Indicații privind protecția datelor

Ne bucurăm să vă putem întâmpina pe site-ul nostru și să constatăm interesul dvs. în acest domeniu. Grupul THIMM (denumit în continuare: THIMM) abordează cu multă seriozitate problema protecției datelor personale. Prezenta declarație de protecție a datelor este aplicabilă pentru întregul website al firmei THIMM, pentru care este responsabilă firma THIMM Group GmbH + Co. KG, așa cum este menționat în caseta tehnică.

Notificarea noastră privind confidențialitatea pentru contactele de afaceri, clienți și furnizori poate fi consultată aici.

În continuare, dorim să vă informăm despre colectarea datelor cu caracter personal la utilizarea site-ului nostru de internet. Datele cu caracter personal sunt toate datele care se referă la dvs. personal, de exemplu numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul utilizatorului. Firma noastră a adoptat măsuri extensive de protecție, tehnice și operaționale, pentru a vă proteja datele de manipulări accidentale sau premeditate, de pierdere, de distrugere sau de accesul unor persoane neautorizate. Procedurile noastre de securitate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate în permanență progreselor tehnologice.

1    Operatorul care se ocupă de prelucrarea datelor
Operatorul conform art. 4 alin. 7 din Regulamentul general privind protecția datelor este THIMM Group GmbH + Co. KG, Breslauer Str. 12, 37154 Northeim, Germania.
Tel.: +49 5551 703 0
E-mail: dataprotection@thimm.ro

2    Drepturile dvs.
Aveți față de noi următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care vă privesc:

2.1    Drepturi cu caracter general
Aveți dreptul la informare, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării datelor și la portabilitatea datelor. În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a revoca acest consimțământ cu efect pentru viitor.

2.2    Drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor după interesul legitim
Conform art. 21 alin. 1 din Regulamentul general privind protecția datelor, aveți dreptul în orice moment de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera e din Regulamentul general privind protecția datelor (prelucrarea datelor în interes public) sau articolului 6 alineatul 1 litera f (prelucrarea datelor pentru un interes legitim) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În cazul în care vă opuneți prelucrării, nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

2.3    Drepturi în cazul marketingului direct
Atunci când prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are drept scop marketingul direct, conform art. 21 alin. 2 din Regulamentul general privind protecția datelor, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

2.4    Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
Aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în cazul în care considerați, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de firma noastră.

3    Colectarea datelor cu caracter personal la vizitarea site-ului nostru de internet
În cazul utilizării doar în scopuri de informare a site-ului nostru de internet, respectiv dacă nu vă înregistrați sau nu ne transmiteți în alt mod informații, colectăm numai datele cu caracter personal pe care browserul dvs. le transmite către serverul nostru. Dacă doriți să observați site-ul nostru, colectăm următoarele date, care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă afișa site-ul nostru și pentru a asigura stabilitatea și siguranța. Temeiul de drept în acest sens este art. 6 alin. 1 f din Regulamentul general privind protecția datelor:

Adresa IP, data și ora solicitării, diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT), conținutul solicitării (pagina concretă), stare acces/cod stare HTTP, cantitățile de date transferate, site-ul de internet de la care vine solicitarea, browserul, sistemul de operare și suprafața acestuia, limba și versiunea software-ului browserului.

Utilizăm software-ul Mautic pentru a înregistra părțile pe care le-ați utilizat pe site-ul web. De asemenea, utilizăm Mautic pentru a personaliza conținutul și pentru a personaliza site-ul după cum este necesar, pe baza modului de utilizare a site-ului web. Mautic este operat pe servere proprii în Germania, separate de alte sisteme software.

În plus, după o evaluare statistică, datele sunt șterse și utilizate exclusiv în vederea îmbunătățirii atractivității, conținutului și funcționalităților site-ului nostru de internet.

