Ştiinţa ambalajelor de la A la Z

A

Acoperirea cu straturi de protecție   

La aplicarea peliculei sunt aplicate particule unei substanțe amorfe, ceea ce creează un strat închis. Această acoperire are scopul de a îmbunătății capacitățile de prelucrare a materialului, precum și de a combina materiile prime. Astfel se vor utiliza avantajele respective ale materialelor individuale și se vor compensa dezavantajele acestora.


Ambalaj   

Conform DIN 55405, ambalajul este fabricat din materialul de ambalare și servește la ambalarea bunului ambalat. În funcție de felul ambalajului, acesta este format din mai multe elemente și părți de ambalaje, respectiv cutii sau pungi.


Ambalaj de service   

Ambalajele de service sunt ambalaje de vânzare care sunt umplute abia la distribuitorul final, pentru a permite sau a sprijini predarea mărfurilor către utilizatorul final (Legea germană privind ambalajele §3, parag. 1, nr. 1 b) (de ex. în carmangerii).


Ambalaj neutru din punct de vedere al efectului asupra mediului  

Un ambalaj este numit neutru din punct de vedere climatic atunci când amprenta lor electronică de emisii de CO2generată pe parcursul ciclului de viață este calculată și compensată prin susținerea proiectelor de protecția mediului. 


Ambalaj pentru transport / ambalaj pentru comerțul electronic   

Ambalajele pentru transport sunt ambalaje de vânzare care sunt umpluteabia la distribuitorul final, pentru a permite sau sprijini expedierea mărfurilor către utilizatorul final (Legea germană privind ambalajele §3 alineatul 1 nr. 1 a)."


Ambalaj pentru vânzare   

Ambalaje care provin de la consumatorul final sau ambalaje din comerțul cu amănuntul, catering și de la alți furnizori de servicii care permit și suportă transferul de bunuri către consumatorul final. Adesea, ambalajul pentru vânzare este și un ambalaj secundar.


Ambalaj primar   

Un ambalaj primar are un contact direct cu conținutul, conform DIN 55404. Acesta trebuie să corespundă deci cerințelor legale privind alimentele sau medicamentele. Acesta reprezintă prima barieră pentru asigurarea protecției și calității bunului ambalat.


Ambalaj secundar    

Conform DIN 55404, ambalajul secundar este un ambalaj exterior sau auxiliar, care conține un anumit număr de unități de vânzare. Acesta cuprinde ambalajul(ele) primar(e) și este distribuit la punctul de vânzare către utilizatorul final, sau servește la configurarea rafturilor. Aceste ambalaje pot fi îndepărtate de pe marfă fără a influența în vreun fel marfa.


Ambalaj transoceanic   

Acesta este un ambalaj special adecvat pentru transportul produselor în alte țări (în container). Ambalajele din carton ondulat pentru transportul transoceanic nu sunt supuse niciunei interdicții de import.


Ambalaje pentru transport   

Ambalaje care facilitează transportul mărfurilor într-un mod care permite evitarea contactului direct și a daunelor produse în timpul transportului și care, de obicei, nu sunt destinate transmiterii către consumatorul final (articolul 3 alineatul 1 nr. 3 din Legea germană privind ambalajele).


Ambalaje sterile   

Un ambalaj steril (din folie) este în contact direct cu produsul și, prin urmare, trebuie să îndeplinească cu strictețe cerințele privind curățenia, igiena și condițiile dintr-o cameră cu atmosferă controlată. Obiectivul fiecărui ambalaj este protejarea produsului și a spațiului aferent de influențe externe. Pentru producția de ambalaje sterile se utilizează în principal polietilenă, un plastic termoplastic.


Ambalare   

Ambalajele sunt produse din orice material adecvat pentru manevrare, protecție, manipulare, livrare sau prezentare de mărfuri, care pot fi orice de la materii prime până la produsul prelucrat, de la producător la distribuitor sau consumatorul final (Legea germană a ambalajelor §3 Parag. 1).


Ambalare modulară

Un sistem derivat dintr-o măsură modulară (cf. ISO 3637), de ex. ambalaje din care, pe baza europaleților, poate fi format modulul de bază ISO (600 x 400 mm).

 

Ambalare terțiară  

Conform DIN 55404, ambalajul terțiar este utilizat pentru a proteja împotriva daunelor produse în timpul transportului. Ambalajele sunt de multe ori adaptate dimensiunilor camioanelor sau containerelor, pentru a obține o utilizare optimă a spațiului. Ambalajele terțiare constă din materiale diferite ca de ex. carton ondulat, lemn sau materiale plastice spongioase, care asigură protecția acestora la șocuri și influențe externe.

 

Amprenta de carbon a companiei (CCF)   

Prin bilanțul electronic de CO2 se poate face o declarație cuantificată despre emisiile de gaze cu efect de seră ale unei companii. Aici sunt incluse toate emisiile directe și indirecte ale unei companii, provenind din producție, managementul instalațiilor (electricitate, apă, ...), deplasări și călătorii de afaceri. CCF identifică posibilitățile, respectiv domeniile de acțiune pentru a acționa mai eficient în calitate de companie, în scopul protejării mediului. 


Aplicarea unei pelicule   

Unirea unor suprafețe prefabricate cu ajutorul unor pelicule sau în baza comportamentului termoplastic al bunului prelucrat. Scop: ameliorarea caracteristicilor de prelucrare a materialului, combinarea materiilor prime de bază pentru a face uz de avantajele respective ale fiecărei materii prime individuale și pentru a compensa dezavantajele.

