Zásady ochrany osobních údajů

Vítáme Vás na naší webové stránce a Váš zájem nás těší. Skupina THIMM (dále jen: THIMM) vnímá ochranu osobních údajů velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro celý obsah webové stránky společnosti THIMM, za nějž se společnost THIMM Group GmbH + Co. KG prohlásila zodpovědnou v části impressum.

Naše oznámení o ochraně osobních údajů pro obchodní kontakty, zákazníky a dodavatele si můžete prohlédnout zde.

Chtěli bychom Vás informovat o shromažďování osobních údajů při používání naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje spojené s Vaší osobou, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele. Přijali jsme rozsáhlá technická a ochranná provozní opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření pravidelně kontrolujeme a přizpůsobujeme technologickému pokroku.

1    Správce odpovědný za zpracování osobních údajů
Správcem je podle čl. 4 odst. 7 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) společnost THIMM Group GmbH + Co. KG, Breslauer Str. 12, 37154 Northeim, Německo
tel.: +49 5551 703 0
e-mail: infoline@thimm.de

2    Možnost kontaktování pověřence pro ochranu osobních údajů
Naše pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese datenschutz@thimm.de nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

3    Vaše práva
S ohledem na Vaše osobní údaje máte vůči nám následující práva:

3.1    Obecná práva
Máte právo na informace o osobních údajích, opravení, vymazání, omezení zpracování osobních údajů, nesouhlas s jejich zpracováním a s přenositelností. Pokud zpracování osobních údajů vyžaduje Váš souhlas, máte právo ho kdykoliv s účinností do budoucna odvolat.

3.2    Práva při zpracování osobních údajů podle oprávněného zájmu
Podle článku 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 e GDPR (zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu) nebo na základě článku 6 odst. 1 f GDPR (zpracování osobních údajů k ochraně oprávněných zájmů) včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. V případě Vašeho nesouhlasu nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud jejich zpracování slouží k uplatnění, vykonání nebo k obraně právních nároků.

3.3    Práva v případě přímé reklamy
Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímé reklamy, máte podle čl. 21 odst. 2 GDPR právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás v rámci této reklamy týkají, což zahrnuje i profilování, pokud se týká této přímé reklamy.

V případě Vaší námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímé reklamy nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.4    Právo na stížnost u dozorového úřadu
Dále máte právo podat u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost na zpracování Vašich osobních údajů naší stranou.

4    Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky
Při pouhém informativním používání naší webové stránky, tedy pokud se neregistrujete nebo nám jinak neposkytujete informace, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které Váš prohlížeč přenese na náš server. Pokud si zobrazujete naši webovou stránku, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás důležité z technického hlediska, abychom Vám tuto webovou stránku mohli zobrazit a zaručit stabilitu a bezpečnost. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 f GDPR:

IP adresa, datum a čas požadavku, rozdíl časového pásma oproti Greenwichskému času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), status přístupu/HTTP kód statusu, příslušné přenesené množství dat, webová stránka, ze které přichází požadavek, prohlížeč, provozní systém a jeho povrch, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Pro sledování Vámi používaných částí webových stránek používáme software Mautic. Mautic také využíváme k personalizaci obsahu a k tomu, abychom webovou stránku přizpůsobili Vašim potřebám na základě Vašeho konkrétního používání webové stránky. Software Mautic je provozován na vlastních serverech v Německu, odděleně od ostatních softwarových systémů.

Údaje jsou po statistickém vyhodnocení smazány a použity výlučně za účelem zvýšit přitažlivost, obsah a funkčnost našich webových stránek.

5    Kontakt pomocí e-mailu nebo kontaktního formuláře
Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, údaje, které nám touto cestou sdělíte (Vaše e-mailová adresa, popř. jméno, telefonní číslo a Vaše adresa), uložíme, abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy. Položky v našem kontaktním formuláři, které nejsou nutné pro kontakt s námi, jsme označili jako volitelné. Tyto údaje nám slouží ke konkretizaci Vašeho požadavku a ke zlepšení vyřízení Vaší záležitosti. Tyto údaje nám sdělujete výslovně dobrovolně a se svým souhlasem, čl. 6 odst. 1 a GDPR. Pokud se v tomto případě jedná o údaje ke komunikačním kanálům (například e-mailová adresa, telefonní číslo), dále poskytujete souhlas s tím, že Vás budeme případně tímto komunikačním kanálem kontaktovat pro vyřízení Vaší záležitosti. Svůj souhlas můžete v budoucnu samozřejmě kdykoliv odvolat. K tomu stačí zaslat zprávu na e-mailovou adresu infoline@thimm.de

Naše e-maily obsahují grafiku o velikosti 1 pixelu, která se načte z našeho serveru Mautic, jakmile e-mail otevřete a přečtete si jej. Přitom se shromažďují technické informace (například e-mailový software, IP adresa). Analýzy zahrnují také vyhodnocení toho, zda, resp. v jakých časech, budou naše e-maily otevřeny. Všechny odkazy a analýzy, na které kliknete, se používají k měření úspěšnosti, abychom vylepšily naše e-maily a newslettery.

