Stříbrná medaile EcoVadis: Skupina Thimm opět získala ocenění za výkony v oblasti trvalé udržitelnosti

Northeim, 9. září 2021 

Northeim, 9. září 2021 – Nezávislá hodnoticí platforma EcoVadis opět ocenila společnost Thimm stříbrnou medailí za její výkony v oblasti trvalé udržitelnosti. Výrobci obalů se podařilo zlepšit výsledek z předchozího roku a s celkovým výsledkem se umístil mezi 10 procenty nejlépe hodnocených společností ve stejném odvětví.

 

V letošním hodnocení organizace EcoVadis v oblasti udržitelnosti zvýšila skupina Thimm své skóre a za dosažených 63 bodů ze 100 (loni 58/100) byla oceněna stříbrnou medailí. S tímto výsledkem se společnost Thimm umístila mezi horními 10 procenty společností zabývajících se výrobou vlnitého papíru, vlnité lepenky a obalových prostředků z papíru, kartonu a lepenky, které organizace EcoVadis posuzovala. Hodnocené výkony v oblasti trvalé udržitelnosti firem jsou rozděleny do čtyř témat trvalé udržitelnosti. Jsou to životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné nakupování. Ve všech čtyřech oblastech je skupina Thimm se svým bodovým hodnocením výrazně nad průměrem daného odvětví a zvýšila svou výkonnost zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného nakupování. Tento výsledek řadí společnost Thimm mezi nejlepších 25 % ze 75 000 společností z celého světa, které organizace EcoVadis hodnotila.

 

„Výsledek podtrhuje důležitost společenské odpovědnosti v naší firmě. V naší vizi trvalé udržitelnosti předvídáme a řešíme ekonomické, ekologické a sociální výzvy,“ vysvětluje Michael Weber, vedoucí podnikové strategie a marketingu skupiny Thimm. „Výkony v oblasti trvalé udržitelnosti jsou důležitým faktorem pro udržitelné firmy, stejně jako transparentní komunikace o tomto tématu,“ pokračuje Weber. „Na základě informací, které poskytujeme na mezinárodně uznávaných platformách, si naši zákazníci mohou udělat nezávislý obrázek o společnosti Thimm.“ Informace o udržitelném vývoji shrnuje firma již od roku 2014 do zpráv o trvalé udržitelnosti. „I od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme, že budou uskutečňovat a dodržovat sociální a ekologické standardy. Obsáhlé směrnice k etickým kritériím jsme proto zakotvili v Kodexu chování," vysvětluje Weber.

 

EcoVadis je uznávaná a nezávislá hodnoticí platforma, která zkoumá společenskou odpovědnost podniků podle mezinárodních standardů trvalé udržitelnosti, jako jsou úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) nebo standard Global Reporting Initiative (GRI). Jedním z cílů je zprůhlednit výkonnost firem v oblasti společenské odpovědnosti pro obchodní partnery. Společnost EcoVadis také zároveň pomáhá zúčastněným firmám zlepšit jejich výkony v oblasti udržitelného rozvoje.

EcoVadis stříbrná medaile

O společnosti Thimm

Společnost Thimm Group je vedoucím poskytovatelem řešení pro obaly a distribuci zboží. Portfolio řešení zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje), obalové systémy z materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Inovativními a udržitelnými řešeními pomáhá společnost Thimm svým zákazníkům se na trhu odlišit a individualizovat. Rodinný podnik ve své Vizi udržitelnosti 2030 předvídá ekonomické, ekologické a sociální výzvy a řeší je. Skupina Thimm si dává za cíl nabízet zákazníkům vždy to nejlepší řešení. Tato silná orientace na zákazníka je hnacím motorem inovační síly a průkopnického ducha společnosti. Za tímto účelem důsledně investuje do rozvoje přítomnosti na trhu a do průkopnických technologií. Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává v současné době více než 3 300 zaměstnanců v 21 závodech v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku a Česku a v roce 2020 dosáhl ročního obratu přes 605 milionů eur.

Máte nějaké dotazy k této tiskové zprávě?

Kateřina Pořízová

Kateřina Pořízová
Support Sales & Marketing
+420 773 001 724
katerina.porizova@thimm.cz