Internet of Packs

Utvářet budoucnost. S obaly od THIMM. 

Co znamená pojem Internet of Packs?

Podobně jako u pojmu Internet of Things je Internet of Packs o propojení předmětů nebo strojů v průmyslovém prostředí pomocí internetu – jen se to v tomto případě týká obalů.

Internet věcí (IoT) již umožňuje mnoha odvětvím stále více automatizovat své výrobní procesy. Počítače a stroje jsou vzájemně propojeny a komunikují mezi sebou. I v průmyslu vlnité lepenky existuje řada možností pro propojené a autonomní procesy. V digitalizaci obalového průmyslu vidí THIMM ústřední faktor úspěchu pro budoucnost a popisuje to konkrétní vizí digitalizace: Internet of Packs (IoP).

Obalový management budoucnosti

Internet of Packs – THIMM

Využijte digitalizaci

Prostřednictvím Internet of Packs THIMM formuluje jasnou vizi digitalizace: Internet of Packs popisuje plně propojené a sledovatelné dodavatelské řetězce pro všechny výrobky, což je možné díky digitálně potištěným obalům. 

Jeden obal. Nespočet výhod.

Propojené dodavatelské řetězce v Internet of Packs

Využijte výhody

  • Autonomní procesy ve výrobě
  • Shromažďování dat v rámci dodavatelského řetězce
  • Bez nutnosti etiket
  • Optimální interakce se zákazníky
  • Sledování (Track and Trace) produktů
  • Přesné plánování množství

Zní to zajímavě? 

Neváhejte a kontaktujte nás!

Jak obaly digitalizují dodavatelské řetězce

V případě Internet of Packs je rozhodujícím faktorem potištěný obal. Slouží jako centrální nosič informací na celé cestě produktu ke koncovému spotřebiteli. Vizí je v celém dodavatelském řetězci vysledovat každý obal pomocí digitálně vytištěných kódů a na mnoha místech poskytovat informace pro autonomnější procesy. Proces začíná u papíru: Před dalším zpracováním obalů z vlnité lepenky je papír v digitálním předtisku potištěn průběžným kódem a požadovaným tiskovým obrazem.

Od tohoto okamžiku přebírá kód různé funkce. V obalovém závodě se kód načte například ze strojů, které dále zpracovávají papír na vlnitou lepenku a obaly. Získáte tak relevantní údaje pro automatické zpracování zakázky. Během výroby lze kód použít k automatizaci přepravy obalu k výrobci produktu a k obchodu. V kódu mohou být tedy uloženy relevantní informace, jako je cílové místo nebo odpovědná logistická společnost. Internet of Packs tak umožňuje plnou zpětnou sledovatelnost obalu a obsaženého zboží až do obchodu. Pro prodejce to má hlavní výhodu: Díky digitalizovaným dodavatelským řetězcům lze výrazně zlepšit zejména plánování objemů odbytu.

Ale i po prodeji jsou kódy na obalech velmi užitečné. Jako QR kódy umožňují výrobcům produktů komunikacit a interakci s koncovým zákazníkem. Od marketingových akcí přes návody k obsluze až po transparentní informace o dodavatelském řetězci nebo složkách produktu – to vše lze zobrazit pomocí jediného kódu.

Výhody Internet of Packs

Jeden kód. Nekonečné možnosti.

S chytrými kódy na vašich obalech k automatizované výrobě, přesnému plánování množství a větší interakci se zákazníky. S THIMM je to možné.

Vytvořit poptávku

Digitální tisk umožňuje Internet of Packs

Podstatou vize Internet of Packs je digitální tisk, který umožňuje tisknout na papírové role průběžné kódy v nekonečném počtu. Investicí do dalšího digitálního tiskového strojeudělala společnost THIMM důležitý krok směrem ke své vizi digitalizace a nyní má v digitálním předtisku k dispozici ještě větší kapacity. Ale firmy mohou podporovat digitalizaci svých dodavatelských řetězců a spolupodílet se na utváření Internet of Packs i bez nákupu vlastního digitálního tiskového zařízení: Dceřiná firma Christiansen Print umožňuje díky digitálnímu předtisku přístup k digitálnímu tisku celému průmyslu vlnité lepenky v rámci skupiny THIMM. Jedná se o důležitý krok v digitalizaci v oboru a nabízí zákazníkům THIMM možnost individuálně a efektivně utvářet své produkty.

Více informací o digitálním tisku

Digitalizujte své dodavatelské řetězce – s THIMM.

THIMM-Unternehmenszentrale in Northeim

THIMM Group
+49 5551 703 0
info@thimm.de