Aprovizionare responsabilă

Promisiunea noastră în domeniul achizițiilor

Aprovizionare responsabilă din punct de vedere social, ecologic și economic

THIMM este o companie care acționează în mod durabil, și care plasează dialogul și colaborarea cu oamenii în centrul filozofiei și acțiunilor sale. Pentru noi, schimbul cu furnizorii și partenerii noștri de afaceri este esențial, deoarece numai împreună putem susține acțiuni responsabile și respectarea drepturilor omului, protecția mediului și lupta împotriva corupției în lanțurile noastre de aprovizionare.

Am integrat durabilitatea în toate achizițiile noastre - și vedem câteva avantaje aici: Achizițiile durabile nu numai că ne ajută să respectăm legile și liniile directoare, dar întăresc și rezistența lanțului de aprovizionare și ne fac mai competitivi.

Ne considerăm integratori, inovatori și creatori de lanțuri valorice, pentru care ne asumăm responsabilitatea împreună cu partenerii noștri. Prin încredere și cooperare pe termen lung în lanțul de aprovizionare, punem bazele deciziilor transparente.

Elementele de bază ale achizițiilor noastre responsabile

  • Transparenţă

    Ne așteptăm ca toate companiile de livrare să acționeze în mod responsabil și în conformitate cu Ghidul nostru de aprovizionare responsabilă.

  • Evaluarea riscurilor

    Evaluăm potențialele riscuri umane și de mediu la toți furnizorii existenți și potențiali.

  • Dezvoltare comună

    Avem o relație strânsă de cooperare cu companiile de livrare și lucrăm împreună pentru îmbunătățirea continuă.

Responsible Sourcing Guideline

Când vine vorba de transparență, facem un pas important cu ghidul nostru de aprovizionare responsabilă și dezvăluim ce criterii sunt luate în considerare în timpul selecției și colaborării. Pe lângă calitate și preț, luăm în considerare și aspectele de siguranță, sănătate, mediu, standarde sociale și practici comerciale corecte.

Responsible Sourcing Guideline

Aprovizionare responsabilă pentru un viitor durabil

Doar cu o cunoaștere vastă a originii, căilor de producție și de livrare a materialelor pe care le utilizăm, putem asigura efecte sociale și ecologice pozitive ale comerțului nostru.

Supplier Quality

Ne selectăm și evaluăm furnizorii în funcție de gestionarea corectă a unor aspecte cum ar fi respectarea drepturilor omului și reducerea impactului asupra mediului. Controlăm fiabilitatea și calitatea produselor printr-un management strategic al furnizorilor.

 

Angajamentul nostru privind lanțul de aprovizionare

Cei aproape 4.000 de furnizori ai noștri sunt răspândiți în întreaga lume și variază de la mici companii locale până la mari companii internaționale. Colaborăm îndeaproape cu aceștia și vom intensifica această colaborare pentru a consolida respectarea drepturilor omului în întregul nostru lanț de aprovizionare. Diligența necesară este o prioritate pentru noi de mulți ani.

 

 

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru întrebări.

Sediul central THIMM din Northeim

THIMM (România)
+40 269 541 210
office@thimm.ro