Odpovědné opatřování materiálu

Naše zásada v procesu nakupování

Sociálně, ekologicky a ekonomicky odpovědné opatřování materiálu

THIMM je společnost, která jedná udržitelně a která považuje dialog a spolupráci s lidmi za základ své filozofie a svého jednání. Přitom je pro nás zásadní komunikace s našimi dodavateli a obchodními partnery, protože pouze společně můžeme prosazovat odpovědné jednání a respektování lidských práv, ochranu životního prostředí a boj proti korupci v našich dodavatelských řetězcích.

Ekologickou udržitelnost jsme začlenili do celého našeho nákupu – a zde vidíme několik výhod: Udržitelné opatřování materiálu nejen podporuje dodržování zákonů a směrnic, ale zároveň posiluje odolnost dodavatelského řetězce a zvyšuje naši konkurenceschopnost.

Chápeme se jako prostředník, inovátor a tvůrce hodnotových řetězců, za které společně s našimi partnery přebíráme odpovědnost. Díky důvěryhodné a dlouhodobé spolupráci v dodavatelském řetězci vytváříme základ pro transparentní rozhodování.

Základy našeho odpovědného opatřování materiálu

  • Transparentnost

    Od všech dodavatelských společností očekáváme odpovědné jednání v souladu s našimi zásadami odpovědného opatřování materiálu.

  • Posouzení rizika

    U všech stávajících a potenciálních dodavatelů vyhodnocujeme potenciální rizika pro lidi a životní prostředí.

  • Společný rozvoj

    S našimi dodavatelskými společnostmi máme úzký a partnerský vztah a společně pracujeme na neustálém zlepšování.

Responsible Sourcing Guideline

Pokud jde o transparentnost, prostřednictvím našich pokynů pro odpovědné opatřování materiálu podnikáme důležitý krok a informujeme o tom, jaká kritéria jsou brána v úvahu v procesu výběru a spolupráce. Kromě kvality a ceny bereme v úvahu také aspekty bezpečnosti, zdraví, životního prostředí, sociálních standardů a férových obchodních postupů.

Responsible Sourcing Guideline

Odpovědné opatřování materiálů pro udržitelnou budoucnost

Pouze s rozsáhlými znalostmi o původu, výrobě a dodavatelských cestách materiálů, které používáme, můžeme zajistit pozitivní společenský a ekologický dopad našeho jednání.

Kvalita dodavatele

Naše dodavatelské společnosti vybíráme a hodnotíme s ohledem na to, jak se vypořádávají s tématy, jako je dodržování lidských práv a snižování dopadu na životní prostředí. Spolehlivost a kvalitu produktů řídíme prostřednictvím strategického managementu dodavatelů.

 

Náš závazek vůči dodavatelskému řetězci

Našich téměř 4 000 dodavatelů je rozmístěno po celém světě a zahrnuje jak malé místní firmy, tak velké mezinárodní společnosti. Úzce s nimi spolupracujeme a tuto spolupráci budeme nadále prohlubovat, abychom ještě pevněji zakotvili respektování lidských práv v celém našem hodnotovém řetězci. Naše povinnost náležité péče má již mnoho let vysokou prioritu.

 

 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz