Fiskální rok 2019

Northeim, 25. května 2020

Investiční aktivity pokračují: Úspěšný hospodářský rok 2019 ve skupině THIMM

Northeim, 25. května 2020: Skupina THIMM uzavřela hospodářský rok 2019 obratem 623 milionů eur (2018: 645 milionů eur). Operativní výsledek EBITDAR se zvýšil z 46,7 milionu eur o 20 procent na 56,1 milionu eur. Investice v celkové výši 34,0 milionu eur plynuly do diverzifikace produktů, do jednotlivých poboček a výrobních technologií. THIMM tak chce podpořit další růst skupiny. Počet zaměstnanců se zvýšil z 3 262 v loňském roce na celkových 3 512 zaměstnanců k 31.12.2019. Mezi nimi je i 121 učňů.

Hospodářský vývoj

Z důvodu nižších prodejních cen zaznamenala skupina THIMM v uplynulém hospodářském roce mírný pokles obratu asi o tři procenta na 623 milionů eur (2018: 645 milionů eur). Mathias Schliep, předseda představenstva skupiny společností THIMM: „Loni se nám podařilo prodej opět zvýšit. Protože jsme snížené ceny za surový papír, který je naší nejdůležitější surovinou pro výrobu vlnité lepenky, přenesli na naše zákazníky, obrat mírně klesl. Kromě toho došlo v důsledku vývoje v automobilovém průmyslu k poklesu prodeje obalů na průmyslové zboží. Náš operativní výsledek EBITDAR se výrazně zvýšil o 20 procent na 56,1 milionu eur. Na konci hospodářského roku 2019 přesahoval poměr vlastního kapitálu skupiny THIMM ve výši 41,0 procenta hodnotu z předchozího roku (37,5 procenta) a zůstává tak na vysoké úrovni. Kromě růstu objemu výroby v závodech na výrobu obalů v Polsku a Rumunsku výrazně rostl v loňském roce i objem výroby v závodu na výrobu vlnité lepenky v bavorském Wolznachu, který byl uveden do provozu v roce 2017. Tyto závody tak rozhodujícím způsobem přispěly k lepšímu výsledku. M. Schliep uvádí: „Situace v oblasti nákladů celého odvětví zůstává ale kvůli silnému nárůstu nákladů na zaměstnance, logistiku a energie v určitých regionech stále náročná.“

Akvizice a investice

V uzavřeném hospodářském roce rozšířila skupina podniků THIMM svou přítomnost na trhu o další tři pobočky. Ve čtvrtém čtvrtletí převzala divize THIMM Packaging Systems poskytovatele řešení z pěnových hmot a technických výlisků ISL Schaumstoff-Technik GmbH ve Viernheimu v jižním Hesensku a dále divizi ISL Verpackungstechnik GmbH v durynské Serbě. „Integrace ISL do skupiny THIMM je významným krokem v rámci naší mezinárodní strategie diverzifikace. Nejen že tak rozšiřujeme naše portfolio v oblasti opakovaně použitelných obalů z různých materiálových kombinací a posilujeme tím naši pozici poskytovatele udržitelných obalových řešení, ale získáváme také dvě vysoce výkonné pobočky v Německu,“ říká Mathias Schliep. Polská Joint Venture TOP Packaging patřící do skupiny THIMM převzala k 1.10.2019 tamního poskytovatele obalů z vlnité lepenky United Packaging SA ve Skarbimierzi nedaleko Vratislavi. „Větší přítomnost v západní části Polska díky této akvizici nám umožňuje ještě lépe zásobovat naše polské a mezinárodní zákazníky a posiluje spolupráci mezi našimi pobočkami v Polsku, České republice a Německu,“ uvedl Schliep.

Společnost THIMM dále investovala do výrobního závodu v rumunském Sibiu. Zde se jednalo zejména o instalaci nového, velmi moderního zvlňovacího zařízení. Stroj byl uveden do provozu v půli dubna 2019 a ztrojnásobil kapacitu pro výrobu vlnité lepenky. Dalším klíčovým bodem investic byla modernizace technické infrastruktury v celé skupině. Celkový objem investic na rozšíření stávajících poboček a výrobních technologií a na diverzifikaci produktů a expanzi byl ve výši 34,0 milionu eur.

