Rok podatkowy 2019

Northeim, 25. maja 2020 r.

Nie schodzimy z kursu inwestycji: Grupa Thimm zakończyła rok obrotowy 2019 sukcesem

Northeim, 25. maja 2020 r.: Grupa Thimm zakończyła rok obrotowy 2019 obrotami na poziomie 623 mln euro (2018 r.: 645 milionów euro). Wynik operacyjny EBITDAR wzrósł z 46,7 miliona euro o 20 procent do 56,1 milionów euro. Inwestycje o wartości 34,0 milionów euro dotyczyły dywersyfikacji produkcji, poszczególnych lokalizacji i technologii produkcyjnych, co miało stanowić wsparcie dla dalszego rozwoju Grupy Thimm. Liczba pracowników wzrosła z 3 262 w poprzednim roku do łącznie 3 512 na dzień 31.12.2019 r., w tym 121 stażystów.

Rozwój ekonomiczny

Ze względu na spadek cen sprzedaży Grupa Thimm zanotowała w ubiegłym roku obrotowym niewielki spadek obrotów na poziomie około trzech procent do wartości 623 milionów euro (2018: 645 milionów euro). Mathias Schliep, prezes zarządu Grupy Thimm: "Udało nam się w ubiegłym roku jeszcze bardziej zwiększyć sprzedaż. Ponieważ spadek cen papierów surowych, stanowiących ważny surowiec firmy, uwzględniliśmy w cenach dla naszych klientów, obrót uległ niewielkiemu spadkowi. Ponadto ze względu na tendencje w przemyśle motoryzacyjnym zanotowaliśmy spadek obrotów w zakresie opakowań na towary przemysłowe. Nasz wynik operacyjny EBITDAR wzrósł w sposób istotny do 56,1 milionów euro, co odpowiada wzrostowi o 20 procent. Udział kapitału własnego Grupy Thimm na poziomie 41,0 procent był pod koniec roku obrotowego 2019 wyższy niż w roku poprzednim (37,5 procenta), a tym samym pozostawał ciągle na wysokim poziomie. Poza wzrostem ilościowym, zanotowanym w fabrykach opakowań w Polsce i Rumunii, wyraźny wzrost ilościowy osiągnięto w 2019 r. również w oddanym do użytkowania w 2017 r. zakładzie produkującym tekturę falistą w bawarskim Wolnzach, co przyczyniło się w sposób istotny do poprawy wyniku. Schliep: "Sytuacja kosztowa w całej branży pozostaje jednak wyzwaniem ze względu na gwałtowny wzrost kosztów personelu, logistyki i energii w niektórych regionach".

Przejęcia i inwestycje

W zamkniętym roku obrotowym Grupa Thimm zwiększyła swoją obecność na rynku o trzy kolejne lokalizacje. W czwartym kwartale dział Thimm Packaging Systems przejął dostawcę rozwiązań piankowych i form technicznych ISL Schaumstoff-Technik GmbH w południowoheskim Viernheim oraz zakład ISL Verpackungstechnik GmbH w turyńskiej Serbie.  "Przyłączenie ISL do Grupy Thimm to znaczący krok w ramach naszej międzynarodowej strategii dywersyfikacji. Dzięki temu nie tylko poszerzamy swoje portfolio wielorazowych opakowań wielomateriałowych i wzmacniamy jeszcze bardziej swoją pozycję dostawcy rozwiązań opakowaniowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, lecz także zyskujemy dwie wydajne lokalizacje w Niemczech", jak powiedział Mathias Schliep. Ponadto należąca do Grupy Thimm polska spółka joint venture TOP Packaging przejęła w dn. 01.10.2019 r. działającego lokalnie dostawcę opakowań z tektury falistej United Packaging SA w Skarbimierzu koło Wrocławia. "Dzięki temu zakupowi dokonaliśmy poszerzenia naszej obecności w zachodniej części Polski, co umożliwia nam jeszcze lepsze zaopatrywanie polskich i międzynarodowych klientów i wzmacnia wewnątrzgrupową współpracę pomiędzy naszymi lokalizacjami w Polsce, Czechach i Niemczech", jak mówi Schliep.

Thimm dokonał także inwestycji w zakładzie produkcyjnym w rumuńskim Sibiu. Główny przedmiot rozbudowy stanowił montaż nowej, bardzo nowoczesnej instalacji do produkcji tektury falistej. Maszyna została oddana do użytku w połowie kwietnia 2019 r., co potroiło zdolności produkcyjne w zakresie tektury falistej. Modernizacja infrastruktury technicznej w  całym przedsiębiorstwie stanowiła kolejny ważny punkt inwestycji. Łącznie wolumen inwestycji w rozbudowę istniejących lokalizacji i technologie produkcyjne oraz dywersyfikację produkcji i ekspansję wyniósł 34,0 miliony euro.

