Fiskální rok 2021

Northeim, 31. března 2022

Společnost Thimm se připravuje na další fázi růstu a oznamuje rozsáhlý investiční program

  • Obrat v roce 2021 vzrostl o 15 % na téměř 700 milionů eur

  • Zaměření na spotřební zboží: společnost THIMM plánuje v příštích pěti letech investice ve výši 400 milionů eur

  • Změna ve vedení: nastupuje nová generace majitelů rodinné firmy

Northeim, 11. dubna 2022 – I přes problémy způsobené koronavirovou pandemií uzavřela skupina THIMM hospodářský rok 2021 s velmi solidním výsledkem: obrat výrazně vzrostl z 605 na 698 milionů eur. Operativní výsledek EBITDAR před mimořádnými vlivy činil 51,3 milionu eur (2020: 56,7 milionu eur). Počet zaměstnanců se zvýšil na celkových 3 626, z toho 118 učňů. Mathias Schliep, předseda představenstva skupiny THIMM: „Prozíravým jednáním se nám podařilo minimalizovat negativní dopad koronavirové pandemie na hospodářský úspěch celé skupiny THIMM.“

Obalové závody obchodní divize THIMM pack'n'display zaznamenaly v roce 2021 silný celkový nárůst prodeje, mimo jiné díky pokračující vysoké spotřebitelské poptávce během probíhající koronavirové pandemie. To se projevilo především u obalů na rychloobrátkové zboží (‚Fast Moving Consumer Goods‘, FMCG) a u zasilatelských obalů pro e-commerce. Dodávky potřebného papíru dokázala skupina THIMM spolehlivě zajistit i v náročném tržním prostředí a při omezené dostupnosti, a to zejména díky dlouhodobým smlouvám a spolehlivým vztahům s dodavateli. Výnos EBITDAR činil 7,3 procenta, což znamená mírný pokles (2020: 8,9 procent). Drastický nárůst cen nejdůležitější suroviny, papíru, ve spojení se stejně prudkým nárůstem cen energií a logistiky vytvořil obrovský tlak na náklady, který bylo možné přenést na zákazníky jen částečně.

Obchodní divize Christiansen Print dokázala svůj hospodářský výsledek v roce 2021 výrazně zlepšit. K výsledku přispěl zejména digitální tisk díky důsledné realizaci strategie digitalizace skupiny THIMM. Zdvojnásobením objemu odbytu a s tím souvisejícím zavedením nepřetržité třísměnné výroby byl položen základ pro další růst.

Společnost THIMM Packaging Systems se specializuje na obalové systémy z multimateriálů pro průmyslové zboží. Pobočky Serba (Durynsko) a Viernheim (Hessensko) získané v roce 2019 byly plně integrovány. Byla dokončena reorganizace zahájená v předchozích letech. „Podařilo se nám tak výrazně rozšířit naše portfolio,“ říká Mathias Schliep. „V oblasti systémových a vícecestných obalů z multimateriálů máme rozsáhlé kompetence řešení a jsme uznávaným partnerem našich zákazníků.“

Společnost THIMM plánuje rozsáhlý investiční program ve výši 400 milionů eur

V rámci rozvoje dlouhodobé strategie dojde v průběhu roku 2022 k reorganizaci skupiny THIMM z hlediska struktury a personálu. Vzhledem k trvale vysoké poptávce po inovativních a udržitelných obalových řešeních, zejména na rostoucích trzích rychloobrátkového zboží a e-commerce, se společnost bude intenzivněji zaměřovat na průmysl spotřebního zboží. S cílem uspokojit rostoucí poptávku po přepravních, ale především také po prodejních obalech, připravuje společnost THIMM rozsáhlý investiční program. V příštích letech by se tak mělo do automatizace, modernizace a výstavby všech poboček v tuzemsku i zahraničí investovat 400 milionů eur. Kromě toho podnik důsledně podporuje digitalizaci obchodu. Společnost THIMM na jedné straně zvyšuje dostupnost a kapacitu svých strojů a optimalizuje interní procesy, na druhé straně ještě těsněji propojuje své zákazníky a dodavatele prostřednictvím autonomních procesů. Díky těmto opatřením lze dosáhnout co nejkratších dodacích lhůt a také realizovat co nejmenší objednací množství. Mathias Schliep: „Do roku 2030 chceme náš obrat ještě zdvojnásobit. Abychom toho dosáhli, budeme se více angažovat na místní a regionální úrovni v Evropě.“