Tyto údaje pak smažeme po té, co jejich uložení už nebude nutné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na jejich uchovávání.

6    Newsletter a odběr tiskových zpráv
6.1    Obecné informace
S Vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 a GDPR si můžete objednat náš newsletter a/nebo odběr tiskových zpráv, kterými Vás informujeme o našich aktuálních nabídkách, termínech seminářů, popř. tiskových zprávách.
Pro přihlášení k našemu newsletteru nebo odběru tiskových zpráv používáme tzv. metodu double-opt-in. To znamená, že Vám po Vašem přihlášení zašleme na zadanou e-mailovou adresu e-mail, kde Vás žádáme o potvrzení, že si přejete zasílání newsletteru.

Kromě toho ukládáme vždy Vaši IP adresu a časy přihlášení a potvrzení. Účelem této metody je dokázat Vaše přihlášení a popř. objasnit případné zneužití Vašich osobních údajů.

Povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše oslovení, jméno a e-mailová adresa. Po potvrzení uložíme tyto údaje za účelem zasílání newsletteru s osobním oslovením. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 a GDPR.

Povinným údajem pro odběr tiskových zpráv je Vaše oslovení, jméno, e-mailová adresa, název média/redakce a telefonní číslo.

Souhlas se zasíláním newsletteru nebo odběru tiskových zpráv můžete kdykoliv odvolat a zrušit tak objednávku newsletteru nebo odběru tiskových zpráv. Zrušit tyto odběry můžete také pomocí připraveného odkazu, který je v každém e-mailu, nebo zasláním e-mailu na infoline@thimm.de.

7    Účast ve výherních soutěžích
Pokud se účastníte výherních soutěží, shromažďujeme údaje, které jsou nutné k realizaci výherní soutěže. Tím jsou zpravidla individuální příspěvek ve výherní soutěži (např. komentář nebo fotografie), jméno a kontaktní údaje. Je možné, že Vaše osobní údaje předáme našim partnerům ve výherní soutěži, např. k dodání výhry. Zpracování osobních údajů a jejich předání se liší, a proto je konkrétně popsáno v jednotlivých podmínkách účasti. Účast ve výherních soutěžích a s tím spojené shromažďování osobních údajů je samozřejmě dobrovolná. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 a GDPR. Vaše osobní údaje budou po ukončení výherní soutěže smazány.

8    Žádosti o místo
O místo v našem podniku se můžete ucházet elektronicky, zejména e-mailem nebo přes náš on-line formulář. Vaše osobní údaje použijeme samozřejmě výlučně ke zpracování Vaší žádosti o místo a nebudeme je předávat třetím osobám. Berte prosím na vědomí, že žádosti, které nám zasíláte e-mailem, nejsou při přenosu zabezpečeny.

O místo v našem podniku se můžete ucházet také přes náš portál. Vaše on-line žádost o místo bude předána přes zabezpečené spojení přímo na osobní oddělení, kde Vaše žádost bude samozřejmě zpracována důvěrně. Vaše osobní údaje použijeme samozřejmě výlučně ke zpracování Vaší žádosti o místo a nebudeme je předávat třetím osobám. Další informace týkající se zpracování osobních údajů v rámci postupu při podání žádosti o místo najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na našem portálu pro žádosti o místo.

Pokud jste se hlásili na určitou pozici a ta již byla obsazena nebo pokud jste vhodní na podobnou nebo lepší pozici, rádi bychom Vaši žádost o místo předali v rámci podniku. Sdělte nám prosím, pokud s takovým předáním nesouhlasíte.

Po ukončení řízení týkajícího se žádosti o místo Vaše osobní údaje ihned smažeme, popř. tak učiníme po maximálně 6 měsících, pokud jste nám výslovně nesdělili svůj souhlas pro delší uložení svých osobních údajů nebo pokud nedošlo k uzavření pracovní smlouvy. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 a, b a f GDPR a § 26 BDGS (německý Spolkový zákon o ochraně osobních údajů).

9    Používání sociálních pluginů
Tato webová stránka používá sociální pluginy poskytovatele/poskytovatelů služeb

  • Facebook (provozovatel: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
  • Twitter (provozovatel: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
  • XING (provozovatel: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo)
  • LinkedIn (provozovatel: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko)

Tyto pluginy obvykle standardně shromažďují Vaše osobní údaje a přenášejí je na servery příslušného poskytovatele. Pro zaručení ochrany Vašeho soukromí jsme přijali technická opatření, která zaručují, že Vaše osobní údaje poskytovatelé příslušných pluginů nebudou moci shromažďovat bez Vašeho souhlasu. Při vyvolání stránky, na které jsou pluginy navázány, jsou tyto nejdříve deaktivovány. Pluginy se aktivují až po kliknutí na příslušný symbol a dáváte tím souhlas, že Vaše osobní údaje budou přeneseny k příslušnému poskytovateli. Právním podkladem pro používání pluginů je čl. 6 odst. 1 a a f GDPR.

