Ocenění EcoVadis: THIMM získává stříbrnou medaili

Zprávy | 02.05.2023

Logo žebříčku EcoVadis 2023

V hodnocení EcoVadis společnost THIMM opět získala stříbrnou medaili EcoVadis. Tímto oceněním EcoVadis se skupina THIMM zařadila mezi 21 procent nejlépe hodnocených společností ve svém oboru. Hodnocení ekologické udržitelnosti společnosti hrají pro THIMM důležitou roli z hlediska odpovědného jednání.

EcoVadis je uznávaná a nezávislá platforma, která zkoumá odpovědnost firem podle mezinárodně platných standardů. Cílem hodnocení platformy EcoVadis je pomocí ocenění EcoVadis poskytnout obchodním partnerům úplnou transparentnost výkonnosti podniku v oblasti Corporate Social Responsibility. Nové hodnocení EcoVadis 2023 potvrzuje, že THIMM jedná odpovědně, a je tak důvěryhodným a spolehlivým partnerem pro všechny zúčastněné strany.

Hodnocení EcoVadis se zaměřuje na 21 různých kritérií rozdělených do čtyř oblastí: životní prostředí, dodržování lidských práv a spravedlivých obchodních praktik a udržitelný rozvoj. Při hodnocení hrají důležitou roli i témata, jako je zdraví a bezpečnost. Přitom se zohledňuje odvětví, velikost a zeměpisná poloha. Otázky nebo kritéria jsou založeny na mezinárodních standardech ekologické udržitelnosti, jako např. Global Reporting Initiative.

Společnost THIMM se nechává platformou EcoVadis hodnotit od roku 2016. Zákazníci a partneři tak mají transparentní přehled o udržitelných obchodních postupech.

Ocenění EcoVadis platí jeden rok. Další hodnocení proběhne na jaře 2024.

Aktuální hodnocení ukazuje důležité potenciály rozvoje, které nyní THIMM analyzuje, aby v budoucnu cíleně realizovala opatření ke zlepšení.

Těším se na vaši otázku ohledně EcoVadis!

Stefanie Martin

Stefanie Martin
Senior Corporate Responsibility Manager
+49 5551 703 844
stefanie.martin@thimm.de

Contact data

Feldgruppe

* Povinné pole