 

B

Box-Compression-Test (BCT) / Rezistența la compresie prin stivuire (DIN ISO 55440-1)   

Beim Box-Compression-Test (Verificarea rezistenței la compresia verticală) este o metodă de măsurare a stabilității ambalajelor. Această rezistenţă la compresie prin stivuire, resp. Box Compression Test, indică forţa în kilonewtoni pe care un ambalaj o poate susţine înainte de a ceda. În laboratorul de testare, valoarea BCT este determinată într-o maşină de probă de tensiune-compresie sau o maşină de probă universală. 


Boxpaleți pentru încărcături mari (GLT)    

La un boxpalet pentru încărcături mari este vorba de un ambalaj pentru transport, format din componente ale ambalajului unite între ele. Un palet din lemn formează suprafața de bază a acestui boxpalet. Structura este completată dintr-un suport de podea cu o cutie pliabilă, precum și un inel și un capac din carton ondulat. Inelul este elementul esențial și portant. 


BRC-IoP   

Standardul BRC-IoP pentru ambalaje  și materiale de ambalare este un standard global pentru asigurarea calității materialelor de ambalare, care are ca scop garantarea sănătății și siguranței igienice în industria ambalajelor. Acesta se referă în special la sectorul alimentar și a fost elaborat de British Retail Consortium (BRC) și de Institute of Packaging (IoP), în conformitate cu Directiva (CE) 2023/2006.

Bunuri ambalate  

Conform DIN 55405, bunurile ambalate sunt articolele care trebuie ambalate. 


Bunuri periculoase:   

Mărfurile periculoase sunt bunuri (materiale / substanțe) care reprezintă un pericol deosebit pentru oameni, animale și mediul înconjurător. Mijloacele de ambalare pentru bunurile periculoase trebuie să fie avizate în privința modului constructiv și se supun unor cerințe de calitate speciale în cadrul procesului de producție. 

 

C

Calculator Aided Design (CAD)   

Calculator Aided Design (CAD) este un software cu ajutorul căruia se pot construi digital ambalajele și alte obiecte, în 2D și 3D. 


Caneluri   

Presarea unei fante înguste, liniare, pe hârtie, carton și alte materiale. Procesul de presare comprimă hârtia în acel punct, astfel încât materialul de prelucrat să nu se rupă sau să se spargă atunci când este pliat, îndoit, deschis etc.


Capă interioară  

Hârtia de pe partea interioară a cartonului ondulat. 


Capac de cutie (FEFCO 03)   

Este un ambalaj format dintr-o bază și un capac, unde capacul are o greutate mai mare pentru a putea fi stivuit pe bază. Există diferite ambalaje standard FEFCO, la care capacul este fie la fel de înalt fie mai puțin înalt decât baza.  


Carton    

Material plat, realizat în principal din fibre de plante, care este format prin uscarea unei mase de fibre pe o sită. Cartonul ușor are o greutate raportată la suprafață de 150-600 g/m².


Carton compact   

Material plat, realizat în principal din fibre de plante, care este format prin uscarea unei mase de fibre pe o sită. Cartonul compact are o masă pe unitate de suprafață > 220 g/m².


Carton dublu ondulat   

Carton dublu ondulat produs din combinații ale ondulelor de același tip sau de tip diferit. De exemplu ondula EB sau ondula BC. De exemplu ondulă EB sau ondulă BC. 


Carton ondulat    

Cartonul ondulat este un ambalaj care constă din mai multe straturi de hârtie ondulată. Pe aceste straturi cu hârtie ondulată sunt lipite atât pe partea superioară cât și pe partea inferioară coli de hârtie. 

 

Carton ondulat cu descărcare electrostatică (ESD)    

Cartonul ondulat cu descărcare electrostatică (DES) protejează componentele electronice și echipamentele electrice sensibile împotriva descărcării electrostatice. Cartonul ondulat special ESD previne și încărcarea și descărcarea rapide.


Carton ondulat cu o singură ondulă   

Cartonul ondulat cu o singură ondulă constă dintr-un strat de hârtie ondulată (ondulă) lipit între două straturi de hârtie și carton (capă interioară și exterioară). 


Carton ondulat impermeabil la apă   

Cartonul ondulat rezistent la apă apare atunci când cartonul ondulat obișnuit este optimizat prin utilizarea de aditivi (de ex. rășini sintetice, lacuri), astfel încât rezistența sa mecanică rămâne constantă și în condiții de umiditate.


Carton ondulat multiplu  

Constând din două sau mai multe straturi de hârtie ondulată (ondule) care sunt lipite cu câte un strat de hârtie sau carton (coală intermediară) și pe a căror suprafață exterioară liberă este de asemenea lipită o coală de hârtie sau carton (capă interioară sau exterioară). 


Carton ondulat unilateral  

Carton ondulat cu o singură capă, astfel încât ondula să fie vizibilă din profil. 


Carton ușor   

Material plat, realizat în principal din fibre de plante, care este format prin uscarea unei mase de fibre pe o sită. Cartonul ușor are o masă pe unitate de suprafață > 225 g/m².


Climat standard   

Climatul standard se referă la un interval definit cu temperatură controlată și umiditate relativă a aerului, prevăzut pentru testarea materialelor, pentru ca testele să fie comparabile. DIN EN ISO 20187 stabilește un climat standard de 23 °C (± 1 °C) și 50% (± 2%) umiditate relativă pentru testarea hârtiei și a cartonului ondulat. 


Clișeu   

Formele tipografice flexibile pentru flexografie sunt denumite clișee. În prezent, acestea sunt adesea realizate din fotopolimeri. 


CMYK   

CMYK este un model subtractiv de culoare, care reprezintă baza tehnică pentru imprimarea în patru culori. Din Cyan, Magenta, Yellow și Key (negru) sunt create toate celelalte culori. 


