Compliance și Reporting

Practici corporative transparente și conforme din punct de vedere legal.

Politici, standarde și angajamente pentru durabilitate

Codul nostru de conduită

Ne asigurăm că toți angajații noștri sunt informați referitor la reglementările și liniile directoare valabile și că respectă Codul de conduită în activitatea cotidiană. Cursurile regulate de formare vor transmite o înțelegere a standardelor etice, pentru a promova o cultură a integrității și a interacțiunilor responsabile.

Aflați mai multe despre standardele noastre de etică

Raportarea la THIMM

Pregătim în mod regulat rapoarte de durabilitate pentru a ne demonstra în mod transparent activitățile sustenabile.

Rapoartele acoperă o serie de teme, printre care performanța noastră de mediu, responsabilitatea socială și practicile de guvernare. Progresul, obiectivele, măsurile și cifrele-cheie sunt documentate. Prin urmare, rapoartele oferă o imagine de ansamblu amplă asupra eforturilor noastre de durabilitate.

Citiți despre rapoartele noastre de durabilitate

Managementul calităţii

Cele mai înalte standarde în toate domeniile: Lucrăm pentru a îmbunătăți continuu și a garanta că produsele și serviciile noastre îndeplinesc standardele înalte de calitate pe care clienții le așteaptă de la noi. Sistemele noastre de management al calității îndeplinesc cerințele standardelor internaționale și sunt supuse în mod regulat verificării de către organismele de certificare externe.

Către certificările și standardele noastre

Evaluări externe

Activitățile noastre de sustenabilitate și sistemele de management sunt auditate în mod regulat de firme de testare și platforme recunoscute independente. Astfel putem garanta că eventualele riscuri ale companiei sunt identificate, evitate sau reduse.

Către evaluările noastre

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru întrebări.

Sediul central THIMM din Northeim

THIMM (România)
+40 269 541 210
office@thimm.ro