Dobre wyniki operacyjne i strategiczne Grupy Thimm w 2018 roku

Northeim, 13 maja 2019 r.

Northeim, 13 maja 2019 r.: Grupa Thimm zakończyła rok obrotowy 2018 obrotem 645 mln euro. Oznacza to wzrost o 7,4%. Wynik operacyjny EBITDAR – 46,7 milionów euro, był wyższy niż w poprzednim roku (2017: 40,5 milionów euro). Dodatkowo dokonano inwestycji w kwocie 15,9 milionów euro na rozbudowę zakładów firmy i nowe technologie produkcyjne. Na koniec 2018 roku Grupa Thimm zatrudniała w 19 lokalizacjach łącznie 3262 pracowników, w tym 123 stażystów.

Rok obrotowy 2018

Rozwój ekonomiczny zgodny z dynamiką koniunktury w branży

Grupa Thimm zakończyła rok obrotowy 2018, osiągając znaczny wzrost obrotów o 7,4 procent do poziomu 645 milionów euro (poprzedni rok: 601 milionów euro). Mathias Schliep, prezes zarządu Grupy Thimm: „Nasz obrót był zgodny z ogólnym poziomem koniunktury w branży tektury falistej i kontynuował pozytywny trend, ale nie do końca spełnił nasze oczekiwania. Może to wynikać z wciąż trudnej sytuacji kosztowej w branży tektury falistej. W czwartym kwartale 2018 roku nastąpił niewielki spadek cen papieru surowego na tekturę falistą, ale w skali całego roku były one wyższe o 19,3 procent niż w 2017 roku. Ponadto, w zakończonym roku obrotowym wzrosły koszty pracy, energii i logistyki. Te zjawiska spowodowały spadek dochodów w całej branży. Nasz wynik operacyjny EBITDAR wyniósł 46,7 milionów euro, co oznacza wzrost o 15,3 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Udział kapitału własnego wyniósł 37,5% i wciąż jest bardzo korzystny. Do osiągnięcia pozytywnego wyniku szczególnie przyczynił się obszar Thimm Packaging Systems oraz ponadprzeciętny wzrost wielkości produkcji w naszych fabrykach opakowań w Polsce i Rumunii. Do wzrostu wyniku znacznie przyczynia się także niezwykle stroma krzywa wzrostu naszego bawarskiego zakładu w Wolnzach, wybudowanego w 2017 roku.”

W zakończonym roku obrotowym Grupa Thimm kontynuowała inwestycje w rozbudowę poszczególnych zakładów i nowe technologie produkcyjne. Rozbudowano hale w trzech lokalizacjach, aby umożliwić dalszy wzrost. W Tychach w Polsce i w czeskich Všetatach zainwestowano w maszyny przetwórcze w celu pozszerzenia asortymentu o uszlachetnione opakowania. Kolejny etap rozbudowy rozpoczął się w rumuńskim Sibiu od zamówienia nowej instalacji do produkcji tektury falistej, uruchomionej w kwietniu 2019 roku. Wraz z wieloma innymi projektami inwestycyjnymi wartość całkowita całorocznych inwestycji wyniosła 15,9 milionów euro.

Ustalono zakres inwestycji i strategiczne kierunki

Od zainwestowania w przyszłościową technologię druku cyfrowego w zakładzie w Ilsenburgu (w 2017 roku) w całym 2018 roku obserwowano rosnący popyt na opakowania i ekspozytory z nadrukiem cyfrowym. „Coraz więcej producentów markowych artykułów i marek własnych wykazuje zainteresowanie drukiem cyfrowym. Po wielu zamówieniach początkowych nasi klienci byli zachwyceni elastycznością i bardzo innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak na przykład niewidoczne kody danych. Aby wypełniać wciąż rosnący w pierwszych miesiącach 2019 roku popyt, konieczne jest długoterminowe uruchomienie dodatkowych mocy w zakresie druku. Potwierdza to zasadność naszej inwestycji w instalację cyfrowego druku zwojowego.” – mówi Mathias Schliep

Także strategiczne przejście na cyfrowe modele biznesu rozwinęło się od założenia pierwszego startupu E-Commerce Grupy Thimm w marcu 2018 roku. Oprócz początkowego portfolio produktów w postaci standaryzowanych opakowań z tektury falistej i zapewniających wartość dodaną akcesoriów sklep internetowy www.kartonara.de oferuje obecnie pudełka na ubrania oraz kartony przeprowadzkowe i archiwizacyjne najnowszej generacji. „Dzięki konsekwentnej rozbudowie naszego asortymentu dostępnego online zgodnie z wymogami rynku już w listopadzie 2018 roku udało nam się osiągnąć kamień milowy wyznaczony dla naszego startupu na trzeci kwartał 2019 roku” - mówi Schliep o udanym uruchomieniu pierwszego startupu E-Commerce w 70-letniej historii firmy Thimm.