4    Contactare prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact
Atunci când ne contactați prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele pe care ni le comunicați (respectiv adresa de e-mail, eventual numele dvs., numărul de telefon și adresa) sunt stocate de firma noastră, pentru a vă răspunde la întrebări. În cazul în care, prin intermediul formularului de contact, solicităm date care nu sunt necesare pentru contactare, le-am marcat ca opționale. Aceste date servesc la concretizarea solicitării dvs. și la procesarea mai bună a solicitării. Comunicarea acestor date are loc explicit pe baze benevole și cu consimțământul dvs., în temeiul art. 6 alin. 1 a din Regulamentul general privind protecția datelor. Dacă este vorba despre date cu privire la canale de comunicare (de exemplu adresa de e-mail, numărul de telefon), vă dați de asemenea consimțământul să vă contactăm eventual și prin intermediul acestui canal de comunicare, pentru a vă răspunde la solicitare. Puteți revoca bineînțeles în orice moment consimțământul dat, cu efect pentru viitor. Este suficient un mesaj la adresa infoline@thimm.de.

E-mail-urile noastre conțin o grafică de 1 pixel, încărcată de serverul nostru Mautic odată ce deschideți e-mail-ul pentru a-l citi. Cu această ocazie sens sunt colectate informații tehnice (de ex. software de e-mail, adresă IP). Analizele includ și evaluarea dacă, respectiv în ce momente, sunt deschise e-mail-urile noastre. Toate linkurile și analizele pe care le accesați prin clic sunt utilizate pentru măsurarea succesului, pentru a ne îmbunătăți e-mail-urile sau buletinul informativ.

Datele comunicate în acest context sunt șterse de noi după ce stocarea lor nu mai este necesară sau prelucrarea este restricționată în cazul în care există obligații legale de păstrare a datelor.

5    Newsletter și lista de distribuție a presei
5.1    Informații generale
În temeiul consimțământului dvs. conform art. 6 alin. 1 a din Regulamentul general privind protecția datelor, vă puteți abona la newsletterul și/sau la lista noastră de distribuție a presei, prin intermediul cărora vă informăm despre ofertele noastre actuale, datele de seminarii sau comunicatele de presă.
Pentru abonarea la newsletter sau la lista de distribuție a presei, utilizăm procedura numită Double-opt-in. Cu alte cuvinte, după înregistrarea dvs., trimitem un e-mail către adresa de e-mail indicată, prin care vă solicităm confirmarea că doriți primirea newsletterului.

În plus, stocăm adresele dvs. IP și momentul înregistrării și confirmării. Scopul acestei proceduri este de a putea dovedi înregistrarea dvs. și eventual de a putea clarifica un potențial abuz legat de datele dvs. cu caracter personal.

Pentru a primi newsletterul, trebuie să ne comunicați obligatoriu forma de adresare, numele și adresa de e-mail. După ce primim confirmare din partea dvs., stocăm aceste date în scopul transmiterii newsletterului cu o formă de adresare personală. Temeiul de drept este art. 6 alin. 1 a din Regulamentul general privind protecția datelor.

Pentru a fi inclus în lista de distribuție a presei, trebuie să ne comunicați obligatoriu forma de adresare, numele și adresa de e-mail, publicația/redacția, precum și numărul de telefon de serviciu.

Puteți revoca în orice moment consimțământul de a primi newsletterul sau de a fi inclus în lista de distribuție a presei, dezabonându-vă astfel de la newsletter și de la lista de distribuție a presei. Revocarea poate fi realizată printr-un clic pe linkul pus la dispoziție în fiecare e-mail sau printr-un e-mail către infoline@thimm.de.

6    Participarea la concursuri
Atunci când participați la concursuri, colectăm date necesare pentru desfășurarea concursului. Acestea sunt, de regulă, o contribuție individuală la concurs (de ex. un comentariu sau o fotografie), precum și numele și datele de contact. Este posibil să transmitem datele dvs. către partenerul nostru cu care organizăm concursurile, de ex. pentru a vă transmite câștigul. În funcție de concurs, prelucrarea și transmiterea mai departe a datelor poate varia, motiv pentru care aceste aspecte sunt descrise concret în condițiile de participare respective. Participarea la concurs și culegerea de date aferentă sunt, desigur, benevole. Temeiul de drept pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 a din Regulamentul general privind protecția datelor. După finalizarea concursului, datele dvs. sunt șterse.

