Zprávy o trvalé udržitelnosti

Transparentní reporty od roku 2014

Zpráva o trvalé udržitelnosti prezentuje ekonomické, ekologické a sociální dopady naší hlavní činnosti.

Transparentní informace, komunikace se zainteresovanými stranami a dokumentace našich vývojů – naše zpráva o trvalé udržitelnosti plní mnoho funkcí.

Naše zprávy o trvalé udržitelnosti zahrnují nejdůležitější témata a klíčové ukazatele udržitelnosti.

 • Odpadový management

  Množství odpadu, podíl bezpečných a nebezpečných odpadů

 • Emise CO2e

  Uhlíková stopa skupiny THIMM a emise ve třech Scope

 • Opatřování materiálu

  Nakupované materiály a množství

 • Využití zdrojů

  Energie, suroviny a voda

 • Profil podniku

  Pobočky, obraty a produktové portfolio

 • Rozmanitost

  Věková struktura, ženy na vedoucích pozicích a učni

Informace o cílech, výkonnosti a pokroku

Vytváření zpráv o trvalé udržitelnosti podporuje odpovědnost firmy THIMM. Dlouhodobě myslet, udržitelně jednat a být tak spolehlivým partnerem – to je naše hlavní zásada.

Relevantní informace o našich postupech v oblasti udržitelnosti, o úspěších a výzvách, o dopadech a aktivitách průmyslového podniku zveřejňujeme pravidelně a transparentně prostřednictvím našich zpráv o trvalé udržitelnosti.

Naše zprávy o trvalé udržitelnosti ke stažení

Jak jsme se v posledních letech vyvíjeli v kontextu udržitelnosti, si můžete přečíst v našich zprávách o trvalé udržitelnosti.

Aktualizace ukazatelů THIMM 2022
Zpráva za roky: 2020 a 2021 8.91 MB
Zpráva o trvalé udržitelnosti THIMM 2020
Zpráva za roky: 2016, 2017, 2018 a 2019 7.02 MB
Stáhnout PDF
Zpráva za roky: 2016, 2017 a 2018 973.54 KB
Stáhnout PDF
Zpráva za roky: 2013, 2014 a 2015 6.73 MB
Stáhnout PDF
Zpráva za roky: 2011, 2012 a 2013 7.48 MB

Také by vás mohlo zajímat

Máte dotazy k našim zprávám?

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz