjnej różnią ruchy wykonywane podczas procesu wykrawania i dopasowane do nich narzędzia.
 

Wykrawarka rotacyjna

W wykrawarce rotacyjnej arkusze tektury falistej przechodzą bez blokady pod rotacyjnym cylindrem. Na nim zamontowane są narzędzia tnące, które są umieszczone na półokrągłej drewnianej podstawie.
Metoda ta jest znacznie bardziej efektywna niż wykrawarka płaska, jednak nie nadaje się do wszystkich procesów wykrawania. Obie techniki wykrawania różnią się istotnie ruchem podczas wykrawania i dopasowanymi narzędziami.
 

Wykrój / wykrój z tektury falistej

Wykroje są nieobrobionymi arkuszami z tektury falistej/papieru. Wykroje stosuje się często jako przekładki do zabezpieczenia palet, wyściółkę, do przykrycia palet w celu transportu lub magazynowania bądź do maskowania, wzgl. zabezpieczanie przed pyłem metalowych koszy lub innych pojemników wielorazowych. 
 

Wymiary wewnętrzne

Wewnętrzne wymiary opakowania. Po dodaniu grubości materiału powstają wymiary zewnętrzne.
 

Wytrzymałość na przepuklenie (BWS/BST) (DIN EN ISO 2758/2759)

Wytrzymałość na przepuklenie jest określane jako opór stawiany przez próbkę papieru na narastające jednostronnie i równomiernie ciśnienie [kPa] aż do przepuklenia. Wytrzymałość na przepuklenie może się zmniejszyć wskutek zwiększenia zawartości makulatury i/lub uszkodzeń mechanicznych.
 

Wyżłobienia

Wytłaczanie wąskiego, liniowego zagłębienia w papierze, tekturze i innych materiałach. Proces wtłaczania powoduje zagęszczenie papieru w tym miejscu, aby zapobiec zrywaniu lub pękaniu obrabianego materiału podczas składania, zginania, wywijania itp.

 

Z

Znak ekologiczny

Znaki ekologiczne to symbole lub pieczęcie umieszczane na towarach, które służą do wizualizacji i podkreślania ekologiczności opakowania. Jednakże aby móc stosować specjalne znaki ekologiczne, takie jak logo FSC lub znak ekologiczny RESY, opakowanie musi spełniać określone kryteria. 
 

Zrywana perforacja

Linia zrywania/rozdzielania umożliwiająca otwarcie opakowania bez użycia narzędzi. Drobne nacięcia na linii zrywania/rozdzielania ułatwiają otwieranie opakowania.