Obecna sytuacja

Mathias Schliep "Rozwój pandemii koronawirusa na początku roku w Europie i Niemczech zmienia w znaczący sposób gospodarcze warunki ramowe, które stanowiły podstawę naszego planowania na rok 2020. Na całym świecie spodziewamy się wyraźnego załamania koniunktury w drugim kwartale 2020 r. Jednak wpływ pandemii na Grupę Thimm różni się znacząco. Obecnie notujemy wzrost popytu w zakresie opakowań na towary konsumpcyjne codziennego użytku, natomiast popyt na opakowania dla przemysłu motoryzacyjnego wzgl. sektora towarów przemysłowych w międzyczasie uległ częściowo wyraźnemu spadkowi. Ogólnie kryzys pokazał, jak ważną funkcję pełnią opakowania dla utrzymania całego łańcucha dostaw i zaopatrzenia w artykuły spożywcze oraz produkty farmaceutyczne i technikę medyczną. Opakowania stanowią integralną część zabezpieczenia zaopatrzenia ludności."

Perspektywy

Mimo dotarcia pandemii koronawirusa do Europy pierwszy kwartał stanowił dobry start Grupy Thimm w 2020 r. "Choć mamy do czynienia z sytuacją ekstremalną, spodziewamy się dalszego wzrostu obrotów", jak mówi Schliep. "Jest to jednak uzależnione zasadniczo od dalszego przebiegu pandemii i związanych z nią ograniczeń. W obliczu obecnej sytuacji zamówień zachowujemy ostrożny optymizm. Do dalszego rozwoju mogą przyczynić się w istotny sposób z dzisiejszej perspektywy także nowe, włączone pod koniec 2019 do grupy lokalizacje. W obszarze biznesowym Thimm pack’n’display spodziewamy się wzrostu sprzedawanych ilości, do czego przyczynią się wszystkie lokalizacje produkcyjne, a zwłaszcza zakłady na rozwijających się rynkach Europy Wschodniej.

Schliep: "Nasze położenie jest korzystne dzięki innowacyjnym, zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju rozwiązaniom opakowaniowym, na które jest wzmożony popyt zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Opakowania z tektury falistej stanowią część obiegu produktów, który przyczynia się w sposób istotny zarówno ekonomicznie, jak i ekologicznie do efektywnej logistyki łańcuchów dostaw. Dobrze, a nawet bardzo dobrze rozwija się obecnie również obszar e-commerce. W 2020 r. skupimy się w ramach Thimm Packaging Systems na integracji nowo włączonych lokalizacji. W obszarze Christiansen Print będziemy kontynuować rozwój druku cyfrowego. Mimo kryzysu wywołanego przez koronawirusa chcemy kontynuować także w 2020 r. inwestycje w dalszy rozwój firmy, w tym częściowo intensywnie w przyszłość poszczególnych zakładów produkcyjnych, aby zmodernizować nasze fabryki i w dalszym ciągu zwiększać moce produkcyjne."

THIMM Geschäftsjahr 2019

O Thimm

Grupa Thimm jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie opakowań i dystrybucji towarów. Portfolio rozwiązań obejmuje opakowania transportowe i handlowe z tektury falistej, wysokiej jakości stojaki handlowe (ekspozytory), systemy opakowaniowe z różnych połączeń materiałowych oraz produkty drukarskie do dalszego przetwarzania przemysłowego. Szeroki zakres usług związanych z opakowaniami wzdłuż całego łańcucha dostaw uzupełnia gamę produktów. Do grona klientów należą renomowane koncerny ze wszystkich gałęzi przemysłu. To założone w 1949 r. przedsiębiorstwo rodzinne obecnie zatrudnia ponad 3500 pracowników w 22 zakładach w Niemczech, Czechach, Rumunii, Polsce, Francji oraz Meksyku i w roku 2019 wygenerowało obroty w wysokości około 623 mln euro.

Materiały prasowe

PDF do pobrania
PDF 185.79 KB
THIMM Geschäftsjahr 2019
JPG - 300 dpi 2.54 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 300 dpi 2.47 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 72 dpi 1.07 MB
Mathias Schliep
JPG - 300 dpi 990.67 KB
Mathias Schliep
JPG - 72 dpi 46.91 KB

Czy masz jakieś pytania dotyczące tej informacji prasowej?

Daniel Drozd

Daniel Drozd
Dyrektor Generalny
+48 327 933 340
daniel.drozd@top-packaging.pl