Rok podatkowy 2021

Northeim, 31 marca 2022 r.

Thimm przygotowuje się do kolejnego etapu rozwoju i ogłasza szeroko zakrojony program inwestycyjny

  • Obrót w 2021 roku wzrósł o 15 procent, do prawie 700 milionów euro

  • Koncentracja na produktach konsumpcyjnych: Thimm planuje zainwestować 400 milionów euro w ciągu najbliższych pięciu lat

  • Zmiana kierownictwa: Stery przejmuje kolejne pokolenie przedsiębiorców rodzinnych

Grupa Thimm, pomimo wyzwań związanych z koronawirusem, zakończyła rok obrotowy 2021 z bardzo solidnym wynikiem: obroty wyraźnie wzrosły z 605 do 698 milionów euro. Wynik operacyjny EBITDAR przed nadzwyczajnymi wydatkami wyniósł 51,3 mln euro (2020: 56,7 mln euro). Liczba pracowników wzrosła do 3626, w tym 118 stażystów. Mathias Schliep, prezes zarządu Grupy Thimm: „Dzięki dalekowzrocznemu działaniu udało nam się zminimalizować negatywny wpływ pandemii koronawirusa na ekonomiczny sukces całej Grupy Thimm”.

Zakłady opakowaniowe jednostki biznesowej Thimm pack'n'display również odnotowały duży wzrost sprzedaży w 2021 roku, między innymi ze względu na utrzymujący się wysoki popyt wśród konsumentów w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Było to szczególnie widoczne w przypadku opakowań na szybkozbywalne dobra konsumpcyjne (FMCG) oraz opakowań wysyłkowych dla handlu elektronicznego. Grupa Thimm konsekwentnie – pomimo trudnego otoczenia rynkowego i ograniczonej dostępności – zapewniała dostawy potrzebnego do tego celu papieru. Podstawą tego były i są długoterminowe umowy i trwałe relacje z dostawcami. Zysk EBITDAR wyniósł 7,3%, co oznacza nieznaczny spadek (2020: 8,9%). Drastyczne podwyżki cen najważniejszego surowca – papieru – w połączeniu z równie gwałtownym wzrostem cen energii i usług logistycznych spowodowały ogromną presję kosztową, którą tylko częściowo można było przenieść na klientów.

Segment działalności Christiansen Print znacznie poprawił swoje wyniki w 2021 roku. Do osiągnięcia tego wyniku przyczynił się – dzięki konsekwentnej realizacji strategii digitalizacji Grupy Thimm – przede wszystkim druk cyfrowy. Podwojenie wielkości sprzedaży i związane z tym uruchomienie ciągłej produkcji w systemie trójzmianowym stworzyło podstawy do dalszego rozwoju.

Thimm Packaging Systems specjalizuje się w wielomateriałowych systemach opakowaniowych dla dóbr przemysłowych. Kupione w 2019 roku zakłady w Serbie (Turyngia) i Viernheim (Hesja) zostały w pełni zintegrowane. Reorganizacja rozpoczęta w poprzednich latach została zakończona. „Dzięki temu mogliśmy znacznie rozszerzyć naszą ofertę”, wyjaśnia Mathias Schliep. „Dzięki kompleksowej wiedzy na temat rozwiązań w dziedzinie wielomateriałowych opakowań systemowych oraz wielokrotnego użytku, jesteśmy dobrze przygotowani i cieszymy się uznaniem naszych klientów”.

Firma Thimm planuje obszerny program inwestycyjny o wartości 400 milionów euro

W ramach długoterminowej strategii rozwoju, w roku 2022 Grupa Thimm dokona reorganizacji swojej struktury i personelu. W związku z utrzymującym się wysokim zapotrzebowaniem na innowacyjne i zrównoważone rozwiązania opakowaniowe, zwłaszcza na rozwijających się rynkach FMCG i e-commerce, firma w coraz większym stopniu koncentruje się na branży dóbr konsumpcyjnych. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na opakowania transportowe, ale przede wszystkim także na opakowania handlowe, firma Thimm realizuje szeroko zakrojony program inwestycyjny. W związku z tym w ciągu najbliższych kilku lat planowana jest inwestycja 400 mln euro w automatyzację, modernizację i rozbudowę wszystkich zakładów w kraju i za granicą. Ponadto firma konsekwentnie kontynuuje proces cyfryzacji swojej działalności. Z jednej strony Thimm zwiększa dostępność i wydajność swoich maszyn oraz optymalizuje procesy wewnętrzne; z drugiej zaś – dzięki autonomicznym procesom – jeszcze ściślej współpracuje z klientami i dostawcami. Dzięki tym działaniom możliwe jest uzyskanie jak najkrótszych terminów dostaw i realizowanie zamówień najmniejszych ilości towaru. Mathias Schliep: „Do 2030 roku chcemy jeszcze raz podwoić sprzedaż. Aby to osiągnąć, będziemy bardziej zaangażowani na poziomie lokalnym i regionalnym w Europie”.