Pluginy shromažďují po aktivování i osobní údaje, jako je Vaše IP adresa a zasílají je na server příslušného poskytovatele, kde se údaje ukládají. Kromě toho při vyvolání příslušné webové stránky aktivované pluginy pro sociální sítě nastavují soubory cookies s jedinečným identifikátorem. Tak mohou poskytovatelé vytvářet i profily o Vašem uživatelském chování. K tomu dochází tehdy, pokud nejste členem sociální sítě příslušného poskytovatele. Jste-li členem sociální sítě poskytovatele a přihlásili jste se během své návštěvy na tuto webovou stránku, Vaše údaje a informace o návštěvě na této webové stránce se spojí s Vaším profilem na sociální síti. Na přesný rozsah údajů, které o Vás příslušný poskytovatel shromáždil, nemáme žádný vliv. Bližší informace o rozsahu, druhu a účelu zpracování osobních údajů a o právech a možnostech nastavení ochrany soukromí získáte v zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele služby sociální sítě. Najdete je na následujících adresách:

Facebook: facebook.com
Twitter: twitter.com/en/privacy
XING: privacy.xing.com/en/privacy-policy
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

10    Používání souborů cookies
Na naší webové stránce používáme několik druhů cookies: Požadované soubory cookie udržují funkčnost našich webových stránek. Výkonnostní cookies, funkční cookies a komfortní cookies používáme např. pro anonymní analyzování používání webové stránky nebo k zobrazování videí. Chcete-li využívat všechny služby naší webové stránky, musíte vybrat všechny kategorie cookies. Další informace naleznete v Prohlášení o používání cookies.

11    Analýza webové stránky
Za účelem analýzy a optimalizace našich webových stránek používáme různé služby, které uvádíme níže. Mohou například analyzovat, kolik uživatelů navštěvuje naše stránky, jaké informace jsou nejvíce žádané nebo jak uživatel našel nabídku. Shromažďujeme mimo jiné údaje, z jaké internetové stránky přišla dotyčná osoba na naši internetovou stránku (tak zvaný referrer), na jakou podstránku internetové stránky se dostal nebo jak často a jak dlouho byla podstránka zobrazena. To nám pomáhá přizpůsobovat naše stránky Vašim potřebám a zlepšovat je. Shromážděné údaje neslouží k osobní identifikaci jednotlivých uživatelů. Shromažďují se anonymní, popř. nanejvýš pseudonymní údaje. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 f GDPR.

12    Reklama
Soubory cookies používáme pro marketingové účely, abychom naše uživatele oslovili zajímavější reklamou. Dále používáme soubory cookies, abychom omezili pravděpodobnost zobrazování reklamy a abychom měřili účinnost našich reklamních opatření. Tyto informace mohou být sdíleny i s třetími stranami, např. reklamními sítěmi. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 a a f GDPR. Pro účely sledování zpracování dat existuje oprávněný zájem přímého marketingu. Máte právo kdykoliv podat námitky proti zpracování Vašich údajů za účelem takové reklamy. Proto Vám nabízíme možnost volby „opt-out“ pro příslušné služby. Alternativně můžete v nastavení svého prohlížeče zabránit používání souborů cookies.

13    Předávání údajů
Předávání Vašich osobních údajů třetím osobám není dovoleno, pouze pokud by to bylo nutné z právního hlediska, nebo by předání údajů bylo nutné k realizaci smluvních vztahů nebo pokud jste nám předem výslovně poskytli souhlas s předáváním svých osobních údajů třetím stranám.

Externí poskytovatelé služeb a partnerské společnosti, jako např. poskytovatelé on-line plateb nebo zásilkové společnost pověřené doručením Vaší objednávky obdrží Vaše údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování Vaší objednávky. V těchto případech je však množství přenášených dat omezeno na požadované minimum. V případě, že naši poskytovatelé služeb přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, v rámci zpracování objednávek podle čl. 28 GDPR zajišťujeme, že stejným způsobem dodržují ustanovením zákonů týkajících se ochrany údajů. Seznamte se prosím i se zásadami ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb. Za obsahy cizích služeb je zodpovědný příslušný poskytovatel služeb, přičemž my v rámci přiměřenosti kontrolujeme dodržování zákonných požadavků těchto služeb.

14    Zabezpečení dat
Přijali jsme rozsáhlá technická a provozní ochranná opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření pravidelně kontrolujeme a přizpůsobujeme technologickému pokroku.

Stav srpen 2022