Skupina THIMM dosáhla v hospodářském roce 2018 dobrých provozních a strategických výsledků

Northeim, 13. května 2019

Northeim, 13. května 2019: Skupina THIMM uzavřela hospodářský rok 2018 s obratem ve výši 645 milionů eur. To odpovídá růstu 7,4 procenta. Hospodářský výsledek EBITDAR ve výši 46,7 milionu eur překročil výsledek z předchozího roku (2017: 40,5 milionu eur). Kromě toho do výstavby závodů a do nových výrobních technologií proudily investice ve výši 15,9 milionů eur. Ke konci roku 2018 zaměstnávala společnost THIMM v 19 závodech celkem 3 262 zaměstnanců, z toho 123 učňů.

Finanční rok 2018

Hospodářský vývoj podle hospodářské dynamiky odvětví

Skupině THIMM se v roce 2018 podařilo dosáhnout solidního růstu díky zvýšení obratu o 7,4 procenta na 645 milionů eur (předchozí rok: 601 milionů eur). Mathias Schliep, předseda představenstva skupiny THIMM: „Náš obrat se na obecné ekonomické úrovni oboru vlnité lepenky vyvíjel nadále pozitivně, nicméně zůstal těsně pod našim očekáváním. To je zapříčiněno trvale složitou situací v oblasti nákladů, jež v odvětví výroby a zpracování vlnité lepenky panuje. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 ceny surového papíru pro výrobu vlnité lepenky lehce klesly, přesto byly v průměrném vývoji na konci roku o 19,3 procenta vyšší než v roce 2017. Kromě toho ve uplynulém hospodářském roce stouply náklady na pracovníky, energie a logistiku. Tento vývoj měl v celém odvětví za následek napjatý výsledek hospodaření. Náš hospodářský výsledek EBITDAR činil 46,7 milionu eur a odpovídá růstu 15,3 procent oproti minulému roku. Naše kvóta vlastního kapitálu byla svou výší 37,5 procenta nadále na solidní úrovni. Náš výsledek byl pozitivně ovlivněn zejména divizí THIMM Packaging Systems a také nadprůměrným růstem objemu výroby v našich závodech na výrobu obalů v Polsku a Rumunsku. K nárůstu hospodářského výsledku významně přispěla také prudká náběhová křivka v našem závodě v bavorském městě Wolnzach, do jehož novostavby jsme investovali v roce 2017.“

V uplynulém hospodářském roce skupina THIMM dál investovala do výstavby závodů a nových výrobních technologií. Ve třech závodech došlo k rozšíření hal, což umožňuje další růst. V polském závodě Tychy a v českých Všetatech jsme investovali do zpracovatelských strojů, abychom rozšířili obchod s ušlechtilými obaly. V rumunském Sibiu začala další fáze rozšíření našeho závodu objednáním nového zvlňovacího stroje, který byl uveden do provozu v dubnu 2019. Společně s řadou dalších investičních projektů činil objem investic za celý rok 15,9 milion eur.

Investice a strategické směry se prosadily

Od investice do průkopnické technologie digitálního tisku v závodě Ilsenburg (2017) se v roce 2018 neustále silně zvyšovala poptávka po obalech a displejích s digitálním potiskem. M. Schliep uvádí: „O digitální potisk má zájem stále více výrobců značkového zboží a soukromých značek. Po mnoha prvních zakázkách se ukázalo, že naši zákazníci jsou nadšení flexibilitou a velmi inovativními řešeními, jako jsou například neviditelné datové kódy. Aby bylo možné dostát prudce rostoucí poptávce v prvních měsících roku 2019, je nutné dlouhodobě budovat na trhu další tiskové kapacity. Celkově se tím potvrzuje správnost naší investice do nové technologie digitálního tisku.“

Strategické zaměření skupiny THIMM na digitální obchodní modely se od založení prvního startupu v oblasti e-commerce také dále úspěšně vyvíjelo. Vedle počátečního sortimentu zahrnujícího standardizované obaly z vlnité lepenky a příslušenství s přidanou hodnotou nabízí dnes internetový obchod www.kartonara.de boxy na šaty a novou generaci krabic na stěhování a archivaci. „Neustálé rozšiřování našeho internetového sortimentu podle požadavků trhu nám umožnilo dosáhnout už v listopadu 2018 našeho milníku, který jsme si u startupu stanovili pro třetí čtvrtletí roku 2019,“ uvádí M. Schliep k úspěšnému spuštění prvního startupu v oblasti e-commerce v sedmdesátileté historii společnosti THIMM.