Cod de bare   

Un suport de date optic pentru marcarea obiectelor. Datele pot fi decodate numai prin instrumente de citire optice. Codurile de bare sunt alcătuite din linii paralele de diferite lățimi. Acestea permit controlul fluxului de mărfuri, automatizarea depozitării, optimizarea proceselor companiei, urmărirea mărfurilor sau a expedițiilor și verificarea cărților de identitate și a biletelor.  


Cod FEFCO / ESBO   

Codul FEFCO/ESBO este un index standard tehnic - logistic pentru industria cutiilor și pentru partenerii acestora. Se referă în principal la ambalajele de depozitare și transport, din carton compact și carton ondulat. Prin utilizarea de simboluri simple, valabile pe plan internațional, în locul unor definiții complicate, codul FEFCO/ESBO este aplicabil indiferent de limba utilizatorului. În plus, multe forme de cutii cunoscute și uzuale sunt înregistrate și afișate ca secțiuni transversale, respectiv ca secțiuni. 


Cod QR    

Un cod QR este un cod bidimensional personalizat, format din imagini de pixeli albi și negri. În acest context, QR înseamnă „quick response” (resp. „răspuns rapid”), care se referă la funcționalitatea codului. Acesta poate fi scanat cu un scaner QR și trebuie să ducă utilizatorul la URL-ul dorit, fără ocolișuri. Codurile QR sunt utilizate adesea în scopuri de marketing și sunt imprimate pe produse. Ele pot fi de ex. asociate cu adrese web, numere de telefon, SMS sau text liber.


Codul Association European Carton Makers (Cod ECMA) (DIN EN14054)

Codul ECMA este un index standard tehnic pentru industria cutiilor pliabile și pentru partenerii acestora. Acesta este preferat pentru ambalaje primare din carton. Codul ECMA include multe forme de cutii pliabile cunoscute și uzuale care sunt reprezentate atât în secțiune cât și în 3D.


Codul de conduită (CoC)   

Colecție de reguli de comportament privind valori etice, legislația și alte aspecte privind răspunderea societară. Codul de conduită reprezintă un angajament asumat. Respectarea Codului de conduită poate fi verificată prin audituri și, în cazul constatării unor devieri, pot fi inițiate măsuri de corecție, inclusiv sancțiuni. Coduri de conduită cunoscute: BSCI Code of Conduct, UN Global Compact. Există două tipuri de Cod de Conduită la THIMM. CoC-ul pentru angajați și CoC-ul THIMM pentru furnizori și parteneri de afaceri. 


ComBa® Liner  

Într-un proces special de imprimare, jârtia ComBa® Liner este acoperită cu un strat de lac pe bază de apă. Se formează o barieră care reduce permeabilitatea la apă, iar hârtia devine mai rezistentă la vaporii de apă. În plus, hârtia cu strat de protecție se distinge printr-o permeabilitate redusă la grăsime, astfel încât pentru o perioadă definită de timp uleiul nu pătrunde în barieră. 


Computer to Plate (CTP)   

Computer to Plate este un termen supraordonat pentru numeroase diferite procedee de imprimare imagini cu plăci tipografice offset. Procedeele diferă în ceea ce privește tipul de expunere (expunere tambur intern, tambur extern sau plăci drepte), sursa de lumină utilizată (lasere violete și termice, surse de lumină UV), tipul de soluții chimice aplicate pe plăci și developarea plăcilor cu imagini.


Culori speciale   

Culorile speciale sunt culori pentru imprimare special concepute, care nu sunt obținute din cele patru culori standard (CMYK) și, prin urmare, sunt culori suplimentare în timpul imprimării. Acestea servesc în principal în scopuri de marketing. HKS și Pantone sunt cei mai cunoscuți producători de culori speciale din domeniul ambalajelor. 


Cutie cu auto-formare    

O cutie cu auto-formare este o cutie pliabilă cu bază cuplabilă, la care pereții laterali se inter-conectează, creând astfel un efect de auto-închidere. În FEFCO 0215 - 0217 sunt definite diferite variante de cutii cu auto-formare.


Cutie pliabilă/cutia pliabilă din carton ondulat   

Cutiile pliabile sunt făcute dintr-o singură bucată. Muchia de fabricare este legată de partea corespunzătoare cu ajutorul unor benzi adezive, sârme sau lipire. Capacele aplicate și clapetele inferioară permit ulterior închiderea cutiei pliabile. 

 

D

Decupaj / Decupaj în carton ondulat    

Decupajele sunt coli neprelucrate din carton ondulat/hârtie. Decupajele sunt deseori utilizate ca straturi intermediare pentru asigurarea paleților, ca soluție tip pernă, pentru acoperirea paleților pentru transportul sau depozitarea acestora resp. pentru protejarea vizuală sau contra prafului a containerelor tip grilaj sau a altor containere cu utilizare multiplă. 


Desenul de secționare     

Desen (desen utilaj) ca model pentru producerea utilajelor de stanțare și pentru crearea imaginii de tipărire. Astfel desenul de secționare este parte a documentelor de contractare pentru asigurarea calității.


Desktop Publishing (DTP)  

Desktop Publishing (DTP) este aranjarea în pagină asistată de calculator a documentelor importante, care constau din texte și imagini și care apar ulterior în publicații (de ex. reviste, cărți etc.). De cele mai multe ori, în acest scop se utilizează un software profesional (de grafică).


Dimensiuni interioare   

Dimensiunile interioare ale unui ambalaj. Prin adunarea grosimilor materialului rezultă dimensiunile exterioare.


Durata de procesn  

Descrie intervalul de timp dintre începerea primei etape de lucru și finalizarea ultimei etape de lucru din procesul de fabricare a unui produs. În consecință, timpul de derulare a unei comenzi poate fi calculat prin însumarea timpilor de prelucrare, așteptare și expediere aferenți tuturor etapelor de producție. 

