Wykorzystanie energii

Energia odnawialna 

Stawiamy na energię odnawialną!

Przejście na odnawialne źródła energii, potrzebnej do naszej zrównoważonej produkcji w zakładach THIMM, stanowi kolejny wkład w ochronę klimatu.  

Zrównoważona produkcja dzięki zielonej energii elektrycznej o zerowej emisji netto 

W THIMM stawiamy na odnawialne źródła energii, potrzebnej do naszej zrównoważonej środowiskowo produkcji.Zrównoważone wykorzystywanie zasobów jest jednym z najważniejszych celów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Nowa koncepcja energetyczna ma na celu dalszą optymalizację efektywności energetycznej całej Grupy THIMM oraz doskonalenie zrównoważonej produkcji. 

Prąd z elektrowni wodnych

Nabywany przez nas zielony prąd do zrównoważonej produkcji opakowań, ekspozytorów i poddruku rolowego jest certyfikowany zgodnie z uznawanym w całej Europie standardem TÜV Süd EE i zarejestrowany w rejestrze świadectw pochodzenia (HKNR).Ten ekologiczny prąd pochodzi w 100% z europejskich elektrowni wodnych spełniających aktualne normy ochrony środowiska. W przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł energii energia ze źródeł odnawialnych nie powoduje powstawania emisji CO₂e ani odpadów atomowych.  

W ubiegłym roku zużyliśmy ponad 30 000 MWh ekologicznej energii elektrycznej. Dostępne jest zaświadczenie Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska (dowód unieszkodliwienia). 

Ekologiczna energia elektryczna we wszystkich lokalizacjach

Nasze zakłady produkcyjne we Francji, Polsce, Czechach i Rumunii planują realizację tego zadania za pośrednictwem lokalnych dostawców energii elektrycznej, którzy następnie pozyskają znaki niezbędnych certyfikatów. 

Nasze zakłady

System zarządzania energią

Już w 2013 roku w pierwszych zakładach THIMM wprowadzono system zarządzania energią według normy DIN EN ISO 50001. Od tego czasu zakłady produkcyjne stale poprawiają swój bilans energetyczny.  

Nasze zintegrowane zarządzanie jakością

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Centrala THIMM w Northeim

THIMM (Polska)
+48 327933 300
office@top-packaging.pl