THIMM wspiera projekty na rzecz społeczeństwa

Kodeks Postępowania

Nasze rozumienie odpowiedzialnego współdziałania.

Kodeks Postępowania jest ważnym elementem naszej kultury korporacyjnej i jest stosowany w całej firmie.

Orientacja na międzynarodowe wytyczne

Zasady Kodeksu Postępowania opierają się na międzynarodowych wytycznych, takich jak UN Global Compact lub konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Zasady postępowania stanowią wspólną podstawę, która zapewnia punkt odniesienia dla rzetelnego, odpowiedzialnego i etycznie poprawnego zachowania.

Podczas regularnych szkoleń, które są stałym elementem podczas wdrażania nowych pracowników, omawiane są wiążąco zasady postępowania.

Kodeks postępowania stanowi podstawę uczciwego i odpowiedzialnego postępowania w codziennej pracy.

Nasz Kodeks obejmuje wiele zagadnień.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Godziny pracy

 • Ochrona danych

 • Środki dyscyplinarne

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów

 • Zachowanie tajemnicy

 • Prawo kartelowe i konkurencja

 • Zatrudnianie dzieci i młodzieży

 • Zakaz łapownictwa

 • Zakaz dyskryminacji

 • Zakaz korupcji

 • Zakaz pracy przymusowej

 • Swoboda zrzeszania się i tworzenia organizacji

 • Ochrona środowiska

 • Wynagrodzenie

Procedura rozpatrywania zażaleń

Zainicjowaliśmy w całej Grupie procedurę rozpatrywania zażaleń. W przypadku podejrzeń interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni mogą zwrócić się anonimowo do podmiotu wyznaczonego na zewnątrz (ombudsmanów).

Procedura rozpatrywania zażaleń jest znana wszystkim pracownikom i umożliwia zgłaszanie zażaleń lub zastrzeżeń bez ryzyka narażenia się na środki dyscyplinarne. Skargi są rejestrowane i rozpatrywane są z zachowaniem anonimowości pracowników. W ramach uregulowanego procesu rzecznik praw pracowniczych (ombudsman) zwraca się do zarządu THIMM.

Nasz Kodeks Postępowania

PDF do pobrania
Zasady postępowania i kontakt z rzecznikami praw pracowniczych 2.11 MB

Masz pytania na temat naszego Kodeksu Postępowania lub potrzebujesz więcej informacji?

Centrala THIMM w Northeim

THIMM (Polska)
+48 327933 300
office@top-packaging.pl