Již potřetí v řadě získala společnost Thimm ocenění Axia Best Managed Companies Award

Northeim, 1. ledna 2022 

Northeim, 13. května 2022 – Rodinný podnik THIMM získává cenu Best Managed Companies Award 2022 a patří tak již třetí rok v řadě k výborně řízeným firmám v Německu. Soutěž, kterou pořádá společnost Deloitte Private, banka Credit Suisse, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Svaz německého průmyslu (BDI), je pečetí kvality za vynikající řízení středně velké firmy. Slavnostní předávání cen proběhlo 12. května v Düsseldorfu.

„Jsme velmi rádi, že i v roce 2022 patříme k nositelům ocenění Best Managed Companies Award,“ říká Kornelius Thimm, jednatel skupiny THIMM. „Toto ocenění považujeme za potvrzení naší dlouhodobé firemní strategie a podnikatelské prozíravosti. Tato cena je také vyznamenáním pro naše zaměstnance, kteří každý den s nadšením a know-how hledají nejlepší řešení pro naše zákazníky a významně tak přispívají k úspěchu naší rodinné firmy,“ zdůrazňuje K. Thimm.

Soutěž Best Managed Companies Award pořádají společnost Deloitte Private, banka Credit Suisse, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Svaz německého průmyslu a je pečetí kvality za vynikající řízení středně velké firmy. Její vizí je vybudovat národní a globální ekosystém výborně řízených středně velkých firem. Důležitým znakem ceny Best Managed Companies je její mezinárodní záběr: Program Best Managed Companies založila společnost Deloitte v 90. letech minulého století v Kanadě a od té doby se úspěšně rozšířil do více než 40 zemí světa.

„Společnost THIMM jako nositel ocenění Best Managed Companies Award opět úspěšně prokázala vynikající řízení firmy. THIMM je tak nejen měřítkem pro německé malé a střední podniky, ale také symbolem silné a promyšlené ekonomiky v turbulentních časech,“ vysvětluje Markus Seiz, vedoucí programu Best Managed Company a ředitel společnosti Deloitte Private. Slavnostní předávání cen se po dvouleté přestávce způsobené pandemií uskutečnilo v Düsseldorfu a ocenění zde jménem celé skupiny THIMM převzali Holger Dunker a Kornelius Thimm.

Vítězové programu byli hodnoceni a vyhlášeni v rámci několikastupňového procesu na základě čtyř klíčových oblastí: strategické směřování, produktivita a inovace, firemní kultura a struktura řízení a finanční výkonnost. Společnost může získat ocenění Best Managed Company pouze tehdy, pokud prokáže svůj vynikající výkon ve všech čtyřech oblastech. Firmy hodnotí porota složená z renomovaných zástupců z oblasti hospodářství, vědy a médií.

O společnosti THIMM

Společnost THIMM Group je vedoucím poskytovatelem řešení pro obaly a distribuci zboží. Portfolio řešení zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje), obalové systémy z materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Inovativními a udržitelnými řešeními pomáhá společnost THIMM svým zákazníkům se na trhu odlišit a individualizovat. Rodinný podnik ve své Vizi udržitelnosti 2030 předvídá ekonomické, ekologické a sociální výzvy a řeší je. Skupina THIMM si dává za cíl nabízet zákazníkům vždy to nejlepší řešení. Tato silná orientace na zákazníka je hnacím motorem inovační síly a průkopnického ducha společnosti. Za tímto účelem důsledně investuje do rozvoje přítomnosti na trhu a do průkopnických technologií. Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává v současné době více než 3 300 zaměstnanců v 21 závodech v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku a Česku a v roce 2021 dosáhl ročního obratu přes 698 milionů eur.

Stáhnout PDF
PDF 226.67 KB
JPG - 72 dpi 210.92 KB
JPG - 300 dpi 1.71 MB
JPG - 72 dpi 300.09 KB
JPG - 300 dpi 4.54 MB
JPG - 72 dpi 104.18 KB
JPG - 300 dpi 926.40 KB

Máte dotazy nebo potřebujete další informace?

Kateřina Pořízová

Kateřina Pořízová
Support Sales & Marketing
+420 773 001 724
katerina.porizova@thimm.cz