W sektorze dóbr przemysłowych konieczne są inne struktury produkcyjne i dystrybucyjne. W ostatnich latach wymagania rynku szybko i trwale się zmieniły, szczególnie w globalnie funkcjonującym sektorze motoryzacyjnym. Aby móc się tu dalej rozwijać, segment ten musi się dostosować i działać w przyszłości niezależnie od aktywności firmy Thimm w branży dóbr konsumpcyjnych. Dlatego w przyszłości firma Thimm będzie rozwijać segment dóbr przemysłowych oddzielnie i również tutaj otworzy się na partnerstwa i współpracę.

Zmiana kierownictwa: Stery przejmuje kolejne pokolenie przedsiębiorców rodzinnych

Dzięki nowemu ukierunkowaniu strategicznemu Grupa Thimm reorganizuje również kadrę kierowniczą. Mathias Schliep zgodnie z planem, z chwilą ukończenia 60. roku życia, przekaże 1 lipca 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu Grupy Thimm Korneliusowi Thimmowi (45 lat). W ciągu 23 lat jego owocnej pracy u steru Grupy Thimm, firma silnie się rozwinęła jako niezależne przedsiębiorstwo rodzinne, otworzyła nowe rynki zbytu i stała się wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie opakowań i dystrybucji towarów w Europie. Mathias Schliep będzie nadal doradzać i aktywnie towarzyszyć Grupie Thimm w ramach swojej funkcji w Radzie Dyrektorów. Kornelius Thimm przez ostatnie pięć lat pracował u boku Mathiasa Schliepa i będzie zarządzał Grupą Thimm jako CEO wraz z Holgerem Dunkerem (CFO).

Wyzwania pozostają poważne

Przyszłe wyzwania dla przedsiębiorstwa są ogromne: Z powodu wojny na Ukrainie koszty energii, surowców, transportu i logistyki będą nadal znacząco rosły. Konkretne prognozy na ten rok nie są obecnie możliwe. „Nasza firma jest jednak dobrze przygotowana”, mówi Kornelius Thimm. „Elastyczność zawsze była naszą mocną stroną. Będziemy wykorzystywać nadarzające się okazje do wykorzystania nowego potencjału. Opakowania z tektury falistej są i pozostaną istotne dla utrzymania łańcucha dostaw, nie tylko dla przemysłu spożywczego. Zapotrzebowanie na nie stale rośnie”.

O Thimm

Grupa Thimm jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie opakowań i dystrybucji towarów. Portfolio rozwiązań obejmuje opakowania transportowe i handlowe z tektury falistej, wysokiej jakości stojaki handlowe (ekspozytory), systemy opakowaniowe z różnych kompozytów materiałowych oraz produkty drukarskie do dalszego przetwarzania przemysłowego. Dzięki innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom Thimm pomaga swoim klientom wyróżnić się i zindywidualizować na rynku. W tym celu rodzinne przedsiębiorstwo przewiduje i rozwiązuje wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w swojej Wizji Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dewizą Grupy Thimm jest oferowanie klientom zawsze najlepszego rozwiązania. To silne ukierunkowanie na klienta jest siłą napędową innowacyjności i pionierskiego ducha firmy. W tym celu konsekwentnie inwestujemy w rozszerzenie naszej obecności na rynku oraz w przyszłościowe technologie. Założona w 1949 roku firma rodzinna zatrudnia obecnie ponad 3600 pracowników w 21 lokalizacjach w Niemczech, Francji, Polsce, Rumunii i Czechach, a jej roczny obrót w 2021 roku wyniósł około 698 mln euro.

PDF do pobrania
PDF 121.69 KB
JPG - 72 dpi 707.90 KB
JPG - 300 dpi 946.54 KB

Mają Państwo pytania lub potrzebują więcej informacji?

Daniel Drozd

Daniel Drozd
Dyrektor Generalny
+48 327 933 340
daniel.drozd@top-packaging.pl