Rok finansowy Grupy Thimm 2017

Northeim, 7. maja 2018 r.

Po raz pierwszy Grupa Thimm osiągnęła ponad 600 mln euro obrotu

Northeim, 7. maja 2018 r.  Grupa Thimm zakończyła rok obrotowy 2017, osiągając ponadprzeciętny wzrost obrotów o 5,8% do poziomu 601 mln euro. Zatem obroty po raz pierwszy przekroczyły próg 600 mln euro. Liczba pracowników nie zmieniła się. Na dzień 31.12.2017 r. Grupa Thimm zatrudniała 3035 osób. Przedsiębiorstwo kształciło ogółem 120 uczniów w różnych zawodach handlowych i technicznych oraz w ramach studiów dualnych. Dwie duże inwestycje zdominowały rok sprawozdawczy: nowa fabryka tektury falistej Holledau oraz maszyna do cyfrowego przemysłowego druku rolowego.

Inwestycje jak fabryka Holledau i maszyna do druku cyfrowego nabierają rozpędu

Nową fabrykę tektury falistej Holledau w Wolnzach w Bawarii uruchomiono w roku sprawozdawczym. Zakład, w którym produkuje się opakowania transportowe i handlowe z tektury falistej, zalicza się do najnowocześniejszych fabryk tektury falistej w Europie. Mathias Schliep, prezes zarządu Grupy Thimm, podsumowuje znaczenie tej inwestycji: „Budowa zupełnie nowej fabryki tektury falistej to dla nas, jako przedsiębiorstwa rodzinnego, rzecz wyjątkowa.

To symbol konsekwentnej strategii rozwoju i potencjału przedsiębiorstwa”. Ponadto Grupa Thimm w roku obrotowym 2017 zainwestowała 20,4 mln euro w dalszą rozbudowę i modernizację istniejących zakładów produkcyjnych. Przedsiębiorstwo kontynuowało realizację strategii internacjonalizacji i dzięki rozbudowie zakładów w Polsce, Rumunii i Czechach skutecznie wzmocniło swoją obecność na szybko rozwijających się rynkach zbytu w krajach Europy Wschodniej.

Oprócz tego Grupa Thimm bardzo pozytywnie ocenia pierwsze miesiące od momentu uruchomienia cyfrowej rolowej maszyny drukarskiej w zakładzie w Ilsenburgu. „Zainteresowanie nową technologią druku jest niezwykle duże. Już udało się nam zrealizować projekty dla klientów z różnych branż”, mówi Schliep.

Ponadto dzięki sklepowi internetowemu www.kartonara.de Grupa Thimm powołała do życia swój pierwszy start-up w branży e-commerce i rozwija się w obszarze cyfrowych modelów biznesowych.
Od marca 2018 r. sklep oferuje małym i średnim firmom oraz klientom prywatnym standardowe opakowania z tektury falistej, a także akcesoria stanowiące wartość dodatkową.

Duże zapotrzebowanie na opakowania z papieru powodem wyjątkowej sytuacji na rynku

Dzięki ponownemu wzrostowi obrotów do poziomu 601 mln euro (w roku ubiegłym: 568 mln euro) przedsiębiorstwo trzyma się wyznaczonego kursu i znów zanotowało ponadprzeciętny wzrost. Schliep: „zapotrzebowanie na tekturę falistą jako materiał opakowaniowy jest największe w historii. Nie tylko nadaje się bardzo dobrze do transportu i efektownej prezentacji towarów, lecz także spełnia rosnące wymogi ekologiczne”.

Na wynik znacząco wpłynęły gruntowne zmiany na rynku papieru i tektury falistej. Znaczny wzrost zapotrzebowania na opakowania z papieru doprowadził do wyraźnego niedoboru papieru surowego, a w konsekwencji do niespodziewanego wzrostu cen wynoszącego 27 procent. Jednocześnie dzięki po części długoterminowym umowom dostawy firmy z branży produkcji tektury falistej zwiększyły swoje zyski zaledwie o 1,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Schliep: „pomimo tej sytuacji w pełni świadomie dokonaliśmy znaczących inwestycji, akceptując to, że nie uda się utrzymać wyniku na poziomie ubiegłorocznym”. Wynik operacyjny EBITDAR wyniósł 40,5 mln euro i stanowił 6,7 procent obrotów (w roku ubiegłym: 52 mln euro). Udział kapitału własnego wyniósł 38,6% i nadal jest na solidnym poziomie, choć w związku z aktywną działalnością inwestycyjną zmniejszył się nieznacznie w porównaniu z rokiem ubiegłym (42,2%).

