Udržitelné obaly v oběhovém hospodářství

Obalová řešení z vlnité lepenky: šetrná k životnímu prostředí a udržitelná

Kruh se uzavírá: s udržitelnými obaly z vlnité lepenky

Obaly v oběhovém hospodářství

Obaly z vlnité lepenky od THIMM: recyklovatelné a z obnovitelných surovin

Ve smyslu cirkulární ekonomiky jsou všechny procesy v THIMM zaměřeny na šetření přírodních zdrojů. Proto jsou naše recyklovatelné obaly z vlnité lepenky. Naše displeje jsou z velké části koncipovány z vlnité lepenky a recyklovatelného kartonu. Každý obal je recyklovatelný výrobek vyrobený z obnovitelných přírodních surovin.

Od přírodní suroviny k ekologicky udržitelnému obalu z vlnité lepenky

V THIMM se ze surového papíru stávají recyklovatelné obaly na potraviny a další spotřební zboží. Papírové role dále se zpracovávají ve zvlňovacím stroji. Papír se ohřívá a zvlhčuje. Působením tlaku a vyšších teplot vytvářejí rýhovací válce vlny požadovaného rozměru. 

Více o výrobě vlnité lepenky

Papír: nejdůležitější surovina v THIMM

Vlnitá lepenka v oběhovém hospodářství

Vlnitá lepenka: přírodní, ekologicky udržitelná, recyklovatelná a šetřící přírodní zdroje

Recyklovaný surový papír je nejdůležitější součástí oběhového hospodářství v THIMM a základní materiál recyklovatelného obalu z vlnité lepenky. THIMM používá převážně papíry, které byly ze 100 % recyklované. Pro zvláštní požadavky používáme papíry s podílem primárních vláken.

Suroviny na bázi papíru v oběhovém hospodářství

Rozdíly surových papírů pro výrobu vlnité lepenky 

Naše testlinery jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného papíru. Kraftové papíry jsou stabilní surové papíry z jehličnatého dřeva s nejméně 80 % primárních vláken. „Starliner bílý“ je recyklovaný materiál s vlastnostmi primárních vláken, který je ideální pro potisk. Náš sortiment doplňují speciální vlnité lepenky z papíru z primárních vláken, například na potraviny.

Původ papírů v THIMM

Asi tři čtvrtiny našich papírů pocházejí z Německa. Další papíry pochází ze Skandinávie a jihovýchodní Evropy. Pro distribuci a recyklaci navíc nejsou zapotřebí dlouhé přepravní cesty, protože německý průmysl vlnité lepenky je charakteristický regionálními středně velkými firmami.

Nezávislost v oblasti získávání surovin

THIMM nakupuje surové papíry pro recyklovatelný obalový materiál z vlnité lepenky nezávisle. Díky tomu máme přístup k široké škále materiálů a můžeme našim zákazníkům nabídnout inovativní obaly a displeje!

Udržitelné oběhové hospodářství

Cíl: více recyklovaného papíru, méně papíru z primárních vláken

Trh se surovými papíry se neustále vyvíjí. Stále více papíru z primárních vláken je nahrazováno produkty na bázi sběrového papíru. Neustále se snižují i plošné hmotnosti papírů. Důležité kroky na naší cestě k větší ekologické udržitelnosti!

Výhody vlnité lepenky

 • Recyklovaný materiál

  Vlnitá lepenka se vyrábí převážně z recyklovaného papíru. Podíly čerstvých vláken jsou získávány z obnovitelných surovin, jako je dřevo z polámaných stromů a stromů z probírky.

 • Dobrá bilance CO₂e

  Emise CO₂e, které vznikají při výrobě a přepravě obalů z vlnité lepenky, se již řadu let snižují.

 • Vysoká míra recyklace

  Cirkulární ekonomika par excellence! Vlnitá lepenka se v Německu téměř kompletně recykluje. Podíl opětovného využití je podle VDW 80 %.

 • Vysoká kvalita a dlouhá životnost

  I po 20 kolech recyklace je vlnitá lepenka stále hodnotným materiálem s dobrými složkami a vlastnostmi vláken.

 • Oblíbený materiál

  Vlnitá lepenka má mnoho dobrých vlastností, je udržitelná a robustní a spotřebitelům vyhovuje.

 • Náhrada za plast

  Obaly z vlnité lepenky mohou díky svým speciálním vlastnostem v mnoha případech nahradit plastové obaly.

Cirkulární ekonomika ve výrobě vlnité lepenky

Recyklovatelnost jako nejvyšší priorita v THIMM 

Ekologicky udržitelné obaly z vlnité lepenky THIMM se vyrábějí z obnovitelných surovin a skládají se převážně z recyklovaných vláken. Další potřebná primární vlákna pocházejí z polámaných stromů a stromů z probírky udržitelně obhospodařovaných lesů.

Životní cykly v cirkulární ekonomice

Ideální řešení: papírové vlákno s až 20 životními cykly

Sběrový papír při dodání zboží odvážíme zpět. Takto se do recyklačního oběhu vrací i zbytky z výroby. Použitý obal se recykluje a slouží jako surovina pro papírenský průmysl. Cirkulace, která se může opakovat až 20krát.

Recyklovatelné obaly od THIMM

  Obal na pleny Ontex

  Prodejní obaly na plenky

  Obaly v oběhovém hospodářství, reference na klopové krabice

  Klopové krabice z vlnité lepenky

  Regálové krabice s digitálním potiskem

  Obaly Shelf-Ready pro margaríny a roztíratelné tuky

  Obaly v oběhovém hospodářství, reference mlékárna Molkerei Marburg

  Wrap Around z vlnité lepenky z trávy

  Dárková krabice na košile

  Dárková krabice na oblečení

  Obaly v oběhovém hospodářství, reference flaconi

  Zasilatelské krabice na kosmetické výrobky

  Obaly v oběhovém hospodářství, reference Venta

  Prodejní obaly na elektropřístroje

  Obaly v oběhovém hospodářství, reference na zasilatelské tašky

  Zasilatelské tašky z vlnité lepenky

Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

THIMM-Unternehmenszentrale in Northeim

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz