Zarządzanie zasobami

Zrównoważona produkcja zrównoważonych rozwiązań 

Przyszłościowe myślenie

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa i sukces ekonomiczny są w THIMM ściśle ze sobą powiązane. W ten sposób dostarczamy najlepsze rozwiązania również tym klientom, którzy stawiają wyższe wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo rodzinne patrzymy w przyszłość z myślą o przyszłych pokoleniach. Działamy przy tym zawsze w sposób uwzględniający potrzeby środowiska naturalnego. 

Elementy naszej zrównoważonej produkcji

  • Inwestycje

    Nowe technologie i innowacyjność

  • Zasoby

    Odpowiedzialne działanie

  • Transparentność

    W obiegach zamkniętych

Wszystkie działania na rzecz zrównoważonej produkcji wdrażamy w całej grupie przedsiębiorstw.Naszym celem jest działalność wszystkich zakładów THIMM na wysokim poziomie innowacyjności i technologii. W dobie globalnych przemysłowych procesów przemian stale skupiamy się na tworzeniu warunków dla zrównoważonej produkcji. Chcemy przy tym nie tylko zachować, ale także rozszerzyć konkurencyjność naszego rodzinnego przedsiębiorstwa. 

Zrównoważona produkcja dzięki zielonej energii elektrycznej o zerowej emisji netto

Stawiamy na odnawialne źródła energii dla naszej zrównoważonej produkcji. Rozważne wykorzystywanie zasobów jest jednym z najważniejszych celów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Dzięki koncepcji energii odnawialnej chcemy jeszcze bardziej zoptymalizować efektywność energetyczną całej Grupy THIMM i uczynić naszą produkcję bardziej zrównoważoną.

Nasze źródła energii

Ekologiczne opakowania w Gospodarce Obiegu Zamkniętego 

Pochodzący z recyklingu papier surowy jest najważniejszym elementem GOZ w THIMM i podstawowym materiałem recyklowalnego opakowania z tektury falistej. Tektura falista jest naturalna, ekologiczna, recyklowalna i stanowi materiał pozwalający chronić zasoby naturalne. 

 

Opakowania w Gospodarce Obiegu Zamkniętego

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Centrala THIMM w Northeim

THIMM (Polska)
+48 327933 300
office@top-packaging.pl