Liczne nagrody dla Grupy Thimm

Rok podatkowy 2018 zaznaczył się także 16 nagrodami uzyskanymi w konkursach branżowych. Oprócz konkursów krajowych, takich jak Deutschen Verpackungspreis czy czeski Obal Roku, firma Thimm została także wyróżniona za dwa najlepsze na świecie opakowania nagrodą World Star Award. Schliep dodaje: „Te liczne nagrody dla opakowań i ekspozytorów podkreślają naszą innowacyjność w branży. Są one motywacją dla naszych pracowników i potwierdzają, że oferujemy naszym klientom zawsze najlepsze rozwiązania. Nasze innowacje są często alternatywą dla opakowań z tworzyw sztucznych. Pomaga to naszym klientom w udoskonalaniu swojego profilu zrównoważonego rozwoju. Tektura falista coraz bardziej umacnia swoją pozycję jako przyjazne dla środowiska rozwiązanie w zakresie opakowań, gdyż doskonale nadaje się do recyklingu i otwiera możliwości dla całej branży tektury falistej.”

Kolejne wyróżnienie krajowe i tytuł „Najlepszego pracodawcy” po raz szósty z rzędu otrzymał zakład produkcji opakowań we Všetatach. Na koniec roku sprawozdawczego Grupa THIMM zatrudniała 3262 pracowników w 19 lokalizacjach. Oznacza to wzrost o 7,5 procent w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost zatrudnienia miał miejsce przede wszystkim w sektorach Christiansen Print i Thimm Packaging Systems, gdzie szczególnie wzrósł udział leasingu pracowniczego w całkowitym zatrudnieniu. Ponadto w niemieckich zakładach przyuczano 123 stażystów i studentów zaocznych.

Perspektywy: Inwestycja, prognozy i fuzje marek jako nowe możliwości dla Grupy Thimm

Grupa THIMM planuje na 2019 roku inwestycje w kwocie 37 milionów euro. Inwestycje te koncentrują się na rozbudowie zakładów produkcji opakowań przez powiększanie budynków i zwiększanie mocy przerobowych maszyn. Kolejnym ważnym obszarem inwestycji jest modernizacja infrastruktury technicznej.

Opierając się na realnych prognozach gospodarczych związanych z wydarzeniami na rynku międzynarodowym, takimi jak Brexit czy rosnące bariery w handlu, Grupa Thimm planuje wzrost obrotów w bieżącym roku podatkowym. Schliep: „Planujemy znacznie poprawić wynik grupy Thimm dzięki wysokodochodowemu sektorowi opakowań i ekspozytorów, osiągając wzrost przekraczający prognozę dla całego rynku. Spodziewamy się wzrostu wolumenu w naszych zakładach na terenie Niemiec, Polski i Rumunii. Pozytywny wpływ na nasz wynik będą także wywierać możliwości w zakresie technologii druku cyfrowego, który może być stosowany do opakowań i ekspozytorów. Fundamentem pod taki rozwój sytuacji jest dokonana przez nas w kwietniu 2019 roku fuzja marek z dwóch rozwiniętych obszarów biznesowych w jedną markę Thimm pack’n’display i wynikające z tego synergie.”

O Thimm

Grupa Thimm jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie opakowań i dystrybucji towarów. Portfolio rozwiązań obejmuje opakowania transportowe i handlowe z tektury falistej, wysokiej jakości stojaki handlowe (ekspozytory), systemy opakowaniowe z różnych połączeń materiałowych oraz produkty drukarskie do dalszego przetwarzania przemysłowego. Szeroki zakres usług związanych z opakowaniami wzdłuż całego łańcucha dostaw uzupełnia gamę produktów. Do grona klientów należą renomowane koncerny ze wszystkich gałęzi przemysłu. To założone w 1949 roku przedsiębiorstwo rodzinne obecnie zatrudnia ponad 3200 pracowników w 19 zakładach w Niemczech, Czechach, Rumunii, Polsce, Francji i Meksyku oraz generuje roczne obroty w wysokości około 645 milionów euro.

Mathias Schliep

Materiały prasowe

PDF do pobrania
PDF 303.56 KB
Rok obrotowy 2018
JPG - 72 dpi 279.40 KB
Rok obrotowy 2018
JPG - 300 dpi 1.39 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 72 dpi 1.07 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 300 dpi 1.39 MB
Mathias Schliep
JPG - 72 dpi 231.15 KB
Mathias Schliep
JPG - 300 dpi 754.55 KB

Czy masz jakieś pytania dotyczące tej informacji prasowej?

Daniel Drozd

Daniel Drozd
Dyrektor Generalny
+48 327 933 340
daniel.drozd@top-packaging.pl