THIMM promovează proiecte pentru bunăstarea societății

Codul de conduită

Înțelegerea noastră pentru o colaborare responsabilă.

Codul de conduită este o parte importantă a culturii noastre corporative și este implementat în întreaga companie.

Orientare spre directivele internaționale

Principiile de bază ale Codului de conduită se bazează pe principii recunoscute pe plan internațional, cum sunt UN Global Compact sau Convenția Organizației Internaționale a Muncii (ILO).

Normele de conduită formează o bază comună, care oferă orientare pentru un comportament serios, responsabil și corect din punct de vedere etic.

Normele de conduită sunt discutate în mod obligatoriu în cadrul instruirilor regulate, care sunt parte integrantă a inițierii noilor angajați.

Codul de conduită constituie baza unui comportament corect și responsabil în viața profesională de zi cu zi.

Codul nostru acoperă o gamă largă de subiecte.

 • Siguranța și sănătatea muncii

 • Programul de lucru

 • Protecţia datelor

 • Măsuri disciplinare

 • Respectarea legislației

 • Confidențialitatea datelor

 • Cartelurile şi dreptul la concurență

 • Nu muncii desfășurate de copii şi tineri

 • Nu mitei

 • Nu discriminării

 • Nu corupției

 • Nu muncii forțate

 • Dreptul la liberă organizare şi asociere

 • Protecția mediului

 • Remunerarea

Procesarea reclamațiilor

Am inițiat o procedură de procesare a reclamațiilor la nivel de grup. În caz de suspiciune, părțile interesate interne și externe se pot adresa în mod anonim unui organism desemnat extern (ombudsmani).

Procedura de procesare a reclamațiilor este cunoscută de toți angajații și le permite acestora să formuleze reclamații sau sugestii fără a se ajunge la măsuri disciplinare. Reclamațiile sunt înregistrate și prelucrate cu respectarea anonimatului angajaților. Ombudsmanul se adresează conducerii firmei THIMM printr-o procedură reglementată.

Codul nostru de conduită

PDF-Download
Norme de conduită și contactul cu ombudsmenii 2.11 MB

Aveţi întrebări legate de codul nostru de conduită sau doriţi și alte informaţii?

Sediul central THIMM din Northeim

THIMM (România)
+40 269 541 210
office@thimm.ro