 

E

Echivalentul CO2 (CO2e)  

Echivalentul de Co2- este un standard comparativ care indică în ce măsură contribuie un gaz la încălzirea atmosferei terestre într-o anumită perioadă de timp, comparativ cu aceeași cantitate de dioxid de carbon (CO2). În calcularea echivalentului de CO2 poate fi inclus întregul lanț de proces al unui produs, astfel încât valoarea echivalentului de CO2să poată fi calculată cu precizie și să se poată identifica pierderile.


Economie circulară   

Circular Economy (resp. cconomia circulară) este un model regenerator, prin care materiile prime sunt reutilizate, reparate, procesate și/sau reciclate cât mai des posibil. Astfel se prelungește ciclul de viață, pentru a evita risipirea materiilor prime valoroase. Un exemplu de economie circulară este circuitul de reciclare a hârtiei și cartonului ondulat. Opusul: Economie liniară/dispusă la pierderi.


EcoVadis  

EcoVadis este o platformă online care oferă servicii de evaluare a sustenabilității, la nivel mondial. Evaluarea acoperă o gamă vastă de sisteme de management ne-financiare, inclusiv impactul asupra mediului, a dreptului la muncă și asupra drepturilor omului, precum și asupra eticii și achizițiilor durabile. Fiecare companie este evaluată în funcție de temele relevante pentru dimensiunea, locația și industria sa. Scopul EcoVadis este de a evalua și a face comparabilă calitatea sistemelor de management RC ale companiilor . 


Efficient Consumer Response (ECR)   

Termenul Efficient Consumer Response(ECR) descrie o inițiativă comună în cadrul căreia s-au asociat furnizori, producători, comercianți en-gros și en-detail. Scopul acesteia constă în îmbunătățirea lanțului logistic pe baza unor eforturi comune, pentru a oferi consumatorului un conglomerat optim în ceea ce privește calitatea, serviciile și diversitatea produselor, la costuri optime.


Eticheta ecologică    

Etichetele ecologice sunt simboluri sau sigilii aplicate pe produse, și sunt utilizate pentru vizualizarea și promovarea sustenabilității unui ambalaj. Pentru a putea aplica etichete ecologice speciale, cum ar fi logo-ul FSC sau eticheta ecologică RESY, ambalajul trebuie să îndeplinească deja anumite criterii. 

 

F

FEFCO-ESBO-Code

Codurile FEFCO-ESBO reprezintă un sistem recunoscut la nivel internațional pentru clasificarea ambalajelor din carton masiv și ondulat. Codurile constau în numere din patru cifre care descriu forma de ambalaj respectivă, indiferent de limbă. FEFCO este abrevierea de la Féderation Européenne des Fabricants du Carton Ondulé. 


Flat-Crush-Test (FCT) / Rezistența cartonului cu o ondulă (DIN EN ISO 3035)   

FCT este un procedeu de testare cu ajutorul căruia se determină rezistența [kPa] cartonului ondulat cu o singură ondulă. 


Flexo - HighQualityPostPrint (HQPP)   

HighQualityPostPrint (HQPP) este procedeul direct de imprimare prin flexografie, la cel mai ridicat nivel de calitate, care permite producerea unor serii mici la costuri avantajoase.


Flexo – Postprint  

Postprint-ul (imprimare directă pe carton ondulat) este un procedeu de imprimare flexografică, prin care se imprimă direct pe cartonul ondulat. Este adecvat pentru imagini de imprimare simple fără cerințe ridicate de calitate.


Flexo – Preprint   

În preprint (imprimare anterioară pe carton ondulat) stratul exterior al cartonului  ondulat este mai întâi imprimat și apoi lipit pe ondulă în interior. În acest caz este vorba de imprimarea rotativă. 


Flexografie   

Flexografia este un procedeu direct de tipărire la presiune înaltă în cadrul căruia sunt utilizate plăci tipografice flexibile din fotopolimer și cauciuc și culori tipografice cu vâscozitate redusă. Punctele ridicate ale formei tipografice sunt procedeele de imprimare la presiune ridicată care reprezintă și suportul de imagine. 


Folie cu bule de aer   

Folia cu bule de aer este alcătuită, în principal, din două folii de polietilenă lipite, și între care au fost incluse bule mici de aer. Acestea servesc ca material de protejare a bunurilor sau ca material izolator. 


Folie de ambalare   

Hârtie reciclată gri, moale, care poate fi folosită pentru pre-ambalarea obiectelor cu suprafață sensibilă. 


Folie extensibilă   

Foliile extensibile sunt folii subțiri, care, datorită elasticității lor ridicate, sunt adecvate pentru diverse scopuri de ambalare. Prin urmare, cu rolele de folie extensibilă PE se pot ambala și obiecte cu greutate mare, precum și paleți întregi. 


foodWave®   

THIMM foodWave este un tip de ondulă, produsă 100% din fibre virgine, pentru contactul direct cu alimente. Consultați și pagina de informații "Contact direct cu alimentele".


Forest Stewardship Council® (FSC®Consiliul de administrare a pădurilor) 

CertificareaFSC® se bazează pe sistemul de certificare „Forest StewardshipCouncil®” . Acest sigiliu marchează produsele din lemn și hârtie care provin din păduri gestionate responsabil. 

 

G

Global Trade Item Number (GTIN / EAN 13)   

Cu numărul global de articol GTIN (engl.: Global Trade Item Number, anterior EAN) se poate identifica fiecare articol, produs sau model de produs din întreaga lume, fără suprapuneri. GTIN are 13 poziții (identificator de țară, număr de companie, număr articol, cifră de verificare), care conțin informații despre produs, cum ar fi denumirea, greutatea, dimensiunea ambalajului sau grupul de mărfuri, codate în bare paralele deschise și închise la culoare, care pot fi citite electronic și accesate într-o bază de date. GTIN este utilizat oriunde este necesară identificarea produsului (întregul ciclu de viață al produsului: depozitare, producție, transport, punct de vânzare). 


