Zaměření na zákazníky v polském závodě

Tychy, 20.02.2024

Společnost Thimm zvyšuje efektivitu a kapacitu díky milionovým investicím

Tychy, 20. února 2024 – Společnost Thimm pokračuje v rozšiřování svých závodů v polském městě Tychy a investuje 10 milionů eur: instalace inovativního stroje na další zpracování a rozšíření prostor výstavbou haly představují významný pokrok ve výrobní kapacitě závodu.

S celkovým objemem investic ve výši 10 milionů eur byl závod v roce 2023 výrazně rozšířen. „Tímto investičním programem sledujeme cíl rozšířit výrobní kapacity v rámci celé skupiny. Zaměřujeme se přitom jednoznačně na požadavky našich zákazníků – chceme růst společně s nimi, a to i na východoevropském trhu,“ vysvětluje generální ředitel Kornelius Thimm. Důležitým krokem v tomto směru je také rozšíření polského závodu v Tychách. Zavedení nové výrobní linky 16/28 HBL od společnosti Göpfert nejen zvyšuje kapacitu zpracování v závodě, ale také zlepšuje efektivitu, kvalitu a bezpečnost práce. Nová linka produkuje přibližně 10 000 archů za hodinu. Tím se každoročně zvýší kapacita závodu v Tychách ze 130 na 165 milionů metrů čtverečních vlnité lepenky.

Zařízení, které zvládne i velké formáty o šířce až 2,80 m, je vhodné zejména pro zpracování předtištěných archů vlnité lepenky. Kornelius Thimm zdůrazňuje: „Zařízení podporuje ve společnosti Thimm zaměření na digitální tisk tím, že umožňuje efektivní zpracování digitálního předtisku a zároveň splňuje požadavky na kvalitu, které naši zákazníci mají, pokud jde o přesnost vysekávání.“ O nejvyšší kvalitu výrobků se stará registrační jednotka s kamerovým systémem kontroly předtisku, ten zajišťuje dokonalé zarovnání a polohu každého jednotlivého archu a rozpozná vadné archy, které okamžitě vyřadí. Díky dvěma integrovaným barvicím jednotkám je možný jednobarevný a dvoubarevný tisk na obaly.

Nová linka byla v závodě instalována paralelně se stávající výrobní linkou jako efektivní zrcadlová koncepce. „Strany pro obsluhu jsou u obou výrobních linek umístěny přímo proti sobě, takže týmy, které na strojích pracují, spolu mohou snadno komunikovat,“ vysvětluje výhody této koncepce Kornelius Thimm. Pokročilá technologie nové linky umožňuje efektivní přednastavení tiskových jednotek a vysekávacích forem během probíhající výroby. „To výrazně zkracuje dobu přípravy při změně objednávky, což pro naše zákazníky znamená efektivnější zpracování a kratší dodací lhůty,“ pokračuje Kornelius Thimm. Zařízení přitom nabízí výrazné zvýšení komfortu a větší bezpečnost obsluhy, protože výměnu nástrojů lze provádět ze země.

Před uvedením nové výrobní linky do provozu v létě 2023 byly v závodě provedeny rozsáhlé vedlejší práce. K nim patřila instalace potřebných přípojek, modernizace paralelní výrobní linky a odinstalování plošného výsekového stroje, který byl úspěšně přemístěn do závodu Thimm v obci Skarbimierz. Cílem tohoto opatření je rozšířit kapacitu závodu a doplnit portfolio zařízení.

V závodě v Tychách byly také vybudovány dvě nové haly: jedna o rozloze 1 300 m2 ke skladování vlnité lepenky s cílem zlepšit plánování výroby a zkrátit dodací lhůty. Ve druhé hale o rozloze 1 800 m2 bude umístěno lepicí centrum. Díky tomu se rozšíří kapacity pro obaly určené pro e-commerce. Následovat bude další optimalizace výkonu závodu rozšířením automatizace v meziskladu a intralogistice, čímž dojde k urychlení procesů.

„Nová výrobní linka je významným a na budoucnost orientovaným doplněním našeho strojního vybavení v Tychách. Díky pečlivému plánování a velkému nasazení našich zaměstnanců nedošlo během fáze přestavby k žádnému narušení zbývající výroby,“ dodává na závěr Kornelius Thimm. „Rozšíření závodu je důležitým krokem v plánu rozvoje – a to nejen z hlediska závodu, ale i z hlediska celkového růstu společnosti Thimm. Naši zákazníci tak mohou využívat širší nabídku vysoce kvalitních výrobků, které jsou rychle dostupné a ještě víc splňují jejich požadavky.“

nová výrobní linka tychy
Kornelius Thimm

O společnosti Thimm

Společnost Thimm je významným poskytovatelem řešení pro obaly a distribuci zboží. Portfolio udržitelných řešení zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje) a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Inovativními, jednoduchými a udržitelnými řešeními pomáhá společnost Thimm svým zákazníkům odlišit se a vytvořit si vlastní identitu na trhu. Tento rodinný podnik přitom na své strategické cestě „Thimm 2030“ předvídá ekonomické, ekologické a sociální výzvy budoucnosti a řeší je. Cílem společnosti Thimm je nabízet zákazníkům vždy nejjednodušší a nejlepší řešení. Tato zásadní orientace na zákazníka je hnacím motorem inovací a průkopnického ducha společnosti. Společnost Thimm proto důsledně investuje do rozvoje tržního zastoupení a inovativních technologií pro příští generaci. Rodinný podnik založený v roce 1949 v současné době zaměstnává přibližně 2 500 zaměstnanců v 13 závodech v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku a Česku a v roce 2022 dosáhl ročního obratu přes 723 milionů eur.

Tiskové materiály

Stáhnout PDF
PDF 148.13 KB
nová výrobní linka tychy
JPG - 72 dpi 702.16 KB
nová výrobní linka tychy
JPG - 300 dpi 929.18 KB
Kornelius Thimm
JPG - 72 dpi 255.05 KB
Kornelius Thimm
JPG - 300 dpi 3.99 MB

Máte nějaké dotazy k této tiskové zprávě?

Denise Hoffmann

Denise Hoffmann
Brand and Communications Consultant
+49 5551 703 802
denise.hoffmann@thimm.de