Aktuální situace

Mathias Schliep: „Rozšíření koronavirové pandemie do Evropy a Německa na začátku roku výrazně mění ekonomický rámec, na kterém bylo založeno naše plánování pro rok 2020. Na celém světě se pro druhé čtvrtletí 2020 očekává výrazný hospodářský pokles. Dopady pandemie na skupinu THIMM jsou velmi rozdílné. V současné době zaznamenáváme rostoucí poptávku po obalech pro spotřební zboží denní potřeby, zatímco poptávka po obalech v automobilovém a průmyslovém zboží mezitím částečně výrazně poklesla. Celkově tato krize ukazuje, jak důležité jsou obaly pro zachování dodavatelského řetězce a pro dodávky potravin a farmaceutických výrobků a lékařských technologií. Obaly jsou nedílnou součástí zajištění zásobování obyvatelstva.“

Výhled

I přes rozšíření koronavirové pandemie do Evropy v průběhu prvního čtvrtletí vstoupila skupina společností THIMM do roku 2020 dobře. „Navzdory této extrémní situaci očekáváme další růst obratu,“ uvedl Schliep. „Do značné míry to však záleží na dalším průběhu koronavirové pandemie a s tím souvisejících omezeních. V současné době jsme vzhledem k aktuální situaci zakázek s opatrností  optimističtí.“ Z dnešního pohledu k dalšímu rozvoji významně přispějí nové pobočky, které se staly součástí skupiny na konci roku 2019. V divizi THIMM pack’n’display se očekává nárůst objemu prodeje, ke kterému přispějí svým dílem všechny výrobní závody, ale zejména pobočky na rostoucím východoevropském trhu.

M. Schliep uvádí: „S inovativními, udržitelnými obalovými řešeními, po kterých je vyšší poptávka zejména z potravinářského průmyslu, máme dobrou pozici. Obaly z vlnité lepenky jsou součástí výrobního cyklu, který významně přispívá k efektivní logistice dodavatelského řetězce, a to jak ekonomicky, tak ekologicky. I oblast e-commerce se v současné době vyvíjí velmi dobře. V roce 2020 se v divizi THIMM Packaging Systems zaměříme na integraci nově získaných poboček, v divizi Christiansen Print budeme pokračovat v rozšiřování digitálního tisku. Navzdory koronavirové krizi budeme i v roce 2020 pokračovat v investicích do dalšího rozvoje naší společnosti a do každého jednotlivého závodu, abychom naše pobočky dále modernizovali a rozšířili kapacitu.

THIMM Geschäftsjahr 2019

O společnosti THIMM

Skupina THIMM je lídrem v poskytování řešení pro balení a distribuci zboží. Portfolio firmy zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, POS & POP produkty, kvalitní prodejní stojany (displeje), obalové systémy z různých materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Spektrum nabídky doplňuje široká paleta služeb spojených s balením v rámci celého dodavatelského řetězce. K okruhu zákazníků patří známé koncerny vyrábějící značkové zboží napříč všemi obory. Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává více než 3 500 zaměstnanců ve 22 závodech v Německu, Česku, Rumunsku, Polsku, Francii a Mexiku a v roce 2019 dosáhl ročního obratu přes 623 milionů eur.

Tiskové materiály

Stáhnout PDF
PDF 224.32 KB
THIMM Geschäftsjahr 2019
JPG - 300 dpi 2.54 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 300 dpi 2.47 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 72 dpi 1.07 MB
Mathias Schliep
JPG - 300 dpi 5.44 MB
Mathias Schliep
JPG - 72 dpi 46.91 KB

Máte nějaké dotazy k této tiskové zprávě?

Kateřina Pořízová

Kateřina Pořízová
Support Sales & Marketing
+420 773 001 724
katerina.porizova@thimm.cz