Gradul de utilizare a volumului/densitatea pachetului  

Există trei tipuri diferite de utilizare a volumului: 

1. raportul dintre bunurile ambalate și ambalaj, 
2. Raportul dintre ambalaj și unitatea de încărcare și 
3. raportul dintre unitatea de încărcare și spațiul de încărcare. 

Cu cât este mai mare gradul de utilizare a volumului, cu atât mai bine, deoarece este depozitat sau transportat mai puțin „aer”. 


Gramaj    

Gramajul desemnează masa raportată la suprafață [g/m2]. Mai exact, este o unitate de măsură pentru hârtie, carton și carton ușor, care determină masa per unitate de suprafață (m2).

 

H

Hârtie de tip fluting   

Hârtia de tip fluting constă din fibre reciclate cu anumite adaosuri (de ex. grosime).


Hârtie naturală / carton ondulat natural    

Hârtia naturală este un produs pe bază de celuloză, care constă circa 30 % din granule de hârtie și 70 % din lemn sau hârtie reciclată. Iarba folosită este obținută de mai multe ori pe an din suprafețele de compensare prevăzute legal, neutilizate din punct de vedere agricol. Hârtia naturală este reciclabilă și transformabilă în compost. 


Hârtii speciale    

Hârtiile speciale sunt tipuri de hârtie cu caracteristici speciale, cum ar fi rezistența la rupere, la grăsimi, umiditate și căldură. Câteva exemple de hârtii speciale: THIMM Starliner®, THIMM Multiflute®, foodWave, Impress, GlossGD2, hârtia naturală și hârtiile PE.

 

I

Imprimare coală de tipar  

La imprimarea colilor de tipar nu se imprimă o rolă de hârtie, ci coli de tipar din hârtie, respectiv carton ondulat, tăiate anterior.


Imprimare digitală   

Tiparul digital este un procedeu de tipărire fără impact. Acest lucru înseamnă că nu necesită un suport de imprimare/un suport de imagine separat. Imaginea este transmisă către echipamentul de tipărit direct prin intermediul unui calculator. Comparativ cu celelalte procedee de tipar, cum ar fi tiparul offset sau tiparul flexografic, aici nu mai este necesar un echipament elaborat de tipărit. 


Inhibitor Corrosion volatile (VCI - Inhibitor de coroziune volatilă) – Hârtii     

Hârtii care sunt acoperite sau impregnate cu VCI (inhibitor de coroziune volatilă). Eliberarea substanței VCI, care se depune pe suprafața mărfurilor metalice ambalate, asigură protecție împotriva apei și/sau oxigenului.


Inliner (Linia de pliere)   

Inliner este o mașină de procesare în care cartonul ondulat / hârtia este tipărită, ștanțată, lipită și pliată. Acest utilaj este deseori utilizat la producerea de cutii pliabile.


Instalație de producere a cartonului ondulat (WPA)    

Cartonul ondulat este produs în instalația de producere a cartonului ondulat (WPA). În instalația de producere a cartonului ondulat, rolele mari de hârtie (imprimate sau neimprimate) sunt fixate, încălzite și umezite cu vapori de apă. Sub efectul presiunii și al căldurii rola de hârtie este apoi trasă între două role corugate similare roților dințate. Ondula este practic „călcată” în hârtie. Consultați și pagina de informații"Carton ondulat".


International Organization for Standardization (ISO)   

ISO înseamnă Organizația Internațională pentru Standardizare și este o asociere a institutelor Normative din peste 150 de țări. Este o asociație conform legilor din Elveția (Art. 60 ZGB). Standardele prevăzute de ISO sunt un sistem de asigurare a calității bunurilor și serviciilor. UE a adoptat standardele normelor ISO în standardele europene EN 29000-29004. Pe de altă parte, standardele DIN (Institutul German de Standardizare) se bazează pe principii similare, însă se aplică exclusiv în Germania. Consultați și pagina de informații"Managementul calității".


Internet of Packs (IoP)

La fel ca noțiunea Internet of Things, Internet of Packs se referă la interconectarea obiectelor sau a mașinilor din mediul industrial cu ajutorul internetului - doar la ambalaje. Internet of Things (IoT) permite deja multor industrii să își automatizeze din ce în ce mai mult procesele de producție. Computerele și mașinile sunt interconectate și comunică între ele. Și în industria cartonului ondulat există numeroase posibilități pentru procese interconectate și autonome. THIMM vede în digitalizarea industriei ambalajelor un factor central de succes pentru viitor și descrie acest lucru printr-o viziune de digitalizare concretă: Internet of Packs (IoP).

 

K

Kraftliner   

Strat de hârtie constând din celuloză din rășinoase tratată cu sulf, unde proporția de fibre reciclate este de max. 20 %. Datorită marii proporții de fibre lungi hârtia Kraftliner are cea mai mare rezistență dintre toate hârtiile pentru carton ondulat. Kraftliner este stabil la umiditate și este preferat pentru ambalajele pentru transport. 

 

L

Lac anti-alunecare  

Tratarea hârtiei/cartonului ondulat prin aplicarea unui strat de lac, în vederea creșterii forței de fricțiune statică și kinetică.


Lac tipografic  

Strat de lac transparent care este aplicat în echipamentul de imprimare. Lacul tipografic ameliorează caracteristicile suprafețelor, cum ar fi rezistența la uzură și luciul.


Lăcuire parțială    

O lăcuire parțială, resp. Spotlack sau lpcuire 3D, este o înnobilare a hârtiei, prin care se aplică doar parțial lac pe substrat. Astfel, se pot genera accente punctuale, precum și diverse efecte precum relieful, texturile și efectele de luciu/matifiere.