Četná ocenění pro skupinu THIMM

Hospodářský rok 2018 se vyznačoval také 16 oceněními, která jsme získali v odborných soutěžích. Kromě soutěží v jednotlivých zemích, jako je například Německá cena za obal (Deutscher Verpackungspreis) nebo česká soutěž Obal roku, získala společnost THIMM cenu WorldStar Award za dva nejlepší obaly na světě. M. Schliep k tomu dodává: „Tolik ocenění našich obalů a displejů dokládá naši sílu inovace. Pro naše zaměstnance jsou motivací a zároveň ujištěním, že našim zákazníkům musíme stále nabízet ta nejlepší řešení. Naše inovace často představují udržitelnou alternativu k plastovým obalům. To našim zákazníkům pomáhá zlepšovat svůj profil udržitelnosti. Vlnitá lepenka se aktuálně stále více prosazuje jako ekologické obalové řešení s vynikajícími recyklačními vlastnostmi a otevírá nové možnosti pro celé odvětví vlnité lepenky.“

Další národní ocenění získal už po šesté za sebou závod v českých Všetatech jako „Nejlepší zaměstnavatel regionu“. Skupina THIMM zaměstnávala na konci uplynulého roku celkem 3 262 pracovníků v 19 závodech po celém světě. To je nárůst 7,5 procent oproti předchozímu roku. Tato pracovní místa vznikla především v divizi Christiansen Print a THIMM Packaging Systems, kde byli do stálého pracovního poměru zařazeni zejména dočasní pracovníci. Mimoto v německých závodech ukončilo vzdělávání 123 učňů a účastníků duálního studia.

Výhled: Investice, prognózy a sloučení značek otevírají nové možnosti pro skupinu THIMM

Skupina THIM plánuje v roce 2019 investice v rozsahu 37 milionů eur. Většina těchto investic se soustředí na rozvoj závodů na výrobu obalů spočívajícím v rozšíření budov a strojních kapacit. Další jádro investic bude tvořit modernizace technické infrastruktury.

Na základě opatrných hospodářských prognóz s ohledem na mezinárodní vývoj, jako je například brexit nebo rostoucí obchodní bariéry, plánuje skupina THIMM pro probíhající hospodářský rok růst obratu. M. Schliep uvádí: „Plánujeme, že díky vysoce výnosnému obchodu v oblasti obalů a displejů podstatně zlepšíme výsledek skupiny THIMM, a že tak svým růstem překonáme prognózy trhu. V závodech v Německu, Polsku a Rumunsku očekáváme nárůst objemu výroby. Na náš výsledek budou mít navíc pozitivní vliv možnosti technologie digitálního tisku, které lze využít jak u obalů, tak i u displejů. Základ pro to jsme položili v dubnu 2019 fúzí našich dvou divizí, jejímž výsledkem je nová značka THIMM pack’n’display, a z toho vyplývající synergie.“

O společnosti THIMM

Skupina THIMM je vedoucím poskytovatelem řešení pro balení a distribuci zboží. Portfolio zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje), obalové systémy z různých materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Spektrum nabídky doplňuje široká paleta služeb týkající se obalového segmentu v rámci dodavatelského řetězce. K okruhu zákazníků skupiny THIMM patří známé koncerny vyrábějící značkové zboží napříč všemi obory. Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává více než 3 200 zaměstnanců v 19 závodech v Německu, Česku, Rumunsku, Polsku, Francii a Mexiku a dosahuje ročního obratu přes 645 milionů eur.

Mathias Schliep

Tiskové materiály

Stáhnout PDF
PDF 226.78 KB
Finanční rok 2018
JPG - 72 dpi 270.27 KB
Finanční rok 2018
JPG - 300 dpi 1.33 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 72 dpi 1.07 MB
Unternehmenszentrale in Northeim
JPG - 300 dpi 2.47 MB
Mathias Schliep
JPG - 72 dpi 231.15 KB
Mathias Schliep
JPG - 300 dpi 754.55 KB

Máte nějaké dotazy k této tiskové zprávě?

Kateřina Pořízová

Kateřina Pořízová
Support Sales & Marketing
+420 773 001 724
katerina.porizova@thimm.cz