7    Candidaturi
Vă puteți depune candidatura la firma noastră pe cale electronică, mai ales prin e-mail sau prin formularele web. Datele dvs. sunt desigur utilizate exclusiv pentru prelucrarea candidaturii dvs. și nu sunt transmise către terți. Vă rugăm să țineți cont de faptul că e-mailurile expediate necriptat nu sunt transmise cu protecție împotriva accesului.

Vă puteți depune de asemenea candidatura la firma noastră prin intermediul portalului nostru online de candidaturi. Candidatura dvs. online este transmisă mai departe prin intermediul unei conexiuni criptate direct către departamentul de resurse umane, fiind bineînțeles tratată în mod confidențial. Datele dvs. sunt desigur utilizate exclusiv pentru prelucrarea candidaturii dvs. și nu sunt transmise către terți. Alte informații privind prelucrarea datelor în cadrul procedurii de depunere a candidaturilor puteți găsi în declarația de protecție a datelor de pe portalul nostru de candidaturi.

În cazul în care v-ați depus candidatura pentru un anumit post care între timp a fost însă ocupat sau considerăm că un alt post este de asemenea potrivit pentru dvs. sau poate chiar mai potrivit, am dori să putem transmite candidatura dvs. către alte departamente din cadrul companiei. Vă rugăm să ne comunicați dacă nu sunteți de acord cu transmiterea mai departe a datelor dvs.

După încheierea procedurii de aplicare, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse imediat, respectiv după maximum 6 luni, aceasta în cazul în care nu v-ați exprimat explicit consimțământul pentru o stocare mai îndelungată a datelor dvs. sau s-a produs o încheiere de contract. Temeiul de drept este art. 6 alin. 1 a, b și f din Regulamentul general privind protecția datelor, precum și art. 26 din Legea germană privind protecția datelor.

8    Utilizarea de Social-Plugins
Acest site de internet utilizează Social-Plugins oferite de următorii furnizori:

  • Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA)
  • Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SUA)
  • XING (operator: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania)
  • LinkedIn (operator: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda)

Aceste pluginuri înregistrează în mod normal date standard din partea dvs. și le transmit către serverele operatorului respectiv. Pentru a asigura protecția sferei dvs. private, am adoptat măsuri tehnice care asigură că datele dvs. nu pot fi înregistrate fără acordul dvs. de operatorii respectivelor pluginuri. Atunci când apelați o pagină în care sunt integrate aceste pluginuri, acestea sunt inițial dezactivate. De-abia printr-un clic pe simbolul respectiv pluginurile sunt activate, iar dvs. vă exprimați acordul ca datele dvs. să fie transmise către operatorul respectiv. Temeiul de drept pentru utilizarea pluginurilor este art. 6 alin. 1 a și f din Regulamentul general privind protecția datelor.

După activare, pluginurile înregistrează și date cu caracter personal, precum adresa dvs. IP și le trimit către serverul operatorului respectiv, unde sunt stocate. În plus, la apelarea paginii web respective, Social Plugins activate instalează un modul cookie cu un marcaj unic. Astfel, operatorii pot realiza și profiluri cu privire la comportamentul dvs. de utilizator. Acest lucru se întâmplă și atunci când nu sunteți membru al rețelei de socializare a respectivului operator. În cazul în care sunteți membru al rețelei de socializare a respectivului operator, iar în timpul vizitei dvs. la respectiva pagină web sunteți logat la rețeaua de socializare, datele și informațiile dvs. despre vizita pe pagina respectivă pot fi corelate cu profilul dvs. de pe rețeaua de socializare. Nu avem niciun fel de influență asupra volumului exact al datelor colectate de un operator. Pentru a afla mai multe informații despre volumul, scopul și tipul prelucrării datelor și despre drepturile dumneavoastră și posibilitățile de setare în vederea protejării sferei dumneavoastră private, vă rugăm să consultați indicațiile cu privire la protecția datelor ale respectivului operator al rețelei de socializare. Aceștia pot fi apelați la următoarele adrese:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php  
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
XING: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