Legea privind ambalajele    

Legea privind ambalajele formează baza legală pentru o economie circulară pentru ambalaje sustenabile. Acesta a intrat în vigoare în mod oficial la data de 01.01.2019, și a reziliat astfel regulamentul de ambalare valabil până atunci ca și cadru legal obligatoriu. Între timp, legea privind ambalajele a fost parțial completată respectiv revizuită (cel mai recent la mijlocul anului 2021), în plus, începând cu iulie 2022, pentru cei mai noi producători de ambalaje de service, obligațiile de înregistrare.

 

M

Maculatură  

Maculatura se referă la cantitatea de hârtie care, în timpul prelucrării ulterioare, a fost deteriorată și nu mai poate fi utilizată din cauza configurării mașinii, a imprimării incorecte sau prin tăiere. 


Mașină de ștanțare   

Pe mașina de ștanțare sunt blocate colile de carton ondulat și sunt apoi ștanțate de o unealtă de ștanțare. Acest procedeu rezultă în ștanțări foarte precise. Diferența față de ștanțarea rotativă constă în mișcările de ștanțare și uneltele adaptate la aceasta.


Material de ambalare  

DIN 55404 se referă la un material de ambalare care este produsdin materiale auxiliare și mijloace de ambalare, de ex.,” carton, hârtie, carton ușor sau plastic."


Material de amortizare /protecție   

Materialele de amortizare protejează bunurile sensibile din ambalajul de transport împotriva impacturilor exterioare (de ex. lovituri, oscilații de temperatură, alunecare sau zgâriere). Ca material de amortizare se poate folosi hârtie, folie cu bule de aer sau fulgi pentru ambalat. 


Material plastic   

Ca material plastic (sau plastic) este descris un material fabricat (pe jumătate) din polimeri generați sintetic cu grupe organice. Datorită diferitelor caracteristici (maleabilitate, duritate, elasticitate, rezistență la rupere, rezistență la temperatură, deformare termică și rezistență chimică), materialele plastice sunt utilizate ca material de ambalare, pardoseli, componente ale produselor cosmetice de protecție termică și multe altele. 


Mijloace de ambalare auxiliare    

Ambalajul este format din mijloacele auxiliare de ambalare împreună cu mijloacele de ambalare, de ex. bandă adezivă (DIN 55405).

 

N

Număr articol european (EAN)   

Numărul de articol european este format din 13 cifre și este utilizat pentru simplificarea proceselor logistice, la automatizare și pentru a spori siguranța. Acesta este lizibil și codat mecanic (țară de producție, producător și produs). 

 

P

Pachet   

Conform DIN 55404, un pachet este o unitate de livrare sau transport, cum ar fi paletul, cutia, containerul sau cutia tip grilaj etc.

Paleți   

Paleții sunt construcții plane din lemn, material plastic sau metal, pe care sunt stivuite și pot fi grupate mărfurile. Acest lucru ușurează transportul fluvial (de ex. stivuitoare), ridicarea și transportarea mărfurilor grupate. În acest scop, se folosesc în principal europaleți (1.200 x 800 mm), paleți industriali (1.200 x 1.000 mm), precum și paleți 1⁄2, așa-numiții "Düsseldorfer" (800 x 600 mm). 


PDV (Punct de vânzare)/ PDA (Punct de Achiziție)  

PDV (Point-of-Sale, resp. punctul de vânzare) înseamnă în principal locul în care un produs sau o marfă este vândută de un vânzător (de ex. supermarket). PDA (Point-of-Purchase, resp. punctul de achiziție) înseamnă același loc, dar de această dată din perspectiva cumpărătorului. În consecință, ambele denumiri sunt utilizate în general ca sinonime.


Perforație   

Perforația este o linie de tăiere întreruptă la intervale regulate. Aceasta servește pregătirii punctelor de îndoire și ca ajutor la deschidere (perforație de deschidere).


Perforație de deschidere  

O linie de deschidere/separare, care permite deschiderea ambalajului fără mijloace ajutătoare. Prin dispunerea de mici decupaje pe o linie de deschidere/separare, deschiderea se face mai ușor.


Permeabilitate   

Permeabilitatea la aer este o caracteristică a hârtiei și descrie cantitatea de aer care trece prin suprafața hârtiei. Este un indicator important pentru comportamentul ambalajelor pe mașini de ambalare care lucrează cu vid.


Platformă de încărcare   

DIN 30781 înseamnă că un palet de transport este un mijloc portant de a aduce bunurile la o unitate de încărcare. Paleții de transport precum paleții, containerele tip grilaj sau containerele facilitează depozitarea, manipularea și transportul mărfurilor. 


Plotter   

Plotterul este un dispozitiv de ieșire, care poate reprezenta color pe diverse materiale grafice funcționale și vectorice digitale, precum și desene tehnice. În plus, există și plottere de tăiere. La plotterele de tăiere, în locul stilourilor sunt folosite cuțite pentru a putea tăia materiale cu precizie pe baza graficelor (vectorale), fără a deteriora hârtia-suport de la bază. Se utilizează plottere de tăiere fie pentru tăierea modelului de ambalaj, fie pentru a trasa contururi precise într-un material (de ex. autocolante). Tăierea se realizează fie cu un cuțit, cu aer comprimat sau cu un fascicul laser. 


Postprint   

În cazul procedeului postprint cartonul ondulat finit este imprimat direct Acest procedeu poate avea ca rezultat Așa-numitul aspect rugos de rufe spălate, care poate apărea la imprimare datorită ondulelor cartonului. 


Pregătirea comenzilor   

Descrie procesul de combinare a mărfurilor în funcție de comenzile (mai mici) predefinite dintr-o gamă completă de produse. În acest context pot fi diferențiate două tipuri principale de pregătire a comenzilor: Sistemul "marfă-la-om" (marfa este transportată la persoana care a plasat comanda) sau sistemul "om-la-marfă" (persoana preia marfa din locul de depozitare). 