V oblasti průmyslového zboží je nutné jiné uspořádání výroby a jiná distribuce. Požadavky trhu se v posledních letech rychle a trvale mění, a to zejména v globálním automobilovém průmyslu. Abychom zde mohli dále růst, musí se tato oblast přizpůsobit a v budoucnu jednat nezávisle na aktivitách společnosti THIMM v oblasti spotřebního zboží. Z tohoto důvodu bude společnost THIMM i v budoucnu samostatně rozvíjet odvětví průmyslového zboží a zároveň se zde otevře partnerství a spolupráci.

Změna ve vedení: nastupuje nová generace majitelů rodinné firmy

S novým strategickým zaměřením bude skupina THIMM také restrukturalizovat svůj vedoucí tým. Mathias Schliep po svých 60. narozeninách plánovaně předá svůj post CEO skupiny THIMM k 1. červenci 2022 Korneliu Thimmovi (45). Za 23 let jeho úspěšného působení v čele skupiny THIMM se společnost jako nezávislý rodinný podnik silně rozrostla, rozvinula nové prodejní trhy a stala se předním poskytovatelem řešení pro balení a distribuci zboží v Evropě. Mathias Schliep bude ve své funkci člena představenstva i nadále poskytovat ve skupině THIMM poradenství a bude ji aktivně doprovázet. Kornelius Thimm pracoval v posledních pěti letech po boku Mathiase Schliepa a povede skupinu THIMM jako CEO společně s Holgerem Dunkerem (CFO).

Výzvy zůstávají velké

Budoucí výzvy pro společnost jsou velké: V důsledku války na Ukrajině budou náklady na energie, suroviny, nákladní dopravu a logistiku nadále výrazně růst. Konkrétní prognóza pro letošní rok není v současné době možná. „Naše společnost má však dobrou pozici,“ říká Kornelius Thimm. „Flexibilita byla vždy naší silnou stránkou. Využijeme příležitosti ke zvýšení potenciálů. Obaly z vlnité lepenky jsou a budou důležité pro zachování dodavatelských řetězců, a to nejen pro potravinářský průmysl. Poptávka se neustále zvyšuje.“

O společnosti THIMM

Společnost THIMM Group je vedoucím poskytovatelem řešení pro obaly a distribuci zboží. Portfolio řešení zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje), obalové systémy z materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Inovativními a udržitelnými řešeními pomáhá společnost THIMM svým zákazníkům se na trhu odlišit a individualizovat. Rodinný podnik ve své Vizi udržitelnosti 2030 předvídá ekonomické, ekologické a sociální výzvy a řeší je. Skupina THIMM si dává za cíl nabízet zákazníkům vždy to nejlepší řešení. Tato silná orientace na zákazníka je hnacím motorem inovační síly a průkopnického ducha společnosti. Za tímto účelem důsledně investuje do rozvoje přítomnosti na trhu a do průkopnických technologií. Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává v současné době více než 3 600 zaměstnanců v 21 závodech v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku a Česku a v roce 2021 dosáhl ročního obratu přes 698 milionů eur.

Stáhnout PDF
PDF 243.39 KB
JPG - 72 dpi 707.90 KB
JPG - 300 dpi 10.22 MB

Máte dotazy nebo potřebujete další informace?

Kateřina Pořízová

Kateřina Pořízová
Support Sales & Marketing
+420 773 001 724
katerina.porizova@thimm.cz