Šetří zdroje: optimalizace obalů od THIMM

 • Podrobná analýza obalů včetně projektového plánu
 • Spolehlivá optimalizace procesů a nákladů
 • Obalová strategie a branding
Požádejte o nabídku

Optimalizace obalů THIMM: Inovativní řešení.

Optimalizace obalů

Najděte optimální obal. Zohlednit celý hodnotový řetězec. 

Obaly, procesy, logistika a materiál mají nezanedbatelný vliv na náklady. Naše optimalizace obalů výrazně sníží vaše zdroje. Rozsáhlá analýza identifikuje veškerý nevyužitý potenciál a faktory zvyšující náklady.

Výhody naší optimalizace obalů

 • Snížení nákladů

  S našimi doporučenými opatřeními lze snížit vaše náklady související s obaly.

 • Vyšší efektivita

  Posoudíme skutečný stav a ukážeme vám, jak zoptimalizovat procesy a zvýšit efektivitu.

 • Silnější značka

  S naším know-how posílíte svou značku a zajistíte jednotný vzhled na trhu.

 • Udržitelnost

  Optimalizované využití objemu zvyšuje ekologickou udržitelnost díky úsporám materiálu.

 • Loajalita zákazníků

  Jako službu pro vás z výsledků odvodíme míru loajality zákazníků.

 • Optimalizace logistiky

  Obalové standardy přizpůsobené rozměrům palet zlepšují využití skladových ploch a zvyšují efektivitu v logistice.

Optimalizace nákladů na obaly: metodika THIMM

  Analýza optimalizace obalů

  Analýza

  Rozpoznávání problémů, zjišťování příčin, přijímání nápadů a přístupů.

  Objevte optimalizaci obalů

  Prozkoumat

  Rozhovory se zaměstnanci poskytují informace o potenciálu.

  Odvodit optimalizaci obalů

  Odvození

  Ze shromážděných poznatků vytvoříme projektový plán.

  Realizujte optimalizaci obalů

  Implementace

  Vy určíte pořadí, společně koncept zrealizujeme.

Přehodnoťte své možnosti obalů a logistiky.

Podniková centrála THIMM v Northeimu

THIMM (Česká republika)
+420 315 617 111
info@thimm.cz

Snížit rozmanitost, vyčistit sortiment

Snížení rozmanitosti díky optimalizaci obalů

Snížit rozmanitost, vyčistit sortiment

Inteligentní omezení rozmanitosti zredukuje vaši historicky vybudouvanou rozmanitost obalů. Ta totiž brání štíhlým, nákladově optimálním procesům. THIMM pro vás vypracuje koncept k optimalizaci kompletního sortimentu obalů. 

Více o obalech THIMM
Stupeň využití objemu při optimalizaci obalů

Optimalizace využití objemu

Stupeň využití objemu je důležitý pro efektivitu a ekologickou udržitelnost logistických procesů. Profitujte s námi z redukce obalového materiálu, štíhlejšího skladování a výrazných úspor nákladů v logistice.

Obalové standardy přizpůsobené rozměrům palet

Jednotnost v logistice díky optimálním obalům

Obalové standardy přizpůsobené rozměrům palet optimalizují vytížení vašich skladových ploch. Využíváme moderní technologie, abychom zefektivnili váš logistický proces a vyvinuli návrhy na balení a paletizaci vašich výrobků.

Obalová strategie pro vaši firemní identitu

Nepoužívejte obaly pouze k ochraně svého zboží. Posilte svou značku pomocí obalové strategie vyvinuté společně s THIMM. Zvláštní důraz klademe na hodnotu, jednotnost, dopad a image.

Chcete optimalizovat svá obalová řešení a logistiku?

Využijte naše know-how v oblasti optimalizace zasílání nebo profitujte z individuálních produktů s naším vývojem pro zasílání.

Požádejte o nabídku