Preprint   

În cadrul procedeului preprint (imprimare anterioară) capa cartonului ondulat este mai întâi imprimată și apoi este lipită pe cartonul ondulat. 


Product Carbon Footprint (PCF - Amprenta de carbon a produsului)    

PCF identifică, analizează și cuantifică emisiile de gaze cu efect de seră ale unui produs (de ex. un ambalaj) și include toate efectele climatice relevante rezultate, de la preluarea materiilor prime până la reciclare, respectiv eliminarea acestora. Măsoară toate gazele relevante din punct de vedere climatic (metan, protoxid de azot, hidrocarburi fluorurate, hexafluorură de sulf), care sunt exprimate în echivalent CO2


Proof   

Un proof este o probă de tipar care să fie cât mai similară cu procedura de tipărire respectivă. Proba de tipar servește ca mijloc de control pentru stabilirea culorilor și se realizează la scară 1:1.

 

R

Radio Frequency Identification - Transponder (Identificare frecvență radio - transponder)    

Un transponder RFID este un emitent radio care primește semnale de la un aparat de citit, care le trimite ulterior înapoi. Un astfel de transponder conține cel puțin un cod de produs clar, dar de multe ori și alte informații suplimentare. Există mai multe versiuni de transpodere, de ex. sub forma unor etichete sau cartele de plastic.


Radio Frequency Identification (RFID - Identificare frecvență radio)    

Tehnologie pentru identificarea contactless a obiectelor. Datele sunt transmise prin unde radio de la un transponder RFID către un destinatar, unde acestea sunt apoi evaluate. Tehnologia RFID oferă o completare bună la codul de bare și urmează a fi utilizată în cadrul întregului lanț logistic.


Rastel      

Un rastel este dispunerea regulată a punctelor într-o structură tip rețea. Unitatea de măsură a unui rastel (dimensiunea punctelor de rețea și distanța dintre puncte) este denumită lățimea rastelului (un rastel de 80 are, astfel, 80 de puncte de grilă per cm).”


Recycling   

Recycling înseamnă reciclarea deșeurilor de producție și de consum. În acest sens, este esențial ca aceste deșeuri să fie reintegrate în circuitul economic și, astfel, utilizate pentru fabricarea de produse noi. Obiectivul reciclării este, printre altele, reducerea utilizării materiilor prime virgine și a deșeurilor.


Retail Ready Packaging (RRP)   

Ambalaje pentru raft destinată comercianților cu considerarea cerințelor esențiale de-a lungul lanțului de valoare relevant pentru ambalaje din cadrul distribuției de la depozitul comerciantului și până la POS respectiv până la aruncare și la returnarea produsului.


Rezistența la compresie (SCT) (DIN 54518)   

SCT al hârtiei în planul hârtiei este forța de rupere la compresiune maximală pe o lungime de probă și pe care proba o opune unei anumite compresiuni. 


Rezistența la rupere a hârtiei (BWS/BST) (DIN EN ISO 2758/2759)    

Rezistența la rupere a hârtiei se referă la rezistența pe care o mostră de hârtie o opune unei presiuni [kPa], care crește uniform unilateral, până când se rupe hârtia. Rezistenţa la rupere se poate diminua odată cu proporția crescândă de hârtie reciclată şi/sau datorită deteriorărilor mecanice. 

 

S

Schimb electronic de date (EDI)   

Electronic Data Interchange (EDI) este transferul de date structurate prin intermediul unor standarde de comunicare electronice stabilite, de la un sistem ERP (Enterprise-Resource-Planning) la altul, cu un minim de intervenție manuală. 


SEDEX

Platforma online recunoscută la nivel mondial oferă membrilor săi posibilitatea de a prezenta clienților și partenerilor informații detaliate și transparente despre procesele sociale și etice. Prin intermediul auditului, companiile sunt evaluate și verificate în ceea ce privește implicarea lor în domeniul sustenabilității. 


Semiceluloză    

Ca semiceluloză, hârtia ondulată este obținută din celuloză obținută chimic (cca. 65 %) cu un conținut de fibre reciclate (maxim 35 %). Are o stabilitate mai bună la umiditate decât hârtia de tip fluting, o rigiditate ridicată și, prin urmare, este mai scumpă decât hârtia de tip fluting.
 

Shelf Ready Packaging (SRP - Ambalaje pentru raft)   

Shelf Ready Packaging este denumirea pentru ambalajele pentru raft, care respectă cerințele esențiale ale punctelor de vânzare. De regulă, SRP sunt ușor de deschis fără mijloace auxiliare, dispun de o capacitate mare de afișare pe raft (shelf-Impact) și pot fi eliminate cu ușurință după ce produsele conținute au fost vândute. 


Ștanță rotativă   

În ștanța rotativă colile de carton ondulat trec, fără a fi oprite, pe sub un cilindru în rotire. Pe acesta sunt montate uneltele de decupare, care sunt fixate pe o secțiune semirotundă de lemn.   Acest procedeu este mult mai productiv decât ștanța plată, dar nu este adecvat pentru toate ștanțările. Diferența esențială între cele două procedee de ștanțare este astfel mișcarea de ștanțare și uneltele adaptate la aceasta.


Ștanțare    

La ștanțare, cu ajutorul unui perforator special conceput, se decupează o anumită formă din produsul imprimat. Astfel se conferă o formă aparte diverselor ambalaje sau sisteme de prezentare.


