Vnitřní oznamovací systém

Naše společnost THIMM Obaly, k.s. na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, vede vnitřní oznamovací systém, který umožňuje při splnění zákonných podmínek zaměstnancům a dalším případným oznamovatelům podávat oznámení o možném protiprávním jednání u naší společnosti, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost.

Ke splnění všech povinnosti, které naší společnosti jako povinnému subjektu zákon o ochraně oznamovatelů ukládá, jsme zavedli příslušný interní proces pro oznamování protiprávního jednání a přijali příslušná interní opatření.

Veškeré potřebné informace naleznete v dokumentu Informace pro oznamovatele protiprávního jednání. Informace o zpracování osobních údajů oznamovatelů, oznámením dotčených osob a dalších třetích osob v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů pak naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.