9    Utilizarea modulelor cookie
Noi utilizăm mai multe tipuri de cookies pe website-ul nostru: Cookies necesare mențin funcționalitatea website-ului nostru. Noi mai utilizăm performance cookies, functional cookies și comfort cookies, pentru a analiza în mod anonim utilizarea website-ului sau pentru a prezenta filmulețe. Dacă doriți să utilizați toate serviciile website-ului nostru, toate categoriile de cookies trebuie selectate de dvs. Puteți găsi informații suplimentare în declarațiile privind modulele cookie.

10    Analiza site-urilor de internet
În scopul analizei și optimizări site-urilor noastre de internet, utilizăm diferite servicii, pe care le prezentăm în continuare. Astfel, putem analiza numărul utilizatorilor care ne vizitează pagina web, care sunt informațiile cele mai accesate sau cum găsesc utilizatorii oferta noastră. Printre alte datele, colectăm date despre paginile de internet de pe care o persoană vizată a ajuns pe o altă pagină de internet (așa-numite Referrer), ce subpagini ale paginii de internet au fost accesate sau cât de des și pentru cât timp a fost accesată o subpagină. Aceste informații ne ajută să configurăm ofertele cât mai apropiat de dorințele utilizatorilor și să le îmbunătățim. Datele colectate nu servesc la identificarea personală a unor utilizatori individuali. Sunt colectate date anonime, respectiv maxim pseudonime. Temeiul de drept în acest sens este art. 6 alin. 1 f din Regulamentul general privind protecția datelor.

11    Reclamele
Firma noastră folosește module cookie în scopuri de marketing, pentru a ajunge la utilizatorii noștri cu reclame adaptate la interesele acestora. Suplimentar, folosim modulele cookie pentru a limita probabilitatea afișării unui anunț publicitar și pentru a măsura eficiența acțiunilor noastre publicitare. Aceste informații pot fi împărțite și terților, de ex. rețelelor Ad. Temeiul de drept în acest sens este art. 6 alin. 1 a din Regulamentul general privind protecția datelor. Interesul legitim al marketingului direct susține scopurile urmărite prin prelucrarea datelor. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în astfel de scopuri de marketing a datelor cu caracter personal care vă privesc. În acest scop, în continuare vă punem la dispoziție posibilități Opt-Out ale următoarelor servicii. Alternativ, puteți să împiedicați prin setările browserului instalarea modulelor cookie.

12    Transmiterea datelor
Transmiterea datelor dvs. către terți nu are loc în principiu, exceptând cazul în care legea ne obligă la acest lucru sau transmiterea datelor este necesară pentru executarea raportului contractual sau dacă dvs. v-ați dat anterior consimțământul în mod explicit.

Prestatorii externi de servicii și societățile partenere, precum furnizorii de Online-Payment sau firma de expediție însărcinată cu livrarea, primesc datele dvs. numai în măsura în care acest lucru este necesar în vederea derulării comenzii dvs. În aceste cazuri, volumul datelor transmise este redus la minimum. În măsura în care prestatorii noștri de servicii intră în contact cu datele dvs. cu caracter personal, în cadrul prelucrării comenzii conform art. 28 din Regulamentul general privind protecția datelor, ne asigurăm că aceștia respectă în aceeași măsură prevederile legislației în materie de protecție a datelor. Vă rugăm să țineți cont și de indicațiile respective cu privire la protecția datelor ale operatorilor. Pentru conținutul serviciilor străine este responsabil prestatorul de servicii respectiv, în măsura caracterului rezonabil, firma noastră făcând o verificare a serviciilor în ceea ce privește respectarea cerințelor legale.

13    Securitatea datelor
Firma noastră a adoptat măsuri extensive de protecție, tehnice și operaționale, pentru a vă proteja datele de manipulări accidentale sau premeditate, de pierdere, de distrugere sau de accesul unor persoane neautorizate. Procedurile noastre de securitate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate în permanență progreselor tehnologice.

Versiunea august 2022