Elektronická výměna dat v obalovém průmyslu

Elektronická výměna dat (EDI) znamená předávání strukturovaných dat prostřednictvím pevně stanovených standardů elektronických zpráv ze systému ERP (Enterprise-Resource-Planning) do jiného s minimálním počtem ručních zásahů.

Elektronická výměna dat v THIMM

Před rozhodnutím o použití zpráv EDI se doporučuje analyzovat procesy mezi oběma společnostmi. Jako základní předpoklad pro projekty EDI společnost THIMM zkoordinuje pravidla EDI (včetně plánu pro nouzové situace a kompetencí) mezi vámi a vašimi dodavateli. Údaje o zásobách a poptávce jsou analyzovány tak, aby bylo možné použít jako základ spolehlivé kmenové údaje.

Díky tomu, že se obejdete bez papírování, korespondence a dalších administrativních a manuálních procesů, vám EDI sníží náklady, počet výpadků a chyb. Praktické výhody a univerzální použitelnost efektivní reakce spotřebitelů (ECR) vyplývají ze standardizovaných specifikací zpráv EANCOM.

Vaše výhody spočívají ve zjednodušení procesů mezi společnostmi díky:

 • Vyšší efektivita

  Automatizovaná výměna elektronických dokumentů umožňuje odbourání manuálních procesů, jako je tisk, odesílání a manuální evidence papírových dokumentů.

 • Úspora nákladů

  Díky eliminaci papírových dokumentů, nákladů na poštovné a tisk a snížení počtu hodin manuální práce lze dosáhnout významných úspor nákladů.

 • Rychlejší zpracování

  Automatizovaná výměna dokumentů umožňuje rychlejší zpracování objednávek, faktur a dalších obchodních dokumentů. Výsledkem jsou kratší dodací lhůty a vyšší spokojenost zákazníků.

 • Minimalizace chyb

  Elektronická a automatizovaná výměna dokumentů minimalizuje lidské chyby. Tím se snižuje počet reklamací a vracení zboží.

 • Lepší plánovatelnost

  Automatizovaná výměna dokumentů umožňuje zákazníkům lépe plánovat objednávky a dodávky, neboť obsahují informace o stavu objednávek v reálném čase.

 • Vyšší kvalita dat

  Díky elektronickému přenosu dat se data vkládají přímo do systému příjemce bez nutnosti ručního záznamu. Tím se minimalizují chyby v datech a zlepšuje se jejich kvalita.

Prostřednictvím našeho dotazníku k EDI nám můžete sdělit, jaké požadavky kladete na elektronickou výměnu dat s THIMM a jaké základy jsou k tomu ve vaší společnosti k dispozici.

Máte dotazy k EDI?

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz