Grauer Hintergrund

Pośmiertny hołd Klausowi Thimmowi

Wiadomości | 19.12.2020

Klaus Thimm

Z głębokim żalem żegnamy naszego starszego wspólnika, Klausa Thimma, który nagle i niespodziewanie odszedł od nas 9 grudnia 2020 roku w wieku 83 lat.

Klaus Thimm urodził się 2 listopada 1937 roku w Altenburgu/Turyngia jako pierwszy syn Waltera Felixa Thimma i jego żony Herty . Od 1943 do 1945 r. uczęszczał do szkoły ludowej w Lucka, powiat Altenburg, a od końca 1945 r. do szkoły ludowej w Groitzsch pod Lipskiem. Po ucieczce do brytyjskiej strefy okupacyjnej w kwietniu 1949 r. uczęszczał – aż do matury w 1957 r. – do szkoły średniej w Osterode w górach Harz.

Od 1957 r. Klaus Thimm studiował na Politechnice w Darmstadt na kierunku budowy maszyn, a w 1964 r. ukończył studia na katedrze inżynierii branży papierniczej, uzyskując tytuł dyplomowanego inżyniera. W czasie studiów pracował w kilku zakładach celulozowo-papierniczych w Holandii, Finlandii i Stanach Zjednoczonych.

W czerwcu 1964 r. Klaus Thimm rozpoczął pracę w THIMM Wellpappen KG jako dyrektor działu badań i rozwoju. Od 1968 r. Klaus Thimm sprawował – decyzją swojego ojca – generalne funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie. W 1970 r. Walter Felix Thimm włączył go do grona wspólników odpowiadających osobiście w THIMM Wellpappen KG.

Po śmierci ojca w 1983 r. kierował firmą samodzielnie. Pod jego kierownictwem firma THIMM doświadczyła znacznego wzrostu. Oprócz zakładu w Northeim wybudowano trzy nowe zakłady produkcyjne w Niemczech (Castrop-Rauxel, Alzey i Eberswalde) oraz czwarty w Všetaty/Czechy. Ponadto stworzył fundamenty dla Grupy THIMM z pięcioma samodzielnymi obecnie segmentami działalności: THIMM pack‘n’display, THIMM Packaging Systems, Christiansen Print, Cartonara i corrugAid.

W 1999 roku przekazał stanowisko dyrektora operacyjnego Mathiasowi Schliep i wstąpił do powołanej w 1991 Rady Administracyjnej (dawniej: Zespół Doradczy), w której działał do końca. Jednocześnie był wspólnikiem zarządzającym THIMM Holding GmbH + Co. KG i firmy CONPRINTA Printing Technology przejętej w 1993 r. w Szwajcarii.

Kierowanie przedsiębiorstwem rodzinnym THIMM w trzecim pokoleniu było dla niego szczególnym wyzwaniem – do końca z powodzeniem odcisnął na nim swoje indywidualne piętno. Dobro pracowników leżało mu przy tym zawsze szczególnie na sercu.

Swoje udziały w Grupie THIMM Klaus Thimm przeniósł na czworo swoich dzieci.

W trakcie swojej kariery zawodowej Klaus Thimm pracował w wielu przedsiębiorstwach jako doradca lub członek Rady Nadzorczej. Ponadto Klaus Thimm angażował się w projekty społeczne i kulturalne. Sprawował też wiele funkcji w stowarzyszeniach krajowego i międzynarodowego przemysłu tektury falistej.

Prywatnie Klaus Thimm był obytym w świecie, realizującym wytyczone cele człowiekiem, który poznał świat w trakcie licznych podróży. Był bardzo ceniony w branży tektury falistej i przemyśle drukarskim na wszystkich kontynentach. Jego zamiłowanie do sztuki i kultury było motorem jego aktywności i otwartości umysłu. Był odważnym przedsiębiorcą, którego dalekosiężna wizja i rozwaga stale nam towarzyszyły. Tracimy w nim wizjonerską osobowość i powszechnie szanowanego człowieka.

Przedsiębiorstwo było jego życiem.

Czy masz pytania?

Nicole Klein

Nicole Klein
Director Brand & Corporate Communications
+49 5551 703 423
nicole.klein@thimm.de