Ștanțare cu laser   

Un proces de tăiere care, cu ajutorul unui fascicul laser, încălzește termic materialele în așa fel încât acestea să fie precis „tăiate” în punctul respectiv. Cu ajutorul ștanțării cu laser se poate prelucra aproape orice tip de substrat. Întrucât ștanțarea cu laser este un instrument digital de prelucrare, nu trebuie create forme de ștanțare în prealabil, iar ștanțarea poate fi deci efectuată individual.


Supplier-managed Inventory (SMI -  Inventar administrat de furnizor)   

În SMI, furnizorul preia răspunderea pentru cantitățile din stocurile clientului. În acest scop furnizorul primește acces la informațiile privind stocurile din depozite și cererea clientului.


Supply Chain (lanț logistic)   

Toate activitățile necesare pentru satisfacerea cererii pentru un produs sau pentru un serviciu, plecând de la cererea de materiale brute sau date până la livrarea produsului finit către consumatorul final.

 

T

Tăviță/ambalaj de raft    

Tăvițele sunt ambalaje din carton sau carton ondulat, ceschise în partea superioară, ceea ce le face ideale de ex. pentru doze, sticle și pahare pe rafturile din supermarketuri.


Test de cădere / test de impact pe verticală    

Un test de cădere simulează căderea liberă a unui ambalaj pe colţuri, margini şi suprafeţe. Ambalajele sunt pline cu produsele prevăzute şi sunt lăsate să cadă de la o înălţime definită. Astfel pot fi simulate condiţiile reale de transport.   
Pe lângă acest test pe verticală, se poate testa şi pe orizontală, simulând de exemplu procesele de frânare şi sarcinile de transbordat. 


Test de rezistență la perforare (DIN 53142-1)  

Testarea rezistenței la perforare este o procedură care verifică rezistența la perforare a unui ambalaj, cu ajutorul unui pendul." 


Testliner (TL)    

Strat de hârtie produsă 100% din fibre reciclate, cu rezistențe definite. De cele mai multe ori prelucrat în sistem multistrat, putând fi livrate lipite și nelipite. Comparativ cu Kraftliner, este mai sensibilă la umiditate și are o rezistență mai mică la explozie. În Germania se diferențiază între trei tipuri de hârtie Testliner: T1, T2 și T3.


ThimmColor®    

ThimmColor® este numele de marcă pentru ambalajele pre-imprimate de la THIMM - THE HIGHPACK GROUP. Produsele ThimmColor® sunt imprimate utilizând procedeul nostru patentat Flexo-Preprint. 


Tipar rotativ   

La imprimarea rotativă, materialul de imprimare este (de ex. folie/hârtie) derulat continuu de pe rolă și imprimat. În cazul seriilor mari, imprimarea rotativă este de obicei mai eficientă decât imprimarea colilor de tipar (de ex. a ziarelor). Astfel, materialul de imprimare este tăiat numai după imprimarea în formatul său final.


Tipărire offset   

Tipărirea offset este un procedeu indirect de tipărire, în cadrul căruia punctele tipografice și netipografice se află aproape în același plan. Separarea punctelor de imprimat și de neimprimat are loc pe baza principiului fizic al separării apei de grăsime. Sunt utilizate culori cu vâscozitate ridicată, care sunt transferate prin cilindrul tiparului și cilindrul de cauciuc pe suportul de imprimare.  

Procedeul de imprimare offset (până la 100 linii/cm) permite imprimarea mai multor linii / cm pe suportul de imprimare decât în cadrul procedeul de imprimare flexografică (18 - 54 linii/cm). Cu cât numărul de linii este mai mare, cu atât este mai clară imaginea imprimată, dacă este studiată de aproape. Utilizări tipice ale tiparului offset sunt cutii de prezentare, prospecte, afișe sau display-uri. 


Tipuri de carton ondulat    

Dimensiunile cartonului ondulat sunt diferențiate în funcție de tipurile de carton ondulat. 


Toleranță de cantitate   

Toleranța în cantitățile contractate care este influențată în mod esențial de factorii aferenți tehnicii de producție. Sub- și supralivrarea unei cantități contractate se încadrează, dacă nu există o înțelegere derogatorie, în cadrul limitelor de toleranță.


Transbordare (logistică)     

Pe lângă depozitare și transport, transbordarea este unul dintre cele trei procese principale ale logisticii. Se referă la procesul prin care mărfurile sunt transportate pe traseu (de ex. din camion pe navă). Transbordarea se poate produce în mai multe puncte din lanțul de transport și este adesea asociată cu costuri suplimentare pentru companie datorită timpului și efortului logistic implicat, astfel încât e important ca numărul de transbordări să fie menținut cât mai mic posibil. Transbordarea poate avea loc manual, mecanic, sau automat. 

 

U

Utilaj de lipire a cutiilor pliabile

Utilaj de procesare care, din bucățele de carton produce cutii plate, prin lipire într-o procesare ulterioară.


Utilizarea optimizată a suprafețelor   

Raportul dintre suprafața utilizată și suprafața existentă. Cu cât este mai mare gradul de utilizare a suprafeței, cu atât este mai bună suprafața de depozitare / a paleților și este irosit mai puțin spațiu.

 

V

VMI/Vendor managed inventory

Furnizorul preia răspunderea pentru cantitățile din stocurile clientului. În acest scop furnizorul primește acces la informațiile privind stocurile din depozite și cererea clientului.

 

W

Wrap-Around

Ambalaje wrap - around (engl.: to wrap around - a înfășura) sunt parte din ambalajele care sunt create, umplute și sigilate cu ajutorul unor automate. Particularitatea acestor ambalaje constă în faptul că cele trei operații descrise pot fi efectuate în cadrul unui singur proces, adică de un singur utilaj. În practică decupajul ambalajului wrap-around are forma literei „U”, în care sunt puse produsele pe lateral. Apoi ambalajul este închis cu lipici fierbinte. Contrapresiunea care se produce la umplerea cu produse garantează o lipire sigură.