Perspektywa: sytuacja gospodarcza i warunki rynkowe mają duży potencjał

Opierając się na pozytywnych prognozach dotyczących rozwoju gospodarczego na rynkach zbytu i w branży tektury falistej, Grupa Thimm planuje w 2018 r. wyraźnie zwiększyć swoje obroty o ok. 11%. Ponadto spodziewamy się sukcesywnej poprawy EBITDAR i nawiązania do poziomu z lat ubiegłych.

„Dalszy rozwój sytuacji na rynku papieru jest sprawą otwartą i nadal będzie istotnie wpływał na naszą działalność. Jednak obecne warunki rynkowe oferują wiele możliwości. Zamierzamy wykorzystać je jak najlepiej. W tym celu musimy nadal intensywnie zajmować się wymogami i potrzebami naszych klientów, pracowników oraz rynku, a także ulepszać nasze procesy i struktury oraz dbać o dynamiczny rozwój naszego przedsiębiorstwa. Dobre wyniki pierwszego kwartału 2018 r. potwierdzają nasze ambitne plany na rok bieżący. Jako przedsiębiorstwo rodzinne zarządzane w sposób perspektywiczny będziemy kontynuować naszą strategię inwestycyjną i przeznaczymy pokaźne środki w wysokości 24 mln euro na rozwój wszystkich segmentów działalności. Mamy głębokie przekonanie, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by także w przyszłości odnosić sukcesy na rynku”.

Infografic Thimm Group
  Cyfrowa maszyna drukarska

  System druku cyfrowego

  Lokalizacja w Holledau

  Zakład produkcyjny w Holledau

  Unternehmenszentrale in Northeim

  Siedziba główna Northeim

  Zarządzanie Thimm Group

  Zarządzanie Thimm Group

  Jens Fokuhl

  Jens Fokuhl

  Kornelius Thimm

  Kornelius Thimm

  Mathias Schliep

  Mathias Schliep

O firmie Thimm

Grupa THIMM jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie opakowań i dystrybucji towarów. Portfolio rozwiązań obejmuje opakowania transportowe i handlowe z tektury falistej, wysokiej jakości stojaki handlowe (ekspozytory), systemy opakowaniowe z różnych połączeń materiałowych oraz produkty drukarskie do dalszego przetwarzania przemysłowego. Szeroki zakres usług związanych z opakowaniami wzdłuż całego łańcucha dostaw uzupełnia gamę produktów. Do grona klientów należą renomowane koncerny ze wszystkich gałęzi przemysłu. Przedsiębiorstwo rodzinne założone w 1949 roku zatrudnia obecnie ponad 3000 pracowników w 19 zakładach w Niemczech, Czechach, Rumunii, Polsce, Francji i Meksyku oraz generuje roczne obroty w wysokości 601 milionów euro.

Materiały prasowe

PDF do pobrania
PDF 170.98 KB
PDF do pobrania
PDF 128.46 KB
PDF 2.26 MB
Cyfrowa maszyna drukarska
JPG - 300 dpi 1.92 MB
Cyfrowa maszyna drukarska
JPG - 72 dpi 98.12 KB
Lokalizacja w Holledau
JPG - 300 dpi 3.87 MB
Lokalizacja w Holledau
JPG - 72 dpi 70.99 KB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 300 dpi 2.47 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 72 dpi 1.07 MB
Zarządzanie Thimm Group
JPG - 300 dpi 1.07 MB
Zarządzanie Thimm Group
JPG - 72 dpi 62.69 KB
Kornelius Thimm
JPG - 300 dpi 765.34 KB
Kornelius Thimm
JPG - 72 dpi 55.55 KB
Mathias Schliep
JPG - 300 dpi 5.44 MB
Mathias Schliep
JPG - 72 dpi 46.91 KB
Jens Fokuhl
JPG - 300 dpi 629.61 KB
Jens Fokuhl
JPG - 72 dpi 53.46 KB

Czy masz jakieś pytania dotyczące tej informacji prasowej?

Daniel Drozd

Daniel Drozd
Dyrektor Generalny
+48 327 933 340
daniel.drozd@top-packaging.pl